Headlines News :

Ακούω radio - activistis παίζει μουσική και τοπικές ειδήσεις συνεχώς ......

Πρόσφατα σχόλια

Ο Καιρός στην Περαία

ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ Ή ΟΧΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ;

bike tracks
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΝΔ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΝΔ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Γιάννης Καραγιάννης: "Πέντε προτάσεις για μια ισχυρή αυτοδιοίκηση"


του Γιάννη Καραγιάννη *

Μια από τις παραμέτρους της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η συσχέτισή της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το ρόλο και την προοπτική της. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία για μια ευρεία αναβάθμιση του ρόλου και της προοπτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί με τον πιο πρόσφορο τρόπο στο διττό ρόλο της: από τη μια ως χώρος έκφρασης δημοκρατικών δικαιωμάτων, από την άλλη ως αναπόσπαστης συνιστώσας του εν γένει διοικητικού μας συστήματος.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, της οποίας είμαι αντιπρόεδρος έχει επεξεργαστεί και έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για μια συνολική αναοριοθέτηση του συνταγματικού στάτους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προτάσεις που εξυπηρετούν την πληρέστερη κατοχύρωση των βασικών αρχών της αναθεώρησης και στοχεύουν στη συνταγματική καθιέρωση ορισμένων ειδικότερων θεσμών, εγγυήσεων και διαδικασιών, που μπορούν να συμβάλουν είτε στη βελτίωση των δομών και λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης, είτε στην ενίσχυση των δημοκρατικών χαρακτηριστικών της.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι από τη φύση της μια συναινετική διαδικασία, καθώς απαιτεί εκτενή διάλογο, αυξημένες πλειοψηφίες και ευρύτερες συγκλίσεις και συναινέσεις.
Θέλω να διευκρινίσω ότι μια ευρεία, τολμηρή και συναινετική αναθεώρηση δεν έχει ιδιαίτερες πιθανότητες επιτυχίας όταν έρχεται στην Βουλή σε προεκλογικό χρόνο, όπου εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν ούτε τα χρονικά περιθώρια ούτε οι πολιτικές προϋποθέσεις για να γίνει όπως πρέπει.

Υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση επέφερε αρκετές και σημαντικές αλλαγές στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες ωστόσο ελάχιστα αξιοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

Επίσης, σήμερα υπάρχει ένα ιδιαιτέρως αρνητικό δεδομένο: στην Επιτροπή που έχει συγκροτήσει η κυβέρνηση για τη διαβούλευση εν όψει της αναθεώρησης, δεν προβλέφθηκε η συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εκπρόσωπο από το ανώτατο συλλογικό όργανο της την ΚΕΔΕ. Αυτό συνιστά αναιτιολόγητο αποκλεισμό των δημάρχων.
Ως ΚΕΔΕ αντιδράσαμε για αυτό τον αποκλεισμό, και παράλληλα αποφασίσαμε  να  καταθέσουμε την δικιά μας ολοκληρωμένη πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι προχωρήσαμε στην συγκρότηση ειδικής διαπαραταξιακής επιτροπής, όπου συμμετέχω για να καταρτίσουμε τεκμηριωμένες προτάσεις και να δώσουμε έτοιμη τροφή, συμμετέχοντας ουσιαστικά στη διαβούλευση για μια τόσο σημαντική τομή στο κράτος. Στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ οι δήμαρχοι θα παρουσιάσουμε το δικό μας ξεκάθαρο πλαίσιο για την ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιμένουμε από την Πολιτεία να μας ακούσει και να μην κάνει τη Συνταγματική Αναθεώρηση ερήμην της Αυτοδιοίκησης.

Πέντε προτάσεις

Οι προτάσεις μας στηρίζονται σε πέντε άξονες:

1. Νέος αναβαθμισμένος και αποσαφηνισμένος ρόλος της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο σε σχέση με την Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όσο και σε σχέση με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση: Να καταστεί σαφές, μέσα από συγκεκριμένη αναδιατύπωση των άρθρων 101 και 102 Σ, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι ο «φτωχός συγγενής» του κράτους που ασχολείται με ήσσονος σημασίας υποθέσεις, αλλά μια ιδιαίτερα σημαντική θεσμική συνιστώσα του, με ξεχωριστή φυσιογνωμία και με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς τη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων.

2. Συνταγματική οριοθέτηση νέου πλαισίου ως προς τους φορολογικούς πόρους των ΟΤΑ: Είναι αδήριτη ανάγκη να λυθεί με απτό και αποτελεσματικό τρόπο το ζήτημα της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Θα επιτευχθεί με μια γενναία φορολογική αποκέντρωση, που θα συνυπολογίζει και τις ρυθμίσεις του άρθρου 78 Σ, ώστε να μην καταλειφθούν περιθώρια μερικών και αποσπασματικών λύσεων, υπεκφυγών και καταστρατηγήσεων. Οι ΟΤΑ θα μπορούν τόσο να καθορίζουν όσο και να εισπράττουν φόρους και τέλη, πέραν των ανταποδοτικών, υπό την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση ότι ο νομοθέτης θα καθορίζει, με νόμο - πλαίσιο, αφενός τα κριτήρια και αφετέρου τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις της τοπικής φορολογικής πολιτικής. Οι όποιες νέες αρμοδιότητες περνούν στους ΟΤΑ να συνοδεύονται από τους ανάλογους πόρους.

3. Κατοχύρωση αξιόπιστου και αμερόληπτου μηχανισμού εποπτείας και οικονομικού ελέγχου των ΟΤΑ με συνταγματική εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του: Η αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης προϋποθέτει μια δέσμη συνακόλουθων εγγυήσεων, που θα διασφαλίζουν κατά τρόπο αποτελεσματικό τη διαφάνεια της λειτουργίας των ΟΤΑ, προκειμένου να αποκατασταθεί ένα κλίμα αυξημένης πολιτικής και θεσμικής ευθύνης κι αξιοπιστίας της αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί η οργάνωση του ελέγχου νομιμότητας με την πρόβλεψη για ανάθεσή του σε Ανεξάρτητη Αρχή, ώστε να εξαλειφθούν τα σημεία τριβής μεταξύ της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης ως προς την είσοδο μικροκομματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση η εισαγωγή του θεσμού του Ελεγκτή Νομιμότητας και της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, κρίνεται ως θετική.

4. Συνταγματική κατοχύρωση υποχρεωτικής διαβούλευσης και νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη συμμετοχή στο νομοθετικό έργο των θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, στο πλαίσιο της νομοθετικής λειτουργίας της Βουλής, ειδική – και υποχρεωτική – διαδικασία διαβούλευσης με τους θεσμικούς εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, για κάθε νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αφορά θέματα αυτοδιοίκησης (χωρίς να απαιτείται και σύμφωνη γνώμη τους για την ανάληψη οποιασδήποτε σχετικής πρωτοβουλίας). Και ως επόμενο βήμα θα ήταν επιθυμητή η παροχή δυνατότητας για την κατάθεση «προτάσεων νόμων» από τους θεσμικούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης.

