Θέμα: Έκφραση επιφυλάξεων για τα Τεχνικά έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) στην Λιμνοθάλασσα Επανομής - NATURA 2000 GR 1220004
Ημερομηνία: 7/8/2013
Προς: Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης κ Τσαμασλή, fax 2313 319763
Κοινοποίηση: 1) Πρόεδρο Π.Σ. κ Μπαμιατζή, 2313 319428
                          2) Συμβουλευτική εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, κ Διαμαντόπουλο, 2310 865183
                          3) Δήμος Θερμαϊκού, κ Κεραμιδάκη, 23920 22840
                          4) LIFE – Environm. Directorate-General European Commission, 0032 2 2921787
                          5) ΥΠΕΚΑ Σύνδεσμος LIFE, κΓΠρωτόπαππα, 210 5241833
                          6) ΥΠΕΚΑ - Τμ. Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος υπόψη, κα. Σκαλτσά, 210 6918487
 
Από: Κίνηση Πολιτών Επανομής
                   
  κε αντιπεριφεριαρχα,
 Γνωρίζουμε ότι η ΠΚΜ έχει αναλάβει και εκτελεί περιβαλλοντικό πρόγραμμα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE με την επωνυμία «AccoLagoons - Δράσεις για την διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Λιμνοθάλασσα Επανομής και λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου» με κωδικό έργου LIFE09 nat/gr/000343. Έχουμε ως τοπική κοινωνία ενημερωθεί από τρίτους (όχι από την ΠΚΜ) ότι το πρόγραμμα έχει καταλήξει σε συμπεράσματα και η ΠΚΜ μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προτίθεται να δημοπρατήσει τεχνικά έργα στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Επανομής (σχετική επιστολή από 04-07-2013με αρ. Πρωτ. 255613/οικ.6119 και σχετική απόφαση περιφ. συμβουλίου από 11/07/2013) χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους συλλογικούς φορείς της.  Λόγω έλλειψης ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές πήραμε την πρωτοβουλία για την επικοινωνία αυτή, διαβάζοντας προηγουμένως την ιστοσελίδα του έργου http://www.accolagoons.gr/. Έχουμε εξετάσει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα έργα/δράσεις C2 (Αποκατάσταση των λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομής), C3 (Απομάκρυνση των απορριμμάτων από την περιοχή) και  C4 (Τεχνικά έργα ερμηνείας περιβάλλοντος) και έχουμε στην διάθεσή μας την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τα εν λόγω έργα (20/06/2013, Α.Π.: 82170/2963).  Θα θέλαμε σε σχέση με τα παραπάνω να μας απαντήσετε γραπτώς το γρηγορότερο δυνατόν στις παρακάτω ερωτήσεις/απορίες μας:
 1. Έγινε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία (Δράση D.2); Ποια είναι η λίστα συμμέτοχων (stakeholders) εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών που φαίνονται στην ΕΠΟ; Σε ποια εφημερίδα έχει αναρτηθεί η πρόσκληση και πότε;
 2. Θα γίνει στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση πριν την δημοπράτηση των έργων όπως είναι υποχρέωση από την ΕΕ και πότε (Δράση Α.7);
 3. Έχει γίνει γνωμοδότηση από το ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα από τo τμήμα διαχείρισης  φυσικού περιβάλλοντος που είναι αρμόδια για τις περιοχές του δικτύου ΝΑTURA2000; Ποια είναι αυτή;
 4. Ποιες είναι οι ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και πότε πραγματοποιήθηκαν αυτές (Δράση D.1);
 5. Έχει ληφθεί υπόψη το Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο του Δήμου Θερμαϊκού καθώς και του πρώην Δήμου Επανομής για την περιοχή μελέτης; Έχει ζητηθεί γνωμοδότηση για τα έργα από τον Δήμο Θερμαϊκού ο οποίος είναι σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις του ΣΤε (αρ. 1483/08 και αρ. 951/08) ιδιοκτήτης της περιοχής; Εάν ναι, ποια είναι η γνωμοδότηση αυτή;
 6. Αναφέρεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος το υποέργο «Σταθεροποίηση των κλίσεων στην δυτική πλευρά της λιμνοθάλασσας», ενώ στην ΜΠΕ δεν αναφέρεται. Θα πραγματοποιηθεί αυτό το υποέργο;
 7. Θα επικοινωνούν τα κανάλια (3 και 5) ή κάποιες διώρυγες με την θάλασσα; Εάν όχι ποιο θα είναι το μήκος ξηράς από την άκρη των καναλιών ως την ακτογραμμή και πως εξασφαλίζεται η συγκράτηση και ο διαχωρισμός των γλυκών και των αλμυρών υδάτων;
 8. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος αναφέρονται τέσσερα υδατοφράγματα ενώ στην ΜΠΕ μόνο ένα (στην συμβολή των καναλιών 2,3 και 4). Τι ισχύει;
 9. Το ΓΠΣ Επανομής (ΦΕΚ 101/2010) αναφέρει στο άρθρο 7.4 ότι για να γίνει οποιοδήποτε έργο ή δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης (ΠΕΠ1) χρειάζεται Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για τον καθορισμό χρήσεων γης και ζωνών προστασίας. Έχει αυτό ληφθεί υπόψη και πως;
