Το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης – Thess Δίκτυο, πραγματοποίησε στις 24/4 ημερίδα-συζήτηση σχετικά με το ρόλο των οργανώσεων και συλλογικοτήτων στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες για τις ΜΚΟ».

Κατά την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σφυγμομέτρησης που υλοποίησε το δίκτυο από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018 από την εκπρόσωπο της συντονιστικής ομάδας του δικτύου κ. Σκίτσα.

Η παρουσίαση έδωσε το έναυσμα για ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες, κυρίως σχετικά με την αξιοπιστία της έρευνας, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Παράλληλα, τονίστηκε η απουσία του κρατικού μηχανισμού σχετικά με την έγκυρη καταγραφή και έλεγχο των ΜΚΟ που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η συντονίστρια του Thess-Δίκτυο, κ. Αργυρώ Σκίτσα έκανε μία σχετική πρόταση, αναφερόμενη στη δημιουργία ενός μηχανισμού καταγραφής των οργανώσεων ο οποίος θα ενεργοποιείται με την κατάθεση των καταστατικών στο Πρωτοδικείο. Επίσης από την πλευρά των εκπροσώπων του δικτύου εκφράστηκε η πρόθεση το ίδιο το δίκτυο να δημιουργήσει ένα μηχανισμό αλληλο-ελέγχου των μελών του.

Στην συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση σχετικά με τον «Θεσμικό ρόλο των ΜΚΟ στις σύγχρονες κοινωνίες» από την κ. Σοφία Κυπριανίδου, μέλος την Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη παρουσίαση ξεκίνησε σαν συνέχεια της συζήτησης που είχε προκύψει μέχρι εκείνη την ώρα. Σε αυτή τη θεματική δόθηκε έμφαση στις ΜΚΟ που λειτούργησαν ως βιτρίνα και δεν παρήγαγαν ποτέ ουσιαστικό έργο και στους πολίτες που δικαίως είναι μπερδεμένοι και έχουν μία συγχυσμένη άποψη σχετικά με την λειτουργία αυτών των οργανισμών.

Από τη συζήτηση διαφάνηκε από όλους τους συμμετέχοντες η αναγκαιότητα για συνέπεια από τον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος θα εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο, ακριβές και σοβαρό σύστημα καταγραφής των οργανώσεων, ενώ στην συνέχεια θα μπορεί να ελέγχει το παραγόμενο έργο τους.

Ήταν κοινός τόπος ότι οι οργανώσεις που πραγματικά δραστηριοποιούνται σε κάποιο τομέα παράγουν σημαντικό κοινωνικό έργο. Στο κλείσιμο της ενότητας συζητήθηκε το θέμα του προσφυγικού, τα κονδύλια που διαμοιράστηκαν και ο πιθανός κίνδυνος επιβίωσης ορισμένων οργανώσεων μετά το πέρας των χρηματοδοτήσεων που αφορούν στο προσφυγικό. Thess Δίκτυο Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης

Ο κ. Μπάμπης Παπαϊωάννου που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, συνέχισε με την εισήγηση «Σχέσεις της κοινωνίας των πολιτών με τις οργανώσεις και τις συλλογικότητες. Η συμμετοχή των νέων στα κοινά.». Ο εισηγητής έδωσε έμφαση στην ανάγκη να διαδοθεί στους νέους ότι έχουν το δικαίωμα και είναι σημαντικό να συμμετέχουν στα κοινά του τόπου τους, κατ’ αρχήν μέσα από τα Τοπικά Συμβούλια Νέων των Δήμων. Μάλιστα αναφέρθηκε και σε ένα νέο project πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενεργοποίηση των Μαθητικών συμβουλίων και την εμπλοκή τους σε αποφάσεις που σχετίζονται με τα κοινά και τα προγράμματα νέων.

Τη σκυτάλη πήρε η κ. Μαρία Πασχαλίδου, πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, που παρουσίασε την θεματική «Συνέργειες οργανώσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης. Το παράδειγμα του θεσμού της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας νεολαίας το 2014». Η εισηγήτρια αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα της αναδοχής της Θεσσαλονίκης ως ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας το 2014, τα οποία λειτουργούν προσθετικά και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. «Τώρα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα», συνέχισε.