5. Η συνταγματική οριοθέτηση του εκλογικού συστήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Το εκλογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει έως τώρα αντιμετωπιστεί κατά καιρούς με τρόπο προβληματικό από την πολιτική ηγεσία, που συνοψίζεται στην συστηματική αγνόηση των θεσμικών φορέων της (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), στην πλήρη υποτίμηση του θεσμικού ρόλου και της πολίτικης αυτονομίας της και στην επικράτηση αρκετές φορές μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Είναι η ώρα να υιοθετηθεί και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές η λύση που επέλεξε ορθά ο αναθεωρητικός νομοθέτης το 2001 για τις βουλευτικές εκλογές (άρθρο 54 παρ. 1 του Συντάγματος), με θεαματικά αποτελέσματα ως προς την αποτροπή αντίστοιχων –και πολύ μεγαλύτερης έκτασης– φαινομένων, που είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Με συνταγματική τροποποίηση να προστεθεί, κατ’ αναλογία των ισχυόντων για τις βουλευτικές εκλογές, ειδική συνταγματική διάταξη που θα προβλέπει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές περιφέρειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ισχύουν από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός αν συγκεντρώνουν τουλάχιστον τα 2/3 των βουλευτών (δηλ. 200).


* Ο Γιάννης Καραγιάννης είναι αντιπροέδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Λαγκαδά.Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

" Τρίζουν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης".


του Δημήτρη Βαρτζόπουλου *

Οι πρόσφατες εκλογές στο γερμανικό κρατίδιο της Βαυαρίας επιβεβαιώνουν πανηγυρικά μία πανευρωπαϊκή τάση μετατόπισης ψηφοφόρων από τα παραδοσιακά λαϊκά χριστιανοδημοκρατικά κόμματα σε δεξιότερα εθνικιστικά κινήματα και την πλήρη κατάρρευση των σοσιαλδημοκρατών. Το παράδειγμα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, διότι η Χριστιανοκοινωνική Ένωση της Βαυαρίας (CSU) κείται παραδοσιακά δεξιότερα της αδελφής της Χριστιανοδημοκρατικής (CDU) και παρ´ όλα έχασε 10% των ψηφοφόρων , 20% των οποίων επέλεξαν την "Εναλλακτική για την Γερμανία" και τους "Ελεύθερους ψηφοφόρους", λαϊκίστικους σχηματισμούς της εθνικιστικής Δεξιάς. Οι Σοσιαλδημοκράτες διελυθήσαν κυριολεκτικώς παίρνοντας ένα αστείο 9%, με τούς Πράσινους να εκτοξεύονται κοντά στα 18%.
Γιατί αυτή η ριζοσπαστικοποίηση και μάλιστα στην Βαυαρία , την πλουσιότερη καρδιά της Ευρώπης;

Οι ευρωπαϊκές Ηγεσίες είναι κατώτερες των περιστάσεων, είναι η πρώτη και άμεση απάντηση . Η δομή της πολιτικής διοίκησης της Ένωσης είναι απολύτως αναποτελεσματική , η δεύτερη.
Δείτε το μεταναστευτικό: Χάνει κανείς τον λογαριασμό, για το πόσες Σύνοδοι Κορυφής τακτικές και έκτακτες , ειδικές και μη ειδικές, έχουν γίνει γι αυτό. Που κατέληξαν; Σε αυτό, που βλέπουμε και - ιδίως εδώ στην Ελλάδα- δυστυχέστατα ζούμε. Εκατομμύρια ξεριζωμένοι ταλαιπωρούνται, οι λαοί που τους φιλοξενούν δυσφορούν, οι συγκρούσεις και η εγκληματικότητα αυξάνονται ( παρακολουθήστε τι γίνεται στο ανατολικογερμανικό Κέμνιτς εδώ και μήνες) , ο καθένας κλείνεται στο καβούκι του.
Οι λαοί αντιλαμβάνονται πλέον: Τα εκατομμύρια ,που μπήκαν στην Ευρώπη, τα κατάφεραν λόγω της πολιτικής ανοικτών θυρών της ελληνικής Αριστεράς. Αυτό δεν είναι δυνατόν, να συνεχισθεί. Τα σύνορα, πρέπει, να κλείσουν παντού και να φυλάσσονται. Οι πραγματικοί πρόσφυγες, που θέλουν να μετακινηθούν στην Ευρώπη, πρέπει, να επιλέγονται στους επιτοπίους καταυλισμούς.
Είναι εξ ίσου προφανές, ότι οι λαθρομετανάστες, που συσσωρεύονται στα οικιστικά κέντρα, οδηγούν σε αύξηση της εγκληματικότητας και επιδεινώνουν τις συνθήκες ζωής ιδίως των ασθενέστερων περιοχών. Τούτο, πρέπει, να διορθωθεί. Η ελεύθερη διακίνησή τους ( επισήμως εν αναμονή της εκδικάσεως της αιτήσεως ασύλου) είναι αλυσιτελής. Αυστηροί χωρικοί περιορισμοί είναι απαραίτητοι.

Όσον αφορά τα της Ευρώπης, είναι εξαιρετικά λυπηρό, ότι οδεύουμε σε εκλογές εντός ολίγων μηνών χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της. Ουδείς - πλην των εξαιρετικά εξειδικευμένων- αντιλαμβάνεται ποιός παίρνει όλες αυτές τις τόσο σημαντικές για την τσέπη του, για την ζωή του εν τέλει, αποφάσεις. Η αναποτελεσματικότητα της γραφειοκρατικής Επιτροπής και της Χάβρας των Συνόδων Κορυφής, η έλλειψη δομών ενιαίας πολιτικής Ηγεσίας, "βγάζουν μάτι". Ουδείς ασχολείται, ούτε καν συγκινείται .
Τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του εγχειρήματος, που αποτελεί την μεγαλύτερη ελπίδα του λαϊκού αστικού κόσμου της Ηπείρου, τρίζουν επικίνδυνα.


* Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι πρώην γενικός γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Σαμαρά και πρώην πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης

Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: «ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ: Ή ΜΕ ΤΟΝ ΖΑΕΦ Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»


Να απολογηθούν για την τεράστια «πληγή» που άνοιξαν στο “σώμα” της Μακεδονίας με τη συμφωνία των Πρεσπών κάλεσε ο κ. Θεόδωρος Καράογλου τη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, από το κατάμεστο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής», στο δημαρχείο του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε χθες το πρωί το πολιτικό του γραφείο με τίτλο «Κωνσταντίνος Καραμανλής: Ο Αναμορφωτής της Ελλάδας».    

«ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ πρέπει να επιλέξουν. Ή με τον Ζόραν Ζάεφ ή με τους Έλληνες. Ή θα υπερασπιστούν τα εθνικά μας δίκαια ή θα γίνουν οι “χρήσιμοι ηλίθιοι” της ιστορίας και των Σκοπίων» τόνισε καταχειροκροτούμενος ο βουλευτής  Θεσσαλονίκης της Ν.Δ., υπενθυμίζοντας ότι η χθεσινή ημέρα (14η Οκτωβρίου) ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Μακεδονικού Αγώνα.