 10. Στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι η εκτέλεση των έργων θα γίνει κατά τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Ποιανού έτους, ποιο είναι το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την μετακίνηση περίπου 5.000 μ3 υλικών;
Θα θέλαμε απάντηση στα παραπάνω το αργότερο 4 ημερολογιακές ημέρες πριν την εκπνοή της διορίας για την προσφυγή μας εναντίον της απόφασης ΕΠΟ που είναι στις 20 Αυγ.
 Ζητούμε πέρα από την παραπάνω γραπτή ενημέρωση, επίσης να διοργανώσετε ανοιχτή συγκέντρωση στα πλαίσια του προγράμματος, με συμμετοχή της συμβουλευτικής εταιρείας του προγράμματος ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ, σε χώρο εντός της Δημοτικής Ενότητας Επανομής, προκειμένου να γίνει ενημέρωση προς την τοπική κοινωνία και διαβούλευση μέσα από την συμμετοχή των τοπικών συλλογικών φορέων. Να μας απαντήσετε ποια θα είναι η ημερομηνία διεξαγωγής της ενημερωτικής εκδήλωσης και η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης. Από την πλευρά μας ζητούμε σε αυτήν την ενημέρωση να καλυφθούν τα παρακάτω θέματα:
 1. Να μας παρουσιαστούν τα δεδομένα για την πρόταση δράσης C.2 και λεπτομερή περιγραφή των τεχνικών έργων της δράσης. Πως δικαιολογείται η αποκατάσταση και χρήση των καναλιών που είχαν διανοιχτεί στο παρελθόν για την αποστράγγιση και την ανατροπή της υδρολογικής ισορροπίας της περιοχής; Κατά την βροχερή περίοδο του έτους υπάρχει πλημυρισμένη περιοχή στα βόρεια της λιμνοθάλασσας που προσελκύει πλήθος πτηνών σύμφωνα και με την ΜΠΕ (πίνακας 4.4). Θα απαλειφθεί αυτό το φαινόμενο με τις δράσεις; Ποια θα είναι τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά των νέων μικρότερων υδατοσυλλεκτών (ποιότητα υδάτων και χωρητικότητα  πτηνών); Να τεκμηριώσετε ότι από τα τεχνικά αυτά έργα θα επωφεληθούν οι οικότοποι και τα είδη προτεραιότητας. Πράγμα που κατά την γνώμη μας δεν γίνεται επαρκώς στην Μ.Π.Ε.
 2. Περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον ιδιοκτήτη της περιοχής.
 3. Να μας παρουσιαστεί το πρόγραμμα συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού των έργων και η συντήρηση των περιοχών φύτευσης, φύλαξη της περιοχής, κλπ (Δράση Ε.6 Σχέδιο διαχείρισης μετά το LIFE+). Ποιος θα είναι ο φορέας και από πού θα προκύψουν οι πόροι για την λειτουργία του; Ποιο είναι το σχέδιο διαχείρισης των επισκεπτών;
 4. Ποιοι θα είναι οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στις παραλίες της περιοχής (Μύτη Επανομής) κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των έργων.
 5. Πως θα γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων που θα συνεχίσουν να αποθέτουν οι πολίτες στην περιοχή εξαιτίας της έλλειψης διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή από τον τοπικό Δήμο.
 6. Κατά την αποψή μας θα έπρεπε το έργο να είχε συμπεριλάβει προληπτικά μέτρα μείωσης των φερτών θρεπτικών στοιχείων  στην λιμνοθάλασσα μέσα από την μείωση χρήσης τεχνιτών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στην λεκάνη απορροής (π.χ. με αύξηση των βιολογικών καλλιεργειών). Έγινε κάποια τέτοια προσπάθεια στα πλαίσια του έργου;
  Θα θέλαμε να σας καταθέσουμε την άποψη μας ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να αξιοποιηθεί μέρος του προϋπολογισμού (1.639.770€) για την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για θέσπιση ζωνών προστασίας που είναι απαραίτητη για την εν' λόγω περιοχή και ακόμα για δημιουργία θέσεων εργασίας φύλαξης και ενημέρωσης. Ως κίνηση πολιτών Επανομής τασσόμαστε υπέρ του προγράμματος και των δράσεων διαφύλαξης, προστασίας και ανάδειξης της λιμνοθάλασσας, αλλά πιστεύουμε ότι η αναγκαιότητα και η μεθοδολογία για τα προτεινόμενα τεχνικά έργα θα πρέπει να τεκμηριωθούν από την πλευρά σας απόλυτα και θα πρέπει επίσης να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο έργων όπως αυτό του υπάρχοντος στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού Δήμου Θερμαϊκού για την περιοχή, ώστε να συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη της πόλης μας.
Ως Κίνησή Πολιτών Επανομής διαθέτουμε το παρακάτω ανοιχτό ηλεκτρονικό φόρουμ  όπου μπορείτε να διαβάσετε για μας και να ενημερωθείτε αναλυτικά και με απόλυτη διαφάνεια για την ιδρυτική μας πράξη, τις δράσεις καθώς και τα θέματα που έχουν συζητηθεί και αποφασιστεί έως σήμερα.
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.politesepanomis.blogspot.com

Με εκτίμηση,
Για την Κίνηση Πολιτών Επανομής (ΚΠΕ)
Στάθης Φώτιος                                                  Σφυρής Γεώργιος 
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.