Διάφορες   απόψεις  έχουν  ακουστεί  . 

Οι  εθνικοί    λένε  ότι    έφταιγε  ο  χριστιανισμός .
Οι   χριστιανοί  λένε  ότι  έφταιγε    η  ηθική  σήψη    του  ειδωλολατρικού  κόσμου .

Ας   εξετάσουμε  πρώτα  την  άποψη  των  χριστιανών  .

Παραθέτω  τα    εξής  στοιχεία  :  

1)  Η  ερωμένη  του    αυτοκράτορα   Κόμμοδου   (177-192  μΧ)  ήταν  χριστιανή  . Μάλιστα   βοήθησε   στον  στραγγαλισμό   του  Κόμμοδου ! 

2)  Ο  ένθερμος  χριστιανός  Τερτυλλιανός  ( 155-240  μΧ )  ,  στα  γεράματά  του  ,  χαρακτήρισε  τους  χριστιανούς  "πολύ  χλιαρούς"   ,  "νωθρούς"   και  "επιεικείς"   .

3)  Ο  πάπας    Κάλλιστος    (  περί  το  249-251  μχ )  έλεγαν  πώς   ξεκίνησε  σαν  σκλάβος . Έλεγαν  πως   είχε  κερδίσει   χρήματα  με  ύποπτους  τρόπους ,  είχε  γίνει  τραπεζίτης  και  είχε  κατακλέψει  τους  πελάτες  του . Έλεγαν  πως   είχε  καταδικαστεί  σε  καταναγκαστικά έργα  και  είχε  δραπετεύσει . Σαν  πάπας  διεκήρυξε   οτι  η  μετάνοια    μπορεί  να  εξαλείψει    ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ    αμάρτημα  !   Πολύ   ύποπτο  αυτό  .  

4)  Στα  χρόνια  του  αυτοκράτορα  Ονώριου  (  384-423  μΧ )   ο  ιστορικός  Ζώσιμος    αναφέρει  :  
    Τον  Γενέριδο  ,  που  ήταν   ήδη  ανώτατος  διοικητής   όλων  των  στρατευμάτων  που  στάθμευαν  στην  Άνω  Παννονία ...  τον  διόρισε  τώρα  αρχιστράτηγο  της  Δαλματίας . Ο  Γενέριδος  ήταν  μεν  βαρβαρικής  καταγωγής   αλλά   απο  την  φύση  του  άνθρωπος  ενάρετος   και  υπεράνω  χρημάτων .  Πιστός  στα   πατροπαράδοτα  ,  δεν  δέχτηκε  να  απαρνηθεί  την  λατρεία  των  θεών . Επειδή  όμως  είχε  θεσπιστεί  νόμος   που  απαγόρευε  σε  όσους  δεν  ήταν  χριστιανοί   να  κατέχουν  αξιώματα  ,  αυτός  παρέδωσε   την στρατιωτική  ζώνη  και  αποσύρθηκε  στο  σπίτι  του  .  
Και  όταν  ο  αυτοκράτορας   κάλεσε  τον  Γενέριδο  ,  ως  μέλος   της  ιεραρχίας  ,  να  παρουσιαστεί  στα  ανάκτορα  ,  εκείνος  του  είπε  οτι  υπάρχει  νόμος  που  του  απαγορεύει   να  φέρει  την  στρατιωτική  ζώνη  ,  και  οτι  γενικά  δεν  συγκαταλέγονται   στους  αξιωματούχους  όσοι  δεν  τιμούν  την  χριστιανική  θρησκεία . Ο  αυτοκράτορας  του  απάντησε  οτι  ο  νόμος  ιχύει  για  όλους  τους  άλλους  όχι  όμως  γι'  αυτόν  που  πέρασε  τόσους  κινδύνους  για  χάρη  της  πολιτείας .  Ο  Γενέριδος  του   απάντησε  οτι  δεν  μπορεί  να  δεχτεί  αυτό   το  προνόμιο  ,  γιατί  θα  ήταν  προσβολή  για  όλους  εκείνους   που  έχουν  ήδη  στερηθεί  τα  αξιώματά  τους  εξαιτίας  αυτού  του  νόμου . Επέμεινε   και  δεν  ανέλαβε   το  αξίωμά  του  παρά  μόνον  όταν  ο   αυτοκράτωρ   κατάργησε  τον  νόμο   αυτόν  για  όλους  ,  και  επέτρεψε   να  κατέχουν  πολιτικά   ή  στρατιωτικά  αξιώματα   διατηρώντας  τις  θρησκευτικές  τους  πεποιθήσεις  .
Ύστερα  απο  αυτή  την  εκδήλωση   μεγαλοθυμίας  του   αυτοκράτορα  μεταστράφηκε  ο  Γενέριδος   και  βάλθηκε  να  εξασκεί  τους  στρατιώτες   του  με  συνεχή  γυμνάσια   ,  ενώ  τους  έδινε  ό,τι  μισθούς  και  τρόφιμα  δικαιούνταν  χωρίς  την  παραμικρή  κράτηση  . Μάλιστα  ο  ίδιος  απο  τον  μισθό  του  έδινε  φιλοδωρήματα  στους  πιό  φιλότιμους  στρατιώτες  του  ...