«Με απέραντο σεβασμό στις αρχές και τις αξίες που μας κληροδότησε ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, άπαντες στη Νέα Δημοκρατία καλούμαστε να σταθούμε υπεύθυνα απέναντι στις προκλήσεις των καιρών. Είτε ως αντιπολίτευση, είτε ως κυβέρνηση, η ΝΔ δεν θα επικυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Εθνική μας αποστολή είναι η επείγουσα επανεκκίνηση της πατρίδας. Η αφύπνιση του ελληνισμού, ώστε να ξαναπάρουμε τις τύχες της χώρας στα χέρια μας» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως οι «θεατρινισμοί» των Αλέξη Τσίπρα και Πάνου Καμμένου δεν πείθουν ούτε τις… κοινοβουλευτικές τους ομάδες.

" ΔΕΘ 2018: Η επιβεβαίωση της κακής μας μοίρας"


του Δημήτρη Βαρτζόπουλου *

Ποιός να το φανταζόταν από την ηγεσία της ΕΔΑ , που πριν εξήντα τόσα χρόνια επέτυχαν εκείνο το φοβερό 25%  και χυνόντουσαν κατά χιλιάδες στους δρόμους , δίνοντας ομηρικές οδομαχίες με τις δυνάμεις Τάξεως , ότι ενα από τα εγγόνια τους θα κυβερνούσε την χώρα; Ακόμη όμως και να υπήρχε τέτοιος ονειροπόλος , είναι απολύτως αδύνατον να πήγαινε  νους ανθρώπου σε αυτό, που ζήσαμε στα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ! 

Ας μη λησμονούμε κατ´αρχάς, ότι  όλοι ( ανεξαιρέτως όμως) της σκληρής ηγετικής ομάδας, που έφτιαξε τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και ηγείται της χώρας , γεννήθηκαν πολιτικά και μεγάλωσαν στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Είναι οι ίδιοι ακριβώς, που κάθισαν  στην πρώτη σειρά και άκουσαν  τον Αρχηγό τους να ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως τιμώμενη χώρα της φετινής Έκθεσης . Είναι οι ίδιοι, που μόλις τρία χρόνια πριν   πονηρά διέρρεαν την προθυμία της ρωσικής ηγεσίας, να στηρίξει οικονομικά την ελληνική Αριστερά στον υπέρ πάντων αγώνα της κατά του ευρωπαϊκού ιερατείου. Και φυσικά είναι οι ίδιοι , που μερικές εβδομάδες πριν  ευθέως ενοχοποιούσαν την ίδια Ρωσία για πράξεις εχθρικές και υπονομευτικές της πολιτικής της. 

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκ πρώτης όψεως συνιστούν  πράγματι μία κλασσική σοσιαλδημοκρατική οικονομική στρατηγική. Είχε απ´ όλα τα σχετικά: Παραδοσιακά αριστερά μέτρα, πχ αύξηση κατώτατου μισθού, συλλογικές συμβάσεις, επιδοτήσεις ενοικίου, προσλήψεις στο Δημόσιο, μετατροπή του ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακινήτου Περιουσίας, όπως και κεντρώες πινελιές προσέγγισης  της μεσαίας τάξης με μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών σε αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, μελλοντικές μειώσεις φορολογίας επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων , του ΦΠΑ κοκ. 

Δεν έχει απολύτως καμμία έννοια, να σχολιάσουμε επί της ουσίας αυτές τις υποσχέσεις. Θα ήταν φενάκη, θα "πέφταμε στην λούμπα", εάν παρασυρόμεθα σε μία αντιπαράθεση πατροπαράδοτων επιχειρημάτων χρηστιανοδημοκρατικής/ κεντροδεξιάς έναντι σοσιαλδημοκρατικής/κεντροαριστεράς πολιτικής. 

Αλλού είναι το πρόβλημα της πατρίδας :

Ο ελληνικός λαός, όπως αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες με ανώριμα πολιτικά συστήματα, έχει εθιστεί σε μία κυνική προσέγγιση της έννοιας της διακυβέρνησης. Πιστεύει, ότι η εξουσία ασκείται από κλειστές ελίτ, που μπορούν κατά το δοκούν και τα συγκυριακά τους συμφέροντα , να είναι κομμουνιστές, να κάνουν τους σοσιαλδημοκράτες , να εφαρμόζουν και φιλελεύθερη δεξιά πολιτική. Δεν έχει άδικο φαινομενολογικά. Το βλέπουμε άλλωστε  στις χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ , στην Ρωσία, σε πολλά κράτη της Αφρικής και φυσικά στα καθ ημάς.
Μπορεί έτσι, να φαίνεται, αλλά έτσι δεν είναι. 
Κατ´αρχήν για λόγους ψυχολογικούς. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει, απλώς προσαρμόζεται  προσποιούμενος . Ο Πούτιν και ο Σι Ζινπινγκ παραμένουν αυταρχικοί δεσπότες. Είναι δυνατόν η  ηγετική ομάς  της ελληνικής Αριστεράς, να ετοιμάζεται να διαλύσει την Ευρωζώνη προ τριών (3) ετών και τώρα να αναδεικνύεται σε ηγέτη του ευρωπαϊκού δημοκρατικού εκσυγχρονισμού ; 
Φυσικά όχι. Απλώς προσποιείται, για να επιβιώσει κατ´ αρχάς και να ευδοκιμήσει αργότερα. 

Κατά  δεύτερον αλλά ουσιαστικότερον λόγον η εξουσία δεν ασκείται αποκλειστικά από τις ηγετικές ομάδες. Πουθενά και ποτέ. Η ύπαρξη ενός ενδιάμεσου, μεταξύ ηγεσίας και λαού,  διοικητικού μηχανισμού αποφασιστικής φύσεως είναι αυτονόητος. Οι ιδεοληπτικοί προϊσταμενοι δημοσίων υπηρεσιών , που μπορούν να πνίξουν κάθε επένδυση, τα κυκλώματα στις ελεγκτικές υπηρεσίες, οι δικαστικοί και αστυνομικοί μηχανισμοί εξυπηρέτησης νοοτροπιών τύπου Ρουβίκκωνα και Κουφοντίνα, κλπ κλπ,εγκαθίστανται, για να μείνουν. Δεν αλλάζουν πεποίθηση ούτε λειτουργία. 
Είναι όλοι αυτοί, που ακόμη πιστεύουν, ότι τον εμφύλιο κέρδισε η λάθος πλευρά . 
Σε όλη την Ευρώπη η κομμουνιστογενής Αριστερά είναι στο περιθώριο, σε μας κάνει κουμάντο.
Αυτή είναι η αιτία της μαύρης μοίρας μας, της διαιώνισης της κακοδαιμονίας μας.


