Μπορεί το κίνημα των πλατειών να έχει μεταφερθεί σε πρωτοβουλίες κατοίκων και συλλογικότητες, αλλά οι αρχές του για εγκατάσταση της άμεσης δημοκρατίας είναι η μοναδική διέξοδος από τη σαπίλα του πολιτικού συστήματος (Δείτε και την αμεσοδημοκρατική διαδικασία για το νέο σύνταγμα της Ισλανδίας εδώ):

Αποτελεί τον πιο γνήσιο και δίκαιο τρόπο οργάνωσης μιας ανθρώπινης κοινωνίας (μέχρι σήμερα, τον Αύγουστο του 2011) για τον απλούστατο λόγο ότι οι αποφάσεις συνδιαμορφώνονται και παίρνονται απευθείας από το λαό, τους πολίτες της κοινωνίας αυτής .
Για να γίνει σαφής η Άμεση Δημοκρατία χρειάζεται να ορισθεί η Έμμεση Δημοκρατία .
Δημοκρατία με απλά λόγια σημαίνει πως ο δήμος=λαός αποφασίζει για τα ζητήματά του .
Η Έμμεση (Αντιπροσωπευτική) Δημοκρατία είναι ένας τρόπος οργάνωσης όπου η λήψη αποφάσεων γίνεται από εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών, όχι από τους ίδιους τους πολίτες .
Σε μια μορφή της Έμμεσης Δημοκρατίας, στο σημερινό Κοινοβουλευτισμό οι αποφάσεις προκύπτουν από εκλεγμένους Βουλευτές, χωρίς αυτοί να δεσμεύονται από το νόμο να ακολουθούν τη θέληση των πολιτών (πχ δημοψηφίσματα είτε με Βουλευτική είτε με λαϊκή πρωτοβουλία) ούτε καν για σημαντικά ζητήματα όπως η παιδεία, η υγεία και η οικονομία .
Επίσης, δεν υπάρχει λογοδοσία των Βουλευτών για τις πράξεις τους προς τους πολίτες, αλλά ούτε δυνατότητα αντικατάστασης κάποιων από αυτούς εντός της προβλεπόμενης τετραετούς θητείας αν κριθούν ανίκανοι από το λαό .
Τέλος, οι Βουλευτές διατηρούν “Βουλευτική Ασυλία” ώστε ο νόμος ουσιαστικά να μην τους
αγγίζει και να μπορούν να δρουν ανενόχλητοι ακόμα και όταν παρανομούν ενάντια στην κοινωνία που υποτίθεται ότι υπηρετούν.
Σήμερα, δεν υπάρχει πραγματική Δημοκρατία αφού ισχύει ο Κοινοβουλευτισμός με αποτέλεσμα την ασυδοσία των Βουλευτών και την παραβίαση της λαϊκής θέλησης .
Στην Άμεση (Αδιαμεσολάβητη) Δημοκρατία ο πολίτης:
· ψηφίζει προτάσεις και όχι εκπροσώπους
· προτείνει και συνδιαμορφώνει θέματα προς ψήφιση
Επομένως, είναι ξεκάθαρο πως η Άμεση Δημοκρατία είναι η πραγματική Δημοκρατία και για να υπάρξει χρειάζεται να αναλάβουν οι πολίτες όλα τα ζητήματα της κοινωνίας, δίχως οποιοιδήποτε εκλεγμένοι “ηγέτες” να προδίδουν την εμπιστοσύνη του λαού όπως γίνεται σήμερα .
Όλα τα παραπάνω αποτελούν την πολιτική διάσταση της Δημοκρατικής κοινωνίας .
Μια άλλη εξίσου σημαντική διάσταση είναι η οικονομική που επηρεάζει την παραγωγή και τη διανομή αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή την ποιότητα ζωής των ανθρώπων .
Το σημερινό οικονομικό σύστημα είναι το χρηματοπιστωτικό και ονομάζεται Κεφαλαιοκρατία (Καπιταλισμός) . Σε αυτό, οι κάτοχοι μεγάλων χρηματικών ποσών (κεφαλαιοκράτες/αστοί), που
είναι κυρίως οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι μεγαλοτραπεζίτες, ελέγχουν την παραγωγή και την εργασία των πολιτών, παρουσιάζουν τον παραγόμενο πλούτο ως δικό τους και λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους πάντα με βάση το οικονομικό κέρδος και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας .
Έτσι, οι λίγοι και οικονομικά ισχυροί αποφασίζουν και διατάσσουν τους πολλούς και οικονομικά
ασθενέστερους, απασχολούν ανθρώπους (συχνά ανασφάλιστα) και προχωρούν σε απολύσεις κατά τα συμφέροντά τους χωρίς να είναι αναγκασμένοι να νοιάζονται για την επιβίωση ή τις ανάγκες των εργαζόμενων πολιτών . Αναμενόμενη συνέπεια των παραπάνω είναι και η αυξημένη ανεργία…
Άρα, η Κεφαλαιοκρατία ακυρώνει τη Δημοκρατία αφού τότε οι πολίτες για να επιβιώσουν αναγκάζονται να γίνουν όμηροι των οικονομικά ισχυρών και επιπλέον να μην έχουν το χρόνο για
να σκέφτονται, να εκφράζονται και να είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν για τα κοινωνικά θέματα .