Ο  Αδριανός  ( 117-138  μΧ ) ήταν  ένας   εξαιρετικός    αυτοκράτωρ  :  Εργατικός  και    φίλος  του  Ελληνικού  πολιτισμού .  Ταξίδευε  σαν  απλός  ιδιώτης  ακολουθούμενος  απο  τεχνικούς . Περπατούσε  επικεφαλής  των  στρατιωτών  του  έως  40  χιλιόμετρα   ημερησίως   και  δεν  έχασε  ποτέ  ούτε  αψιμαχία . Ένας  τρελλός   δούλος  πήγε  να  τον  σκοτώσει  και  του  έδωσε  χάρη .  Έχτισε  ( ξανά )  το  Πάνθεον  και  την  Βίλλα  Αδριάνα  που  είναι   μοναδικού  κάλλους  μνημεία .  Κυρίως  δε  ,  επέλεξε   και  χάρισε   στην  Ρώμη  έναν  ακόμη  πιο  άξιο   διάδοχο  ,  τον  Αντωνίνο .

Αντωνίνος  ( 138- 161  μΧ )  . Πράος   και  υπομονετικός .  Η  γυναίκα  του   δεν   ήταν  καθόλου  πιστή  και  ευπρεπής  και  την  ανεχόταν  στωϊκά . Έριξε   όλη  την   ( κολοσσιαία )  περιουσία  του   στο  κρατικό   ταμείο .  Όταν  πέθανε   δεν  είχε  τίποτα  ενώ  στο  κρατικό   ταμείο  υπήρχαν  2,7  δίς  σεστέρτιοι .  Έδινε  λογαριασμό  στην  Σύγκλητο  για  όλα  τα  έξοδα . Απηγόρευσε  τα  βασανιστήρια  και  τον  φόνο  σκλάβων . Δεν  άφηνε  την  παλλακίδα  του ( μετά  τον  θάνατο της   γυναίκας  του  )   να  αναμιγνύεται  στην  πολιτική .  Ήταν  πολιορκημένος  απο  πρέσβεις   άλλων  κρατών  που  ήθελαν  την  προσάρτησή  τους  στην  Ρωμαϊκή   Αυτοκρατορία  . Τόση   ησυχία  και  ασφάλεια  επικρατούσε !   Επέλεξε   και  χάρισε   στην  Ρώμη  έναν  εξαιρετικό  διάδοχο  , τον  Μάρκο  Αυρήλιο . 

Μάρκος  Αυρήλιος ( 161-180  μΧ ) .  Φιλόσοφος   που  τον  θαύμαζαν  όλοι  για  την  ασκητική  ζωή .  Εξαιρετικός  στρατιωτικός .  Νίκησε  τους   Πέρσες  "δι'  αλληλογραφίας"  !  Έστειλε  δηλαδή  στον  επιτελάρχη  της   Ανατολής   ένα  σχέδιο   δράσης  και  με  βάση  αυτό  κέρδισε  την  νίκη ! 
η  τύχη  δεν  τον  βοήθησε  .  Επιδημία  πανούκλας  και  εισβολές   γερμανικών  φυλών  τάραξαν  την  βασιλεία  του .   Η  γυναίκα  του  ( κόρη  του  Αντωνίνου )  ήταν  μια  άπιστη  σύζυγος  που  του  χάρισε   έναν  γυιό  (  τον  Κόμμοδο  )  που είχε  βιολογικό   πατέρα  κάποιον  μονομάχο .
Αν  και  ο  Κόμμοδος   νωρίς  έδειξε  οτι   δεν  ήταν  το  κατάλληλο  πρόσωπο  για   αυτοκράτωρ  ,  ο  Αυρήλιος   τον  έχρισε  διάδοχό   του  προσφέροντας  στην  Ρώμη  συμφορές .  