* Γιατρός, υποψήφιος Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης

Το Μητσοτακέϊκο έχει αναλάβει εργολαβικά την "αλληλεγγύη" σε συνεργασία με τον Σόρος

Μια προχθεσινή ανάρτηση στο facebook έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρεται στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της οικογένειας Μητσοτάκη για τους πρόσφυγες και την αλληλεγγύη γενικότερα.
Την δημοσιεύουμε αυτούσια, χωρίς κανένα σχολιασμό:

Giorgos Sotiris· 

Ο ΤΖΩΡΤΖ ΣΩΡΟΣ, Η ΜΚΟ "SOLIDARITY NOW" ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΕΙΚΟ.........
ΓΙΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ.......ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΜΚΟ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΛΕΓΥΗ.....ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΝΚ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ... http://www.solidaritynow.org/
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΙΝΚ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ(ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ) http://www.solidaritynow.org/ypostiriktes/
ΑΣ ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ....
ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΜΚΟ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ...ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ...ΝΑΙ Η ΓΝΩΣΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ.....ΚΑΙ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΜΕΛ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ..... http://www.solidaritynow.org/action24-%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%…/
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ, ΕΝΤΕΛΩΣ.....ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ "ΕΒΡΑΙΩΣ" ΓΝΩΣΤΗΣ ΜΚΟ, ΤΗΣ ACTIONAID....ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΑΥΤΗ;;; ΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΜΕΛ.......ΚΑΙ ΑΝ ΔΩΣΕΤΕ ΚΑΝΑ ΕΥΡΩ, ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ.....
Η SOLIDARITY NOW ΛΟΙΠΟΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΜΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΚΑΤΑΚΛΥΣΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.....ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΕ, ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ, ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΚΙΝΕΤΑ ΚΑΙ ΜΑΤΙ.......ΠΟΣΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ........ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ....
ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ "ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ" ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ........ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΦΙΛΟΘΕΑΜΩΝ ΚΟΙΝΟ.... http://www.solidaritynow.org/wildfires/
ΑΥΤΗ Η ΜΚΟ, ΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΣΕ 18 ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ.....ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΤΗΝ ΟΡΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ)
ΗΠΕΙΡΟ(Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ) ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΛΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.....
ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ....ΟΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ΚΑΙ "ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ", ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΚΟ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ....ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ , ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΤΙ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ....ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ....ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ...Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ.......ΚΤΥΠΑΝΕ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ , ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ....ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΚΟ "SOLIDARITY NOW" ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ........
ΤΩΡΑ...ΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ, ΕΓΩ ΣΗΚΩΝΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΨΗΛΑ....
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ......Καταλαβατε τωρα πειθηνια προβατακια ....παντου προδοσια...

Ο Αντώνης Ζαβέρκος μεγάλος νικητής των εκλογών της ΝΟΔΕ Β' Θεσσαλονίκης


Τρεις κάλπες στήθηκαν την Κυριακή που μας πέρασε σε όλους του δήμους της χώρας, για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρώτη αφορούσε την εκλογή των συμβούλων της εκάστοτε Νομαρχιακής Επιτροπής, η δεύτερη ανέδειξε τους αντιπροσώπους για τα επόμενα δύο συνέδρια της ΝΔ και η τρίτη εξέλεξε την τοπική ηγεσία του κάθε δήμου.

Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τις κάλπες στη ΝΟΔΕ της Β' Θεσσαλονίκης, στην οποία υπάγεται και ο Θερμαϊκός ανέδειξαν πρώτο σε ψήφους τον συνδημότη μας Αντώνη Ζαβέρκο, τόσο για σύμβουλο της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Β΄ Θεσσαλονίκης όσο και για εκπρόσωπο στα επόμενα Συνέδρια της παράταξης.

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του Αντώνη Ζαβέρκου, που
κατάφερε να συγκεντρώσει 730 σταυρούς προτίμησης για μέλος της ΝΟΔΕ, υπερισχύοντας των 9 συνυποψηφίων του με διαφορά μεγαλύτερη των 190 ψήφων.

Αλλά η πρωτιά δευτέρωσε για τον Επανομίτη Αντώνη αφού πρώτευσε και στη μάχη των υποψηφίων Συνέδρων συγκεντρώνοντας 861 σταυρούς προτίμησης.
Πρώτος λοιπόν σε 8 Δήμους και 172 Κοινότητες της Β'Θεσσαλονίκης αλλά και πρώτος σε ψήφους όλο τον νομό Θεσσαλονίκης μεταξύ των 43 υποψηφίων συνέδρων της Β΄και 65 της Α' Θεσσαλονίκης και αυτό εκτός της αναγνώρισης που έτυχε ο ίδιος.

Για την ιστορία να πούμε πως θα είναι για 2η φορά σύνεδρος και μάλιστα με τριπλασιασμό των ψήφων του σε σχέση με την προηγούμενη φορά.

Για το συνέδριο εκλέχτηκαν από τον Δήμο Θερμαϊκού οι Καίτη Μπότη (σύζυγος Α.Ζαβέρκου), ο Αντώνιος Καζάκης, η Όλγα Δημητριάδου, ο Νίκος Τσαμασλής και ο Αστέριος Μαλάμης.
Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Β' Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε ο Βράνος Θωμάς.


Είναι επόμενο η επιτυχία του συνδημότη μας να εντυπωσίασε"εχθρούς και φίλους" και από χθες ο Αντώνης  δέχεται συγχαρητήρια κι ευχές και δίνει συνεντεύξεις σε τοπικά ραδιόφωνα. Σε ερώτηση μάλιστα που του έθεσαν από το ράδιο - Θεσσαλονίκη αν στα σχέδιά του είναι η διεκδίκηση βουλευτικής έδρας στη Β' Θεσσαλονίκης εκείνος σεμνός και μετρημένος απάντησε πως είναι στρατιώτης του κόμματος αλλά τον ενδιαφέρει κύρια η τοπική αυτοδικοίηση.
Καλή συνέχεια Αντώνη !!


Ξαναεκλέχτηκε Πρόεδρος της ΤΟ ΝΔ Θερμαϊκού ο Σταύρος Αλεξιάδης

Η τρίτη κάλπη της Κυριακής 14/5, στους Ν. Επιβάτες, όπου έγινε η εκλογική διαδικασία, ανέδειξε για δεύτερη συνεχή φορά Πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Θερμαϊκού τον Σταύρο Αλεξιάδη, ο οποίος έλαβε 211 ψήφους έναντι 67 που έλαβε ο  συνυποψήφιός του Εμμανουήλ Εγγλέζος.

Πρώτος σε ψήφους από τα μέλη ήρθε ο Πάνος Παράσχου (για πρώτη φορά κατέβαινε σε εσωκομματικές εκλογές υποψήφιος) συγκεντρώνοντας 143 ψήφους με δεύτερη την Καίτη Μπότη (σύζυγο του Αντώνη Ζαβέρκου) που έλαβε 104 ψήφους.
Ακολουθούν οι Τζίνας Χρήστος με 89 ψήφους, Καράμπαλης Γεώργιος με 81 ψήφους, Αλεξανδρής Μιχαήλ με 71 ψήφους, Κοριτσίδης Ιωάννης με 62 ψήφους, Καραπουλουτίδης Κωνσταντίνος με 53 ψήφους, Κουτσουράδης Ιωάννης με 40 ψήφους και Κεραμιδάκης Ιωάννης με 34 ψήφους.

"Γλέντι" στο διαδίκτυο μετά από τουιτάρισμα που φέρνει την υπογραφή του Κ. Μητσοτάκη


Ατέλειωτο "πανηγύρι" έστησαν οι χρήστες του διαδικτύου μετά το απίθανο τουιτάρισμα που φέρει την υπογραφή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σ' αυτό τίθεται "ένα αυτονόητο ερώτημα που έχουν όλοι οι πολίτες".