Μετά το διάλλειμα πήρε το λόγο η κ. Λουίζα Τσικάλα, βοηθός διαχείρισης προγραμμάτων της οργάνωσης «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων» και μίλησε για την «Συμμετοχή των νέων στην Ελλάδα σε εθελοντικές δράσεις και οργανώσεις» . Αναφέρθηκε αρχικά στη δυσκολία να αναγνωριστεί η ενασχόληση με ζητήματα νεολαίας ως εθελοντισμός, καθώς η έννοια αυτή ως τώρα είναι συνυφασμένη με την προσφορά σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Τέλος, έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με την αναγνωρισιμότητα των οργανισμών και την κατανόηση του πραγματικού έργου τους από το κοινό. Πως διαμοιράζεται η ευθύνη ανάμεσα στην επικοινωνία του οργανισμού σχετικά με το έργο του και το ενδιαφέρον των πολιτών, τα κίνητρα τους για την αναζήτηση εθελοντικού έργου; Παραδειγματικά ανέφερε ότι στην οργάνωση που εκπροσωπεί συναντάει συχνά φοιτητές που την αντιλαμβάνονται σαν ταξιδιωτικό γραφείο, με αποτέλεσμα συχνά να ξεφεύγει το νόημα των ουσιαστικών δράσεων και του εθελοντικού έργου που αυτή προσφέρει.

Στην τελευταία εισήγηση με θέμα «Διάδραση των ΜΚΟ με την κοινωνία των πολιτών. Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα έργου που προσφέρουν» του δημοσιογράφου Παύλου Νεράτζη, συντονιστή του Δικτύου Χάρτα της Ειδομένης, έγινε αναφορά στις σχέσεις δυσπιστίας μεταξύ των ΜΚΟ και των δημοσιογράφων, καθώς από κοινού συχνά προβαίνουν σε τακτικές καταπάτησης θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Για παράδειγμα, μία ΜΚΟ δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει στην ελευθερία του τύπου, όπως αντιστοίχως ένα δημοσιογράφος δεν επιτρέπεται να καταπάτα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μία άλλη διάσταση της εισήγησης αφορούσε τόσο την διαφθορά που διαπιστώνεται στον επιχειρησιακό χώρο των ΜΚΟ όσο και το παραγωγικό τους έργο. Οι δυσκολίες εύρεσης χρηματοδότησης, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υπόγειες κρατικές παρεμβάσεις και πολλές άλλες συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα φαινόμενα διαφθοράς και αδιαφάνειας. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, δεν ισοπεδώνεται το κοινωνικό έργο Thess Δίκτυο Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης που πολλές οργανώσεις, επαγγελματίες και εθελοντές παράγουν. Οι ΜΚΟ έχουν τα αντανακλαστικά και τους διοικητικούς μηχανισμούς να ανταποκριθούν με αμεσότητα και ταχύτητα στην ανάδυση μίας κοινωνικής κρίσης, όμως στην συνέχεια πρέπει να αναλαμβάνει το κράτος. Έτσι, τονίστηκε η αναγκαιότητα εύρεσης ενός μηχανισμού ελέγχου και εξυγίανσης των ΜΚΟ όπως και η εξισορρόπηση μεταξύ δραστηριοποίησης ΜΚΟ και κράτους.

Κατά την διάρκεια ολόκληρης την ημερίδας υπήρχε ένα ανοιχτός διάλογος και διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και των εισηγητών. Θέματα τα οποία επανέρχονταν στην συζήτηση αφορούσαν τόσο τον ρόλο των εργαζόμενων και των εθελοντών, με μία ανταγωνιστική διάθεση μεταξύ των δύο ρόλων, όσο και τον διαχωρισμό των οργανώσεων με βάση τις χρηματοδοτήσεις τους και όχι το έργο τους.

Υπήρξε κοινός τόπος η αναγνώριση της αναγκαιότητας για ένα μηχανισμό ελέγχου των ΜΚΟ είτε αυτός θα είναι κρατικός, είτε πρωτοβουλία των ίδιων των οργανώσεων. Συμφωνήθηκε ομοφώνως ότι κάθε οργανισμός όπως και το ίδιο το δίκτυο οφείλουν κάθε χρόνο να δημοσιεύουν τόσο τον απολογισμό έργου τους όσο και τον οικονομικό τους απολογισμό, ως το ελάχιστο δείγμα διαφάνειας και λογοδοσίας προς την κοινωνία. 
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.