Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, ώρα 9 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1.
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 34525/21.09.2017 αίτησης της κ. Στύλλου- Βαϊρακτάρη Αναστασίας – Ειρήνης για χορήγηση άδειας παραχώρησης χώρου επί του οδοστρώματος.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Έργων Συντήρησης & Σημάνσεων του Δήμου Καλαμαριάς». Κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου – καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς – της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – του Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Α., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.122,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Κατακύρωση αποτελέσματος. Ματαίωση της προμήθειας του άγονου μέρους των προς προμήθεια ειδών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (14η).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 28,24 ευρώ για την επιστροφή του στον κ. Νικόλαο Πασαλίδη ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ για την επιστροφή του στην κ. Πηνελόπη Καζαντζή ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 ευρώ για την επιστροφή του στην εταιρεία Lavipharm Hellas A.E. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 ευρώ για την επιστροφή του στον κ. Αλέξανδρο Καισίδη ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 ευρώ για την επιστροφή του στην εταιρεία Κ.Ι. Ταουσιάνης Α.Ε. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20,00 ευρώ για την επιστροφή του στην κα. Παρασκευή Τσομπανίδου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους 734/2015 & 550/2017, που αφορούν κλήσεις ΚΟΚ έτους 2006-2007.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή κλήσεων έτους 2009 (ΑΒΚ 250/2017) λόγω λανθασμένων στοιχείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή 28 κλήσεων διαφόρων ετών λόγω θανάτου της ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφή κλήσεων έτους 2009 (ΑΒΚ 250/2017) λόγω λανθασμένων στοιχείων
ΘΕΜΑ 15ο: Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ λόγω θανάτου του κ. ΜΟΤΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 16ο:Διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο 33/17-1-2017, μισθωμάτων των καταστημάτων Κ19-Κ20 στην αγορά του Φοίνικα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/3/2017 έως 31/12/2017, λόγω λύσης της μισθωτικής σύμβασης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 17ο:Διόρθωση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 432/2017 (ΑΔΑ:ΨΙ02ΩΕΡ-ΒΦΒ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ. – Διοίκ. - Προγραμ. Εξ. Πολ. - κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δυο φύλων κ. Παυλίδου - Βασιλειάδου Μαρία

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “REACT” για τους πρόσφυγες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δυο φύλων κ. Παυλίδου - Βασιλειάδου Μαρία
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.