Και μπορεί ο Κ. Μητσοτάκης να θέτει αυτό το γελοίο ερώτημα, οι χρήστες όμως του twitter ζητούν απαντήσεις σε ποιο καίρια ερωτήματα. Οπως πχ αν ο αρχηγός της Ν.Δ είναι "τόσο χαζός ή το παίζει"; 'Η αν έχουν χακάρει τον λογαριασμό του, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι ένας πολιτικός που παρουσιάζεται εν δυνάμει πρωθυπουργός γράφει τέτοιες ανοησίες.

Αλλοι χρήστες πάντως δεν έχουν απορίες σχετικά με το τουιτάρισμα του Μητσοτάκη και εκτιμούν ότι γράφει αυτές τις αστειότητες "γιατί τον πληρώνει ο Τσίπρας". 

Πάρτε μια ελάχιστη γεύση για το πως έγινε δεκτό το σχετικό μήνυμα που φέρει την υπογραφή του Κ. Μητσοράκη.Η πρόκληση της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι μητροπολιτικοί δήμοι


του Δημήτρη Βαρτζόπουλου*

Είναι νομίζω πέραν πάσης αμφιβολίας ουσιαστικό να αντιληφθεί κανείς τη σημαντικότητα της δημόσιας διοίκησης, σε κάθε της επίπεδο, για την διαμόρφωση ακόμη και των πιο απλών εκφάνσεων της καθημερινότητάς μας. Το λιγότερο φανταχτερό, αλλά στους καιρούς μας, όπου μια ισχυρά ομόσπονδη Ευρώπη σαρώνει πλέον κάθε έννοια εθνικής πολιτικής, ισως το ουσιαστικότερο πιά, είναι η τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στην Ελλάδα, πρωτοτυπώντες  ως συνήθως, έχουμε τρείς βαθμούς, επίπεδα οργάνωσης της δηλαδή: 1. την Αποκεντρωμένη Αρχή (7 τον αριθμό), διορισμένη, η οποία υποτίθεται, ότι ασκεί  τις κρατικές εκείνες αρμοδιότητες, που το Κράτος θέλει μεν, να ασκούνται σε τοπικό επίπεδο, αλλά εκ του Συντάγματος δεν επιτρέπεται δε, να παραχωρεί. 2. Την αιρετή Περιφέρεια (13 εν συνόλω), με καθοριστικές υποτίθεται αρμοδιότητες σχεδιασμού, έγκρισης, χρηματοδότησης και υλοποποίησης έργων τοπικής φύσης, έως συγκεκριμένου προϋπολογισμού και 3. Τους Δήμους (περί τους 300 μετά τον " Καλλικράτη"), που υποτιθεμένως κάνουν όλα αυτά, όπως και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα, στην μικρότερη δυνατή τοπική κλίμακα.

Υποτιθεμένως.

Ομολογώ, ότι  όλα αυτά τα χρόνια, που διοίκησα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, κομμάτια του ελληνικού Δημοσίου, ποτέ μου δεν μπόρεσα, να αντιληφθώ σε όλο της το μεγαλείο, ούτε την λογική, ούτε φυσικά και την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων βαθμών. Για να έχουμε την πλήρη εικόνα , ας λάβουμε επί πλέον υπ´ όψη μας, ότι και στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας υπάρχουν αποκεντρωμένες αυτοδιοικούμενες σε κάποιο βαθμό δομές, που βέβαια δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση  με Δήμους και Περιφέρειες.

Μύλος δηλαδή.Έξω τα πράγματα είναι απλά: ο Μητροπολιτικός Δήμος παρακολουθεί την οικογενειακή σου εξέλιξη, την κατοικία, τα σχολεία, τις συγκοινωνίες, τα νοσοκομεία, τις συνθήκες δουλειάς, χωροθετεί και ελέγχει. Καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό αναγκών επαφής με την δημόσια διοίκηση ενός μέσου πολίτη. Εχει το απαιτούμενο προσωπικό και έσοδα εξ ιδίων, που εξασφαλίζουν την απαραίτητη ανεξαρτησία. Στις χώρες με ομοσπονδιακή δομή και παράδοση ο αμέσως επόμενος βαθμός αυτοδιοίκησης (τα ομόσπονδα κράτη  της Γερμανίας πχ) έχει καθοριστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού, υλοποίησης και χρηματοδότησης όλων των έργων και δραστηριοτήτων, πέραν φυσικά της Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικής Πολιτικής και θέσεως των βασικού θεσμικού  πλαισίου, που παραμένουν στο κεντρικό Κράτος. Στις υπόλοιπες  οι Περιφέρειες διατηρούν σημαντικές αρμοδιότητες, τουλάχιστον στον σχεδιασμό και τους ελέγχους.

Εδώ ας αναρωτηθούμε απλώς: τι σχέση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με την εκπαίδευση (ανέκδοτο: είναι υπεύθυνη για την σχολική στέγαση, χωρίς φυσικά δικά της λεφτά και τεχνικές υπηρεσίες), με τις αστικές συγκοινωνίες (ανέκδοτο: πόσο επηρεάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης τις εργασίες του μετρό ή τις εξελίξεις στον ΟΑΣΘ;), την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών, την κατανομή των αστυνομικών σταθμών κλπ κλπ; Τι κάνουν άραγε όλοι αυτοί οι  Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, που συνωστίζονται στις πρωϊνές πτήσεις προς το Κλεινόν Άστυ;

Η Ελλάς είναι χώρα μικρή και κράτος νέο και ελαττωματικό.  Είναι αδύνατος η ομοσπονδιοποίησή του. Άρα ενώ οι Αποκεντρωμένες Αρχές δεν έχουν κανένα λόγο υπάρξεως και οι αιρετές Περιφέρειες μπορεί να διαθέτουν ουσιαστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων και ελέγχων, η πραγματική μετακύλιση εξουσίας θα πρέπει να γίνει προς Μητροπολιτικούς Δήμους με δομή, οργανόγραμμα, αυτοτελείς πόρους και θεσμικό εν γένει καθεστώς, όπως σε  όλη την Ευρώπη.


ΥΓ. Μία από τις ουσιαστικότερες μεταρρυθμίσεις της νεωτέρας Ελλάδος, το "ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα", εκκίνησε επί Σαμαρά και πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί. Η εφαρμογή του, δυνατή μόνον σε επίπεδο Δήμου, δίδει μοναδική και ιστορική ευκαιρία για την δημιουργία επί τέλους και εδώ συγχρόνων ευρωπαϊκών προνοιακών υπηρεσιών. Είναι κρίμα να πάει χαμένη.


* Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι πρώην γενικός γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Σαμαρά και πρώην πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης

Η ΝΔ ζητά να ονομαστεί Οδός "Κωνσταντίνου Μητσοτάκη" το ανατολικό τμήμα του Περιφερειακού

Δεν το πιστεύουμε ... αλλά είναι αληθινή η είδηση !!!


