Η αποκατάσταση  ενός χρόνιου αιτήματος των γονέων και μαθητών του 1ου ΓΕΛ έχει βρει την - έστω  προσωρινή του -  επίλυσή του. Πρόκειται για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών του 1ου ΓΕΛ που έγινε πραγματικότητα με την παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στο οποίο γίνεται η αναστροφή των λεωφορείων και η απρόσκοπτη και ασφαλής μετεπιβίβαση των μαθητών.
Ο Σύλλογος Γονέων απαευθύνει τις ευχαριστίες του με την ανοιχτή ευχαριστήρια επιστολή που ακολουθεί:

Θεσσαλονίκη 29/4/2014
ΠΡΟΣ :
1.       Τον Δήμαρχο Θερμαϊκού,  κ. Γιάννη Μαυρομάτη
2.       Τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας Θερμαϊκού,
 κ. Γεώργιο Φεστερίδη
3.       Τον  Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού κ. Ανδρέα Τουφεξή
4.       Τον Πρόεδρο του ΣΑΣΘ, κ. Ιωάννη Παλαιστή
5.       Τον  Διευθυντή Κίνησης του ΟΑΣΘ,
κ. Γεώργιο Σπανό
6.       Τους κ. κ. Παναγιώτη και Ελπίδα Μπούρα, Ιδιοκτήτες  οικοπέδου
7.       Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Θερμαϊκού
8.       Τον πρώην Δήμαρχο Θερμαϊκού, κ. Γιάννη Αλεξανδρή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1.       Τον Διευθυντή  του 1ου ΓΕΛ Θερμαϊκού,
κ. Αλέξανδρο Δούμπα
2.       Τον Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Θερμαϊκού
3.       Το Μαθητικό Συμβούλιο του 1ου ΓΕΛ Θερμαϊκού
4.       Τους Γονείς μαθητών του 1ου ΓΕΛ Θερμαϊκού
5.       Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης

Ανοιχτή ευχαριστήρια επιστολή σχετικά με την επίλυση του προβλήματος της ασφαλούς μετακίνησης μαθητών του  1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θερμαϊκού
Με την επιστολή αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου ΓΕΛ Θερμαϊκού  θέλει  να ευχαριστήσει δημόσια  όσους συνέβαλαν, από τη θέση ευθύνης τους και  με την προσωπική τους παρέμβαση, στην οριστική επίλυση του προβλήματος ασφαλούς μετακίνησης μαθητών 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.
Ειδικότερα το Δ.Σ. ευχαριστεί, τον Δήμαρχο Θερμαϊκού κ. Γιάννη Μαυρομάτη για το ειλικρινές ενδιαφέρον,  την έμπρακτη συνέπεια και την ταχύτητα που επέδειξε στην υλοποίηση της υπόσχεσής του ότι το θέμα θα λυθεί με επιμέλεια του Δήμου.
Ευχαριστεί επίσης, τον Αντιδήμαρχο  του Δήμου Θερμαϊκού κ. Γεώργιο Φεστερίδη για την αδιάκοπτη επιμέλεια που επέδειξε στην προώθηση και ολοκλήρωση των εργασιών, τον Διευθυντή  των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού κ. Ανδρέα Τουφεξή και τα στελέχη της υπηρεσίας του για τον σχεδιασμό  και την εκτέλεση των εργασιών. Επιπλέον ευχαριστεί, όλα τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού που με απόφασή τους μετέφεραν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό, προς το Δήμο, για την υλοποίηση του έργου.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί ακόμη τους συναρμόδιους φορείς που συνέβαλαν στην επίλυση του θέματος και ιδιαίτερα: τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.), κ. Ιωάννη Παλαιστή και τα στελέχη του, για την ταχεία επίλυση προβλημάτων καθώς και τη θετική συμβολή τους στον σχεδιασμό των εργασιών καθώς επίσης τον Διευθυντή Κίνησης του Ο.Α.Σ.Θ. κ. Γεώργιο Σπανό  για την άμεση ανταπόκριση σε όλα τα στάδια της συζήτησης καθώς και για την κατανόηση του δίκαιου αιτήματος της σχολικής κοινότητας για την εξεύρεση και εφαρμογή μιας λύσης στο πρόβλημα.  