Καλιγούλας  ( 37-41 μΧ )   και   Κόμμοδος   ( 177-192  μΧ ) :   Οι  δύο  χειρότεροι  αυτοκράτορες   της  Ρώμης .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  -  ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ  

1)  Καλοί  και  ηθικοί   άνθρωποι  υπήρχαν  και  μεταξύ  των   χριστιανών  και  μεταξύ των   Εθνικών .  Όπως  επίσης  και  αχρείοι  .  Ακόμα   και  μετά  την  επικράτηση  του  χριστιανισμού    υπήρχαν   ηθικοί    οπαδοί  της  Αρχαίας   θρησκείας .

2)  Ο  Τερτυλλιανός   αποκαλεί    τους  χριστιανούς   "νωθρούς"  . Δηλαδή   μπορούμε  να  υποθέσουμε   οτι  δεν  ήταν  ο  αγώνας  τους  που  ανέτρεψε   την  Εθνική  Θρησκεία  αλλά   κάποια   "βοήθεια"    απο  τους  αυτοκράτορες .


3)  Οι  χριστιανοί  λένε   οτι  η  Ρώμη   παρήκμασε   επειδή  τα  ήθη   ξέπεσαν  και  κανείς  δεν  πίστευε  τους  παλαιούς  θεούς .  Για  εξηγείστε  μου  ,  πώς  γίνεται   το  37 μΧ   ( επι  Καλιγούλα )  η  Ρώμη  να  είναι   παρηκμασμένη  ,   το  117  έως  το  180    μΧ    να  είναι   το  τελειότερο  κράτος που  υπήρξε  ποτέ    και   το   192  μΧ   να  είναι  πάλι  παρηκμασμένη  ;    
Πώς  γίνεται  μόνο  οι   αποτυχημένοι  αυτοκράτορες   να  κίνησαν  διωγμούς   κατά  των  χριστιανών ;    Γιατί  οι  χριστιανοί  δεν  ήταν  επικίνδυνοι    στα  χρόνια  των   τριών   καλών  αυτοκρατόρων  ;  
Πώς  γίνεται   οι  πλέον  αχρείοι   αυτοκράτορες   (  "Μέγας"  Κωνσταντίνος  ,  Θεοδόσιος   ,  Ιουστινιανός  )  να  ευνοούν  τον  χριστιανισμό    και  οι  ηθικοί  (  Ιουλιανός)  να  είναι  εχθροί   του  ;  

4)  Για  πείτε  μου  ρε  παλληκάρια  ,  πώς   γίνεται   να  έρχεται  η  αυτοκρατορία  στον  δρόμο   του  Θεού  (  του  ενός  , του    ΑΛΗΘΙΝΟΥ  ,  του  Ιεχωβά )   ΚΑΙ  Η  ΠΑΡΑΚΜΗ  ΝΑ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ;;;!!!  Διότι   ,  μην  ξεχνάμε  ,  οι  ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ  βάρβαροι  εισέβαλλαν  σαν  μυρμήγκια   στην    Δυτική   Αυτοκρατορία  ( και  την  κατέκτησαν )  ΑΦΟΥ  ΕΙΧΕ  ΓΙΝΕΙ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ .  Προφανώς   ,  η  Τύχη  ήταν  ευνοϊκή   για  το  Ανατολικό  κομμάτι    και   έζησε   κακήν-κακώς   για  άλλα   χίλια  χρόνια . 
Πώς  γίνεται   με  τους    ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ   Αδριανό ,  Αντωνίνο ,  Μ. Αυρήλιο   να  ακμάζει  η  αυτοκρατορία  και  με  τους   ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ  (  Μ. Κωνσταντίνο  ,  Θεοδόσιο  )  να    παραπαίει  ;  
Και  , θυμήστε    μου  σας  παρακαλώ  ,  στην  χριστιανική    αυτοκρατορία   είχε  καταργηθεί  η     δουλεία ;    Είχε  εξαφανισθεί  η  πορνεία  ;   Διότι  κάτι  άκουσα  οτι  ακόμη    ΚΑΙ  ΠΟΡΝΕΣ  του  τσίρκου   γινόταν    αυτοκράτειρες (  Θεοδώρα )  !!!  