Τη μετονομασία τμήματος της Περιφερειακής Οδού σε Οδό «Κωνσταντίνου Μητσοτάκη» προτίθεται να ζητήσει η Διοικούσα Επιτροπή Νομού Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Μακεδονία», η ΝΔ θα καταθέσει δια επιστολής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σε δήμους της πόλης την πρόταση στην ανατολική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης (από τον κόμβο Ευκαρπίας ως τον κόμβο του Φοίνικα) να δοθεί το όνομα του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Ήδη, συμπληρώνει το δημοσίευμα, στη Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Θεσσαλονίκης έχουν επεξεργαστεί την πρόταση και επέλεξαν αυτόν τον δρόμο που μέσω του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αλλά και της προόδου επί της κυβέρνησής του έχει συνδεθεί σε έναν βαθμό με τον Μητσοτάκη.

πηγή  

Βουλευτής ΝΔ προαναγγέλλει απολύσεις: “Το Δημόσιο τελείωσε. Οι περισσότεροι δεν δουλεύουν!” (ηχητικό)


Την πρόθεση της ΝΔ να συρρικνώσει το Δημόσιο γιατί “οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν” εξέφρασε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ ο βουλευτής και αναπληρωτής Τομεάρχης Εργασίας της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου. “Πρέπει να πούμε ότι το Δημόσιο τελείωσε, το Δημόσιο θα μειώνεται, το Δημόσιο θα είναι όσο πιο μικρό γίνεται”, είπε χαρακτηριστικά ο πρωην υπουργός Μακεδονίας Θράκης στην κυβέρνηση Σαμαρά, ο οποίος πεντέμισι μήνες πριν είχε προτείνει την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφατα τόνισε ότι στο Δημόσιο υπάρχει λίπος, ενώ και το πρόγραμμα της ΝΔ αφήνει ανοιχτό παράθυρο για απολύσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Καράογλου:

«Τα επιδοματικά προγράμματα των δήμων δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ανεργίας. Είναι ένα χάπι για την αυτοδιοίκηση αλλά δεν έχει λογική, καλύτερα να διοχετεύονταν αυτοί οι άνεργοι στον ιδιωτικό τομέα. Όλοι θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί; Πρώτον γιατί υπάρχουν καλύτεροι μισθοί συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα (πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα) και δεύτερον γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν δουλεύουν. Δεν εννοώ φυσικά ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι στο Δημόσιο που εργάζονται περισσότερο από κάποιους άλλους δίπλα τους, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί αυτοί οι άλλοι, οι διπλανοί τους δεν δουλεύουν και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις το αφεντικό είναι από πάνω… Πρέπει να πούμε ότι το Δημόσιο τελείωσε, το Δημόσιο θα μειώνεται, το Δημόσιο θα είναι όσο πιο μικρό γίνεται.… ».


Ακούστε τις επίμαχες δηλώσεις Καράογλου ΕΔΩ (5.27 και 6.40)

Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: «Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΛΑΒΕ ΣΧΕΔΟΝ 500 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ»


Να αναζητηθούν και να αποδοθούν ευθύνες για την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχει λάβει η Κυβέρνηση και τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς για την προφύλαξη χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες δοκιμάζονται από το πολικό ψύχος που πλήττει την πατρίδα μας, ζητά με ερώτηση του ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόδωρος Καράογλου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις αρχές του 2015 η χώρα μας έχει λάβει οικονομική βοήθεια σχεδόν 500 εκ. ευρώ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, από τα οποία 186 εκ. ευρώ για βελτίωση καταλυμάτων, νέους καταυλισμούς πριν το χειμώνα και βελτίωση συνθηκών υγιεινής και πρόνοιας για τα παιδιά.

Παρ’όλα αυτά χιλιάδες ταλαιπωρημένοι άνθρωποι στοιβάζονται χωρίς πρόσβαση σε ζεστό και ασφαλές καταφύγιο στα ελλιπώς εξοπλισμένα κέντρα φιλοξενίας που στήθηκαν πρόχειρα σε εγκαταλελειμμένα κτίρια ή υπαίθριους χώρους.

Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Καράογλου με αφορμή την κατάθεση της σχετικής ερώτησης: «Ήρθε η ώρα στην Ελλάδα οι αρμόδιοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους όταν πρέπει και όχι κατόπιν εορτής. Προτού καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της περίφημης διαβεβαίωσης Μουζάλα από τη Θεσσαλονίκη ότι “κανένας πρόσφυγας και μετανάστης δεν είναι πλέον στο κρύο” οι τηλεοπτικές κάμερες τον διαψεύδουν με τον πλέον επώδυνο τρόπο, καταγράφοντας εικόνες που διασύρουν την πατρίδα μας σε όλον τον κόσμο.

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που αρχικά “λιάζονταν” στην πλατεία Συντάγματος, σήμερα “παγώνουν” και δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή διαβιώντας σε συνθήκες πολικού ψύχους.

Σάββας Αναστασιάδης: Η συμμετοχή της γυναίκας στο δημόσιο βίο, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το επίπεδο ανάπτυξης της Χώρας

Περισσότερες από 200 γυναίκες τίμησαν με τη παρουσία τους την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, με επίκεντρο τη γυναίκα , που διοργάνωσε ο Βουλευτής  της Νέας Δημοκρατίας  Σάββας Αναστασιάδης την  Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο  Santa Beach Hotel (Αγία Τριάδα)

Μία ακόμη  εκδήλωση τιμής, αναγνώρισης και  ευγνωμοσύνης για τη διαχρονική και πολυεπίπεδη προσφορά της  γυναίκας.

Ο Σάββας Αναστασιάδης μίλησε για τον ρόλο της γυναίκας στην δική του πορεία, ενώ εξήρε τη συμμετοχή της  στο δημόσιο βίο και στα κοινά, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

« Σε όλα τα στάδια των προσπαθειών μου, από τον συνδικαλισμό, την αυτοδιοίκηση, μέχρι την κεντρική πολιτική σκηνή, η στήριξη της γυναίκας  στο πρόσωπό μου ήταν μεγάλη , διαχρονική και καθοριστική.
Επίσης, πιστεύω  ακράδαντα ότι η συμμετοχή της γυναίκας στο δημόσιο βίο, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το επίπεδο ανάπτυξης της Χώρας. Πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή της στα κοινά. Προσωπικά , την ενθαρρύνω όταν μου δίνεται ευκαιρία, γιατί αναγνωρίζω τις ικανότητές σας και σας εμπιστεύομαι ».

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα ζεστή. Οι παρευρισκόμενες  είχαν τη δυνατότητα να  γνωρίσουν τον κ. Αναστασιάδη  καλύτερα, να μιλήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.


Ο Βουλευτής ευχαρίστησε μία προς μία τις γυναίκες στα δεκάδες πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν, ενώ επεσήμανε ότι θα βρίσκεται δίπλα τους σε οτιδήποτε χρειαστούν.