Λύση σε αυτό το οικονομικό πρόβλημα αποτελεί η αυτο-οργάνωση της κοινωνίας, δηλαδή η συλλογική οργάνωση της οικονομίας από τους εργαζόμενους πολίτες χρησιμοποιώντας
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες στις επιχειρήσεις και στις παραγωγικές μονάδες .
Έτσι, δεν υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και επιπλέον όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε εργασιακό χώρο έχουν ισάξια ευθύνη για να πετύχει η επιχείρηση, μπορούν να ικανοποιήσουν εξίσου τις ανάγκες τους με την πρόοδο και τη συνεργασία με τους υπόλοιπους εργασιακούς χώρους
της κοινωνίας, αλλά και να είναι πιο παραγωγικοί όταν το θέλουν οι ίδιοι .
Οπότε, η πραγματική Δημοκρατία είναι η Άμεση Δημοκρατία σε πολιτική και οικονομία αφού έτσι πραγματικά εξασφαλίζονται η ισότητα, η ελευθερία, η δικαιοσύνη και αναπτύσσονται
η ειλικρινής επικοινωνία, η αλληλεγγύη, η κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων . Όλα αυτά μαζί με την υπάρχουσα τεχνολογία μπορούν εύκολα να φέρουν την κοινωνική ευημερία δηλαδή παιδεία, υγεία, ψυχαγωγία και άνεση για όλους, αρκεί οι πολίτες να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους .
Τρόποι για να λειτουργήσει η Άμεση (Αδιαμεσολάβητη) Δημοκρατία υπάρχουν αρκετοί και μπορούν να υπάρξουν κι άλλοι, αρκεί οι πολίτες να συζητάνε μεταξύ τους . Ενδεικτικός τρόπος:
Οι πολίτες σε όλη την επικράτεια της χώρας οργανώνονται ανάλογα την εμβέλεια των ζητημάτων:
· σε τοπικό επίπεδο (δήμοι, πόλεις κλπ) για τοπικά ζητήματα (αποκέντρωση)
· σε επίπεδο περιφέρειας (νομοί κλπ) για περιφερειακά ζητήματα
· σε επίπεδο συνολικής επικράτειας (χώρα) για ζητήματα του συνόλου των πολιτών
Για τη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο μπορούν να εφαρμοστούν συνδυασμοί των παρακάτω:
Έχει ήδη αναπτυχθεί το κίνημα των πλατειών σε όλη την επικράτεια (πληροφορίες: http://www.amesi-dimokratia.org/ και http://real-democracy.gr/) .
Η κάθε τοπική κεντρική πλατεία αποτελεί πλέον ένα συλλογικό όργανο και οι πολίτες:
1. συγκεντρώνονται και εκφράζουν απόψεις με ισάξιο χρόνο ομιλίας
2. καταθέτουν προτάσεις και προτείνουν αλλαγές σε προτάσεις που ήδη προτάθηκαν
3. ψηφίζουν για τις τελικές προτάσεις που προέκυψαν
4. για κάθε ψηφισμένη πρόταση, αν αποφασιστεί από τη συνέλευση, αναλαμβάνουν να την
πραγματοποιήσουν εθελοντές, εκλεγμένοι ή κληρωτοί από τους παρευρισκόμενους
5. σε τακτές ημερομηνίες πχ κάθε βδομάδα τα άτομα που ανέλαβαν την πραγματοποίηση των αποφάσεων λογοδοτούν και απολογούνται για τα αποτελέσματα στη λαϊκή συνέλευση και
αν η λαϊκή συνέλευση το αποφασίσει γίνεται άμεση αντικατάσταση κάποιων από αυτούς
6. οι ομάδες υλοποίησης πραγματοποιούν συνελεύσεις σχετικές με το θέμα τους με ελεύθερη συμμετοχή των πολιτών για την ορθή και διαφανή λειτουργία τους
Για την αποτελεσματική και συνολική συμμετοχή των πολιτών στην αμεσοδημοκρατική διαδικασία, μπορεί να ορισθεί ισάξιος χρόνος προβολής για κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων στα μέσα
επικοινωνίας (ΜΜΕ, διαδίκτυο κλπ) με σειρά προτεραιότητας ή κλήρωση ώστε να εκφράζουν τις προτάσεις τους . Γίνεται καταγραφή και συγκέντρωση των τελικών προτάσεων προς ψήφιση και δημιουργείται ψηφοδέλτιο με αυτές από ομάδα εκλεγμένων/κληρωτών/εθελοντών . Στη συνέχεια, υπάρχουν τουλάχιστον 4 συμπληρωματικοί τρόποι για την τελική λήψη αποφάσεων:
1. παραδοσιακή ψηφοφορία με κάλπη σε πόλεις, δήμους κλπ
2. Δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών που αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση (πληροφορίες: http://www.ntua.gr/periklesnet/page3/page3.html)
3. τερματικά μηχανήματα του σημερινού ΟΠΑΠ (μπορούν δελτία, άρα και ψηφοδέλτια)
4. διαδικτυακή ψηφοφορία (δεκάδες και ασφαλείς τρόποι στο διαδίκτυο)
Για σοβαρά ζητήματα, οι πολίτες μπορούν να απαιτούν από τα άτομα που αναλαμβάνουν την πραγματοποίησή των αποφάσεων:
· γραπτή δέσμευση για την ολοκλήρωση της υλοποίησης εντός προβλεπόμενου χρόνου
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