ΘΕΩΡΙΑ  

Κατά  την  ταπεινή  μου  γνώμη  ούτε   η  θρησκεία  φταίει    για  την  παρακμή  ,  ούτε   τα  ήθη  ,  ούτε  το  εμπόριο .
Εάν    κυβερνούν  ΣΩΣΤΟΙ   ηγέτες   η  χώρα  πάει  καλά  !  
  Είτε  σεμνές   είναι  οι  γυναίκες   είτε   ξεσαλώνουν  με  μονομάχους  του  τσίρκου  .  Είτε   πιστεύουν  οι  άνθρωποι   σε   μηδέν  θεούς   είτε σε   έναν  είτε  σε   δώδεκα  ή  χίλιους .   Αυτά  δεν  έχουν  καμμία  σημασία . 
Η  Τύχη  το  έφερε   να  κυβερνήσουν τρείς    σωστοί  άνθρωποι    στην  σειρά   και  δημιουργήθηκε    η  χρυσή εποχή   της  Ρώμης .  

Σωστοί  άνθρωποι  κυβερνούσαν   την  Ρώμη  τα  πρώτα  600  χρόνια  της .  Μετά οι   σωστοί  έγιναν   σπάνιες  εξαιρέσεις  .  Γιατί  ;   Διότι  τα  πρώτα  600  χρόνια  οι   ηγετικές  θέσεις    μοιραζόταν  απο  την Σύγκλητο  .  Ένα  σώμα   σχετικά  μορφωμένων   αριστοκρατών  .  Μετά   οι  αυτοκράτορες   εκλεγόταν  απο   τους  αμόρφωτους  λεγεωνάριους  !  Να  η  αιτία  της  παρακμής !  Και  γιατί    η  Σύγκλητος  παρήκμασε    και  φθάσαμε  στους  λεγεωνάριους   ;  
Το  Χρήμα !    Μετά  την  ήττα  της  Καρχηδόνας    εισέρρευσε   τόσος   πλούτος   στην  Ρώμη   που   διεφθάρησαν  τα  πάντα .   Εξ'  άλλου  και  οι  Συγκλητικοί   ΔΕΝ   ήταν  φιλόσοφοι   για  να  αντισταθούν  .  Απλώς  πλούσιοι   αριστοκράτες  ήταν  .  Δεν  είναι  υπερβολή  να  πούμε  οτι   η  Καρχηδόνα   κατέστρεψε   την  Ρώμη ! 