Εκλογές για Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Θερμαϊκού - Ποιοι εκλέγονται


Και μέσα στο γενικό ορυμαγδό είχαμε και εκλογές για την ανάδειξη τοπικών κομματικών οργάνων της Νέας Δημοκρατίας στον Θερμαϊκό.
Οι εκλογές ανέδειξαν Πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Θερμαϊκού, μέλη της ΔΗΜΤΟ και αντιπροσώπους για το Συνέδριο του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 – 24 Απριλίου στην Αθήνα.
Ψήφισαν 482 κάτοικοι Θερμαϊκού - μέλη της ΝΔ
Υποψήφιοι Πρόεδροι ήταν δύο, ο Σταύρος Αλεξιάδης από την Περαία και ο Σάκης Γιαμουστάρης από την Επανομή. Εκλέχτηκε ο πρώτος (ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ισόβιος πρόεδρος της δεξιάς στο Θερμαϊκό αφού εκλέγεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και χωρίς να είναι ευρύτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία με απόψεις ή παρεμβάσεις του, εξ όσων γνωρίζουμε) με 278 ψήφους. Ο Σάκης Γιαμουστάρης τοπικός σύμβουλος Επανομής έλαβε 168 ψήφους και βάσει του καταστατικού δεν θα συμμετέχει ούτε ως μέλος στη νέα διοίκηση..

Στην ξεχωριστή εκλογική διαδικασία για ανάδειξη μελών της Διοιηκούσας Επιτροπής εκλέγονται οι:
Ζαβέρκος Αντώνης 173
Τροκάνας Κώστας 148
Αθανασιάδης Βασίλς 115
Μπίρος Μάκης 99
Τζίνας Χρήστος 86
Σαράφης Μιχάλης 83
Κοριτσίδης Γιάννης 76
Καράμπαλης Γιώργος 58
Φρισαλάκης Γιώργος 57
Κουτσουράδης Γιάννης 57

update 5/4/16

Στην ψηφοφορία για ανάδειξη αντιπροσώπων   τον Θερμαϊκό στο Συνέδριο θα εκπροσωπήσουν πέντε από τους 31 που βγάζει ο νομός Θεσσαλονίκης. Αυτοί είναι οι Γιώργος Τσαμασλής ( ο οποίος κατετάγει 3ος στο νομό) , Αντώνης Ζαβέρκος, Γιάννης Βογιατζής,  Ιωάννα Τζάκη και Αικατερίνη Μπότη.

Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: «ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΠΕΡΑΝΤΗ… ΕΙΔΟΜΕΝΗ»

Να μην μετατραπεί η γη της Μακεδονίας σε αποκλειστικό χώρο εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών και να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής αναλογικά και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία, όπου σήμερα δεν λειτουργεί ούτε ένα, ζητά ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας και Τομεάρχης Μακεδονίας και Θράκης του κόμματος, κ. Θεόδωρος Καράογλου.
Αφορμή αποτέλεσε ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., όπως αποτυπώνεται σε δημοσιεύματα εφημερίδων, να δημιουργήσει τρία νέα κέντρα υποδοχής (1.500 και πλέον προσφύγων-μεταναστών) και πάλι στο έδαφος της Κεντρικής Μακεδονίας  και πιο συγκεκριμένα στα Λαγκαδίκια του Δήμου Λαγκαδά, στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Αφουγκραζόμενος τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες όπως καταγγέλλουν αγνοήθηκαν προκλητικά  από την Πολιτεία και πληροφορήθηκαν μέσω του Τύπου τη δημιουργία των νέων κέντρων υποδοχής στις περιοχές τους, ο κ. Καράογλου κατέθεσε σήμερα σχετική ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και στoν αναπληρωτή του, αρμόδιο για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, στην οποία επισημαίνει την ανάγκη ισομερούς κατανομής προσφύγων και μεταναστών σε όλη τη χώρα, πλην της Θράκης και των ακριτικών νησιών του Αιγαίου.
Όπως αναφέρει σε σχετική του δήλωση: «Ως εδώ και μη παρέκει. Πλέον μπορούμε να μιλήσουμε ανοικτά για οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. να φορέσει “φέσι” στη Μακεδονία δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, καθιστώντας τον ευαίσθητο γεωγραφικό της χώρο τόπο εγκλωβισμού απελπισμένων ανθρώπων.

Η Μακεδονία δεν αντέχει να σηκώσει μόνη της εξ’ολοκλήρου το βάρος της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης και άλλες περιοχές της πατρίδας μας, όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα να εξαιρούνται (θέλω να πιστεύω όχι σκοπίμως) του κυβερνητικού σχεδιασμού. Εκτός και εάν ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του πιστεύουν ότι η αξία γης των συγκεκριμένων περιοχών είναι… μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Βόρειας Ελλάδας. Οι Μακεδόνες απαιτούμε την ισομερή κατανομή προσφύγων και μεταναστών σε όλη τη χώρα, πλην φυσικά της Θράκης και των ακριτικών νησιών του Αιγαίου. Εκτός και εάν πολιτική βούληση του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμμένου είναι να μετατρέψουν τη Βόρεια Ελλάδα σε απέραντη… Ειδομένη».  

Παραίτηση Μουζάλα ζητούν με κοινή δήλωση Μακεδόνες βουλευτές της ΝΔ

Σχολιάζοντας την απαράδεκτη και εθνικά επιζήμια δημόσια δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Μουζάλα, ο οποίος στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης αποκάλεσε την ΠΓΔΜ «Μακεδονία», το σύνολο των Μακεδόνων Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έκανε την ακόλουθη κοινή δήλωση:
«Καμία ετεροχρονισμένη συγγνώμη δεν μπορεί να διαγράψει το εθνικό ατόπημα που διέπραξε χθες το βράδυ ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Μουζάλας.
Τέτοιου τύπου δηλώσεις πέρα από ανιστόρητες είναι και εθνικά επιζήμιες, διότι ενισχύουν τη θέση και την επιχειρηματολογία του γειτονικού κρατιδίου, το οποίο εδώ και δεκαετίες επιχειρεί να σφετεριστεί την εθνική και πολιτιστική μας κληρονομιά και αδυνατίζουν τη διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας μας.
Καλούμε, λοιπόν, τον Πρωθυπουργό και επικεφαλής αυτής της παντελώς ακατάλληλης και επικίνδυνης Κυβέρνησης να δείξει ψήγματα εθνικής αξιοπρέπειας και να απομακρύνει εδώ και τώρα τον Γιάννη Μουζάλα, διότι σε διαφορετική περίπτωση (καλυπτόμενος πίσω από την προσφυγική-μεταναστευτική κρίση) συντάσσεται με τη δήλωσή του και αποδέχεται τα Σκόπια ως “Μακεδονία”.
Όπως δήλωσε πριν από λίγο και ο Πρόεδρός μας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, “η παραίτηση του κ. Μουζάλα είναι επιβεβλημένη”. Άλλωστε, ουδείς αναντικατάστατος κ. Τσίπρα.
Τέλος, όσον αφορά στη συγγνώμη που ζήτησε σήμερα το πρωί ο κ. Μουζάλας, έχουμε να παρατηρήσουμε πως από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε το “συγγνώμη”, χάθηκε το ατομικό και κινδυνεύει να χαθεί και το εθνικό… φιλότιμο». 