5 comments:

 1. ΟΤΑΝ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΣ BLOGGER, ΖΗΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Ε-ΜΑΙΛ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΟΥ.
  Η ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΡΓΟΥΕΛΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΡΟΜΕΡΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΟΦΕΛΕΙ, ΑΦΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΡΕΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ.
  ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Ε-ΜΑΙΛ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.
  ΣΤΥΛ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ SSFAKI PAPAKI YAHOO . GR

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κε Σφακιανάκη
  το mail μας βρίσκεται στο κεντρικό μενού στην κατηγορία ΕΜΕΙΣ και στο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. chrivanovits@yahoo.gr
  Απλώς τις τελευταίες βδομάδες μας την "έπεσαν" και μας χάκεψαν το template του Ακτιβιστή και για λίγες μέρες δεν υπήρχε η γραμμή του μενού. Από χθες έχει προστεθεί. Βρίσκεται στην κορυφή όποιας σελίδας ανοίξετε.
  Ως σελίδα είμαστε υπέρ της ελευθερίας του διαδικτύου και της ανωνυμίας αλλά η σελίδα του Ακτιβιστή έχει όνομα επώνυμο, μέηλ και διεύθυνση. Και πάντοτε τα άρθρα που μου ανήκουν είναι υπογεγραμμένα ως Ακτιβιστής.

  Χρήστος Ιβάνοβιτς, διαχειριστής του Ακτιβιστή.

  ΥΓ. Όλα τα σχόλια δημοσιεύονται, εκτός από τα υβριστικά και συκοφαντικά που "σηκώνουν" μηνύσεις και αγωγές. Έχουμε εμπειρία κι από αυτές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το http://www.amesi-dimokratia.org παραπέμπει σε ... γιαπωνέζικο ιστότοπομε διαφήμιση για βαφές επικαλύψεις οικοδομών !!
  Δείτε τι συμβαίνει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το amesi-dimokratia.org δεν υπάρχει πια, γι' αυτό.
  Υπάρχουν όμως τα παρακάτω:
  realdemocracygr.wordpress.com
  +
  youtube.com/user/RealDemocracyGr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Real Democracy (Direct Democracy) & Feasible Implementation:
  http://pantelicgr.wordpress.com/2013/11/12/democracy-feasible-implementation/

  Άμεση (Αδιαμεσολάβητη) Δημοκρατία και εφικτή υλοποίηση:
  http://pantelicgr.wordpress.com/2013/09/08/democracy/

  (Άμεση) Δημοκρατία - Επιπλέον Σύνδεσμοι με προτάσεις, υπαρκτά παραδείγματα και online εργαλεία συζήτησης και άμεσης ψηφοφορίας:
  http://pantelicgr.wordpress.com/links/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.