Αυτό  που  μου  κάνει  εντύπωση  ήταν  η  στάση  των   δύο  αυτοκρατόρων  (  Αντωνίνου  και  Μάρκου  Αυρήλιου )  :   Νοιάζεσαι    για  την  ΣΗΜΕΡΙΝΗ   ευημερία  της  αυτοκρατορίας .  Τί   κάνεις  για  το   ΑΥΡΙΟ   όμως  ;   Αφήνεις  την  γυναίκα  σου  να   πηδιέται   με  μονομάχους   του  τσίρκου  ;   Πώς  θα  δώσεις   ΣΩΣΤΟ  διάδοχο  ;   Και  αφού  βλέπεις   κύριε  Αυρήλιε   οτι  το  μπάσταρδο    δεν  παίρνει   απο  γράμματα  και  φιλοσοφίες .  Βλέπεις  οτι  βρίζει  χειρότερα  απο  λιμενεργάτης  .  Νοιάζεται  μόνο   να  μονομαχεί  με  τίγρεις  .  Τί  τον  παρουσιάζεις   στις  λεγεώνες  σου   σαν  διάδοχό  σου ;    Βρές   έναν   φιλόσοφο   μέσα  στην  αχανή  αυτοκρατορία  σου   και  κάνε  τον  διάδοχο ! 
 Και  μέσα  σε  εκείνους  τους  λεγεωνάριους    που   είδαν  τον  Κόμμοδο   δεν  βρέθηκε  ΟΥΤΕ   ΕΝΑΣ   να  πεί  "Εμείς   φάγαμε  την  ζωή  μας  στον  στρατό για  να  αποδείξουμε   την  αξία  μας  .  Και  εσύ  Αυρήλιε   μας  παρουσιάζεις    αυτό   το  παιδάκι   για  αυτοκράτορα ;  Για  φέρτον  εδώ  στην  λεγεώνα  σαν  απλό  λεγεωνάριο  . Να  αποδείξει  πρώτα  την  αξία  του   και  μετά  ΕΜΕΙΣ  θα  τον  κάνουμε    αυτοκράτορα !"  .Ο  ύπατος   Τίτος  Μάνλιος  Τορκουάτος ( γύρω  στο  340  πΧ )    , για  να  επιβάλλει  την  πειθαρχία  στο  στράτευμα  ,  εκτέλεσε  τον ίδιο  τον  γυιό  του ( για  το  καλό  της  Ρώμης ) .  Και  ο  Αυρήλιος  δεν  τόλμησε  να  τον  στείλει  σε  ένα  κτηματάκι  στην επαρχία  απ'  όπου  δεν  θα  μπορούσε  να  βλάψει   την  αυτοκρατορία . 

Πώς   γίνεται  χιλιάδες   άνθρωποι   ,  σαν  υπνωτισμένοι  ,  να  οδηγούνται    στην  καταστροφή  και  να  μην  μιλάνε  ;  

Αυτοί  οι   στωϊκοί   ( Αδριανός  ,  Αυρήλιος  )   έδειξαν  οτι    ΔΕΝ   είχαν  τσαγανό  ,  δεν  είχαν  το   "νεύρο"    ενός  Πλάτωνα .   Ο  Πλάτων  ,  πρώτος  ,  συνέλαβε  την  ιδέα    μιας   "φάρμας    παραγωγής   και  εκτροφής  ηγετών"  !  
Μαζεύεις    τους  100   καλύτερους    φιλοσόφους    σε  ένα  κοινόβιο .  ΑΥΤΟΙ    διοικούν  την  αυτοκρατορία .  Μαζεύεις   και  τις  100   πιο  σοφές  γυναίκες  στο  ίδιο    κοινόβιο  .  Μπορεί   και  αυτές  να  συμμετέχουν   στην  διοίκηση  αν  έχουν  το  ταλέντο  του  πολιτικού  . Τους αφήνεις  να  συμμίγνυνται  ελεύθερα   μεταξύ  τους   (  όχι  με  άτομα  εκτός   κοινοβίου ) .  Γεννιούνται    καλής  ποιότητας  παιδιά  .  Μόλις  ενηλικιωθούν  τα  στέλνεις  εκτός  κοινοβίου  για  να   δοκιμασθούν  επι  ίσοις   όροις  με  τα  παιδιά  του  απλού  λαού  .  Όταν   πεθαίνει  κάποιος  εντός  κοινοβίου   τον  αναπληρώνεις    ανασύροντας     τον  καλύτερο  απο  τους   εκτός  κοινοβίου  (  μπορεί  να  είναι  απο  τα  παιδιά  που  γεννήθηκαν  εντός  του  κοινοβίου   ή  και  απλό παιδί  του  λαού ) . 

Ο    στωϊκός   Αδριανός   (  ο  πρώτος   της  καλής   τριάδας )  έγινε  αυτοκράτορας   επειδή  έτυχε   να  είναι  εραστής  της  συζύγου  του    αυτοκράτορα  Τραϊανού   (που  πέθανε  χωρίς  να  αφήσει  διάδοχο ).  Τί  θα  γινόταν  άραγε   εάν  ο  εραστής   τύχαινε  να  είναι   οπαδός  του  Πλάτωνα  ;   


ΓΙΑΤΙ  ΤΕΛΙΚΑ   ΠΑΡΗΚΜΑΣΕ  Η  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ; 

 ΒΗΜΑ  ΠΡΩΤΟ  : Το  ΧΡΗΜΑ    απο  τις  κατακτημένες   επαρχίες   κάνει  τους  Ρωμαίους   μαλθακούς  .