Όπως είναι γνωστό το 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού λειτουργεί σε κτιριακό συγκρότημα στα όρια των Δήμων Θερμαϊκού και  Θέρμης επί της Εθνικής Οδού ταχείας κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης - Περαίας, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο οχημάτων τα οποία λόγω της μεγάλης και συνεχούς ευθείας της οδού αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Οι συνθήκες κίνησης των μαθητών παρά την ύπαρξη φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση έναντι του σχολικού κτιρίου, δημιουργούσαν συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας για την ασφαλή διέλευση εφόσον 300 μαθητές καθημερινά έπρεπε να διασχίζουν την οδό για να προσεγγίσουν τη στάση των αστικών λεωφορείων  κατά την επιστροφή τους μετά την λήξη του σχολικού προγράμματος.
Στο παρελθόν είχαν γίνει πολλές συζητήσεις, διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις για την εξέυρεση μιας λύσης συγκοινωνιακά αποδεκτής  χωρίς όμως αποτέλεσμα και συνέχεια.  Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων από τον Φεβρουάριο του 2014 σε αγαστή συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου, τον Σύλλογο Διδασκόντων και το Μαθητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε όλες τις πιθανές επιλύσεις με γνωμοδοτήσεις Συγκοινωνιολόγων και ύστερα από επιτόπιες αυτοψίες με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού και τον Ο.Α.Σ.Θ., κατέληξε σε πρόταση για την επίλυση του προβλήματος την οποίαν και συζήτησε με όλους τους αρμόδιους φορείς σε ευρεία σύσκεψη που διοργάνωσε τον Μάιο του 2014. 
Σε αυτήν οι φορείς (οι Δήμοι Θερμαϊκού και Θέρμης, ο Ο.Α.Σ.Θ., το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, η Τροχαία Θέρμης, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού) συμφώνησαν να συνεργαστούν για την προώθησή της.
Η πρόταση αφορούσε στην κατασκευή χώρου αναστροφής των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. κοντά στην είσοδο του σχολείου,  ώστε τα λεωφορεία να επιβιβάζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες μπροστά από το σχολείο και έτσι να μην χρειάζεται να διασχίζουν την επικίνδυνη οδό. Επειδή το πλάτος του δρόμου δεν αρκούσε για την κατασκευή του χώρου αναστροφής, ο Σύλλογος Γονέων ήρθε σε επαφή με τον ιδιοκτήτη παρακείμενου οικοπέδου και ζήτησε τη δωρεάν κατά χρήσιν παραχώρηση μέρους του οικοπέδου για την κατασκευή του χώρου αναστροφής.
Ο ιδιοκτήτης κ. Παναγιώτης Μπούρας, ο οποίος  την περίοδο εκείνη  ήταν Δήμαρχος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, λόγω της ευαισθησίας του αλλά και λόγω της ιδιότητας του Δημάρχου, επέδειξε υψηλό βαθμό κατανόησης και γνώσης των θεσμικών, νομικών και τεχνικών παραμέτρων σε ένα ευαίσθητο κοινωνικά θέμα όπως είναι αυτό της ασφάλειας των μαθητών και μετά από συνεννόηση με τον πρώην  Δήμαρχο Θερμαϊκού κ. Γιάννη Αλεξανδρή συμφώνησε στη δωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου μέσα από νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες.
Για τον λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του 1ου ΓΕΛ Θερμαϊκού αλλά και σύσσωμη η σχολική του κοινότητα,  η Διεύθυνση του Σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Μαθητικό Συμβούλιο, οι γονείς και κυρίως οι μαθητές, ευχαριστούν ιδιαίτερα τον κ. και την κα Μπούρα θεωρώντας ότι η ευγενική και αφιλοκερδής πράξη τους αποτελεί μια σπάνια και συνειδητή στάση ήθους και κοινωνικής ευθύνης που τους τιμά ιδιαίτερα και τους καθιστά στο διηνεκές αξιέπαινους πολίτες του Δήμου Θερμαϊκού.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αμέσως μετά την επανέναρξη της λειτουργίας του σχολείου από τις διακοπές του Πάσχα, ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει τροποποιήσει το δρομολόγιο της ειδικής γραμμής και το λεωφορείο εισέρχεται στην είσοδο του σχολείου, παραλαμβάνοντας με ασφάλεια τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Από την πλευρά του ΟΑΣΘ απομένει να προγραμματιστούν επίσης, τα δρομολόγια της κανονικής γραμμής, για την 6η και 7η σχολική ώρα, ώστε να επιβιβάζονται και τα υπόλοιπα παιδιά μπροστά από το σχολείο.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Θερμαϊκού
Ο Πρόεδρος                                                                                 Η ΓραμματέαςΓιώργος Χριστοδούλου                                                       Τέρψη Κεραμιδοπούλου
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.