Οι Βουλευτές της Ν.Δ.
1)    Καράογλου Θεόδωρος- Β΄ Θεσσαλονίκης
2)    Αναστασιάδης Σάββας-Β΄ Θεσσαλονίκης
3)    Αντωνιάδης Ιωάννης-Φλώρινας
4)    Αντωνίου Μαρία-Καστοριάς
5)    Αραμπατζή Φωτεινή-Σερρών
6)    Βαγιωνάς Γεώργιος-Χαλκιδικής
7)    Βεσυρόπουλος Απόστολος-Ημαθίας
8)    Γεωργαντάς Γεώργιος-Κιλκίς
9)    Γκιουλέκας Κωνσταντίνος-Α΄ Θεσσαλονίκης
10)Δημοσχάκης Αναστάσιος-Έβρου
11) Καλαφάτης Σταύρος-Α΄Θεσσαλονίκης
12) Καραμανλής Αχ. Κωνσταντίνος-Σερρών
13) Καρασμάνης Γεώργιος-Πέλλας
14) Κασαπίδης Γεώργιος- Κοζάνης
15) Κουκοδήμος Κωνσταντίνος-Πιερίας
16) Κυριαζίδης Δημήτριος-Δράμας
17) Παναγιωτόπουλος Νικόλαος- Καβάλας

18) Ράπτη Ελένη-Α΄ Θεσσαλονίκης

Αριστεροδέξια αλισβερίσια στην ΕΕΤΑΑ - Για το καλό της ....ανάπτυξης φυσικά


Μπορεί ο Κούλης να μη θέλει συνεργασία και να τάσσεται διαρκώς υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών, και ο Τσίπρας να εξορκίζει οποιαδήποτε συνεργασία με τους δεξιούς, αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν τα βρίσκουν όπου μπορούν ....
Η πρώτη αριστεροδεξιά συμμαχία είναι γεγονός... στην ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης).

Από ότι μαθαίνουμε διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο Θόδωρος Γκοτσόπουλος πρώην δήμαρχος Παλλήνης και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και Πρόεδρος ο Δημήτρης Καλογερόπουλος πρώην δήμαρχος Αιγάλεω και στέλεχος της ΝΔ.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.) λειτουργεί ως Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μέτοχοι της είναι: Το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 13 Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, η Κεντρική Συνεταιριστική Οργάνωση Σταφυλοπαραγωγών, η Ελαιουργική και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων στην E.E.T.A.A.

Μπόργιανς: Προσέφερα συνεργασία στην κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον

Το γεγονός ότι προσέφερε συνεργασία σε θέματα φορολογικών ελέγχων από το 2012 στην τότε ελληνική κυβέρνηση, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον, επιβεβαιώνει ο υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας Νόρμπερτ- Βάλτερ Μπόργιανς.

©
Με δήλωση του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κ.Μπόργιανς, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την περίφημη λίστα φοροφυγάδων που έχει παραδώσει στη σημερινή κυβέρνηση, σημειώνει επίσης ότι εναπόκειται στην εκάστοτε κυβέρνηση να αποδεχθεί μια τέτοια συνεργασία.

«Μπορώ μόνο να επαναλάβω αυτό το οποίο ανέφερα και κατά την επίσκεψή μου στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τους υφυπουργούς Τρύφωνα Αλεξιάδη και Δημήτρη Παπαγγελόπουλο τον περασμένο μήνα: Ήδη το 2012 προσέφερα επανειλημμένα συνεργασία σε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης. Επρόκειτο συγκεκριμένα για ανταλλαγή know how της φορολογικής διοίκησης όπως επίσης και των φορολογικών ελέγχων, τίποτα περισσότερο αλλά επίσης και τίποτα λιγότερο. Προφανώς δεν υπήρχε από την τότε κυβέρνηση -σε αντίθεση με τη σημερινή- κανένα ενδιαφέρον για συνεργασία, αν και ο ομοσπονδιακός υπουργός οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε ρητά δηλώσει την υποστήριξή του σε μια τέτοια συνεργασία. Είναι όμως υπόθεση της εκάστοτε κυβέρνησης να αποδεχθεί την προσφορά για συνεργασία ή να την αρνηθεί», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός οικονομικών της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ- Μπόργιανς.

Ο Γερμανός υπουργός είχε και πρόσφατα επισημάνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ότι «είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά εννοεί σοβαρά» ότι θέλει να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή.

Στο ερώτημα αν είχε αποκομίσει την εντύπωση ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θέλει πραγματικά να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή, ο κ. Μπόργιανς απαντά καταφατικά: «ναι μπορεί κανείς ασφαλώς να έχει αυτήν την εντύπωση, αν δει τι έχει γίνει μέχρι τώρα για την επεξεργασία των δεδομένων, το γεγονός ότι έδρασε αμέσως, το ότι καταλήξαμε σε μια συμφωνία συνεργασίας, την οποία υπογράψαμε», ενώ για τη συνεργασία του με τους κ.κ. Αλεξιάδη και Παπαγγελόπουλο λέει χαρακτηριστικά: «συνεπέστερη δεν νομίζω πως μπορεί κανείς να φανταστεί τη συνεργασία μας».

Ο κ. Μπόργιανς διευκρινίζει επίσης ότι την προσφορά συνεργασίας την είχε κάνει (το 2012) στον Έλληνα πρέσβυ στη Γερμανία και τον γενικό πρόξενο του Ντίσελντορφ, «αλλά μετά την ενημέρωση της Αθήνας δεν επανήλθαν» και «δεν υπήρξε καμιά θετική απάντηση».

Για τη λίστα την οποία παρέδωσε ο κ. Μπόργιανς στην κυβέρνηση Τσίπρα εκφράζει την ελπίδα ότι θα έχει καλύτερη τύχη από τη λίστα Λαγκάρντ: «Έχω την εντύπωση μετά από όσα βλέπω ότι θα πετύχει», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπόργιανς.

Αποστάσεις Καραμανλή από τη γραμμή Κούλη για τους καναλάρχες ....

Ηχηρή υπήρξε η χθεσινή απουσία του Κώστα Καραμανλής από την συζήτηση αλλά και από την ψηφοφορία  της  τροπολογίας για τις τηλεοπτικές άδειες.Απουσίασε επιδεικτικά από την αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας στη Βουλή. Και  θέλοντας να στείλει ένα σαφές μήνυμα των προθέσεών του ο Κώστας Καραμανλής δεν έστειλε ούτε επιστολική ψήφο, τραβώντας σαφείς διαχωριστικές γραμμές από τη γραμμή σύγκρουσης με την κυβέρνηση που χάραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις τηλεοπτικές άδειες, υιοθετώντας ουσιαστικά τη ρητορική των καναλαρχών  της διαπλοκής.
Να σημειωθεί πως ο Κώστας Καραμανλής είδε την προσπάθειά του για έλεγχο των καναλαρχών με το «βασικό μέτοχο» να αναγνωρίζεται από στελέχη της κυβέρνησης, με τον Νίκο Παππά να θίγει εκτενώς το θέμα, τη στιγμή που το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το αποσιώπησε ή αλλιώς το έκανε "γαργάρα".

Addthis

Google+ Followers

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΙΝΕΜΑ - ΘΕΑΤΡΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Ακτιβιστης - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger |2012 Templates