ΒΗΜΑ  ΔΕΥΤΕΡΟ  :   Οι  λεγεώνες   επανδρώνονται    με   μή  Ρωμαίους  .  Οι  μή  Ρωμαίοι  λεγεωνάριοι   δεν  αισθάνονται  κανέναν  σεβασμό  στην  Ρώμη  .  Σέβονται   μόνο  τους  ταλαντούχους  στρατηγούς   που   ξέρουν  να  οδηγούν  τον  στρατό  σε  νίκες  ( Σύλλας  ,  Καίσαρ ) . 
ΒΗΜΑ  ΤΡΙΤΟ  :  Οι  ταλαντούχοι  στρατηγοί   παραμερίζουν  την  Σύγκλητο   και  γίνονται  αυτοκράτορες  .ΒΗΜΑ   ΤΕΤΑΡΤΟ  :  Κάθε  φορά  που   δολοφονείται  ένας  τρελλός   αυτοκράτωρ   ή  πεθαίνει   χωρίς  διάδοχο  ,  οι  λεγεώνες    αποφασίζουν  για  τον  επόμενο  αυτοκράτορα .  Δεν  υπάρχει  πλέον  ένα  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΣΟΦΩΝ  που  να  αποφασίζει  ποιός   είναι  ο  καλύτερος  .  Απο  εδώ  και  πέρα  η  κατρακύλα   δεν  έχει  σταματημό  . ΒΗΜΑ  ΠΕΜΠΤΟ  :  Κάποια   στιγμή   έρχεται  ,  αναπόφευκτα ,  η  ιδέα :   Οι  αρχαίες   αυτοκρατορίες    (  Περσία  ,  Αίγυπτος )  χρησιμοποιούσαν   την  θρησκεία  για  να   ελέγχουν  τον  λαουτζίκο  .  ΓΙΑΤΙ   ΟΧΙ  ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ; ΒΗΜΑ  ΕΚΤΟ :  Η  Αρμενία   κάνει  τον  χριστιανισμό    επίσημη   ( και  μόνη )  θρησκεία  και  όλα  δείχνουν  να  πηγαίνουν  καλά . 
ΑΦΟΥ  Η  ΑΡΜΕΝΙΑ   ΤΟ  ΠΕΤΥΧΕ    ΓΙΑΤΙ ΝΑ  ΜΗΝ  ΤΟ  ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ   ΚΑΙ  ΕΜΕΙΣ  ;  
Ο  χριστιανισμός    και  ο  επικουρισμός   ήταν  δύο    διαδεδομένες   ιδεολογίες   εκείνη την εποχή  .  Ο  χριστιανισμός   όμως  ΑΠΟΒΛΑΚΩΝΕΙ   τις  μάζες  !   Τί  καλύτερο   να  ψάξει  ένας   αφιλοσόφητος    στρατηγός  που  τον  εξέλεξαν   αυτοκράτορα   οι  αμόρφωτοι  λεγεωνάριοι  ;  


Η  κατάργηση  του    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΟΦΩΝ  έφερε  τον  Μεσαίωνα  .  Στις   πόλεις -κράτη  της  Ιταλίας   ( που  δεν  είχαν  για  διοικητή  έναν    αφιλοσόφητο   στρατηγό )    δημιουργούνται    οι ίδιες   συνθήκες  με  τις  πόλεις-κράτη   της  Αρχαίας  Ελλάδος .  Ξαναδιαβάζουν  τα  γραπτά  των  Ελλήνων  φιλοσόφων   και  αρχίζει  η  Αναγέννηση  .  
Σήμερα    ,  οι   πολιτικοί    εκλέγονται   απο   αφιλοσόφητους    και  ηλίθιους   τραπεζίτες  .  Ένας  νέος   Μεσαίωνας   είναι  προ  των  πυλών  (  εάν  δεν  αντιδράσουν  οι   λίγοι  διεσπαρμένοι  σοφοί )  ! 


πηγή
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.