Με μια ενδιαφέρουσα έως ζουμερή ατζέντα θα πραγματοποιηθεί η 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την προσεχή Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στις 4.00 το απόγευμα, στο κοινοτικό κατάστημα, στους Ν. Επιβάτες
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ο Δήμος αναζητεί χώρο για την μετεγκατάσταση του Δημαρχείου αλλά και άλλου κτιρίου για την στέγαση υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας (Ιδιοκτήτες ανάλογων ακινήτων γρηγορείτε !!!). Παράλληλα θα εκλεγούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και θα καθοριστεί η αποζημίωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πλήρης ημερήσια διάταξη θεμάτων της 18ης Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Ευτυχία Ζαριφέ. 

ΘΕΜΑ 2ο : Διατύπωση απόψεων επί του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γεώργιος Τσαμασλής. 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Θερμαϊκού». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.  

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 467 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Κοινότητας Ν. Κερασιάς της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 5ο : Συμμετοχή στην πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθηση (Κ.Δ.Β.Μ) – Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 500212 και ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου και υπεύθυνου κέντρου κοινότητας. Εισηγήτρια : Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος - κ. Σοφία Ζηφκοπούλου 

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους 2019 και για το έτος 2020. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 7ο : Απαλλαγή από Τέλη ενταφιασμού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 8ο : Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη Δράση «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - κ. Παναγιώτης Τροκάνας. 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 345/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εισηγητικής Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί χορήγησης βεβαίωσης έγκρισης απότμησης - υποβιβασμός πεζοδρομίου και στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου, επί της οδού Θράκης στο Ο.Τ. 47 οικ. 353Α στην οδό Οσίας Παρασκευής 30 με την οδό Θράκης της Δ.Κ. Ν.Επιβατών με σκοπό τη διαμόρφωση εισόδου-εξόδου Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής . 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί χορήγησης άδειας θέσης σήματος απαγόρευσης στάσης - στάθμευσης επί της οδού Αμπελοκήπων18 στον Δήμο Θερμαϊκού Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής . 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στην οδό Λ. Οικονομίου της Δ.Κ. Αγ.Τριάδας, για τους θερινούς μήνες. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της αναζήτησης ακινήτου για την ανάγκη μετεγκατάστασης του Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείο). Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γεώργιος Τσαμασλής. 

ΘΕΜΑ 14ο : Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Τμημάτων των Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμημάτων Υπηρεσιών άλλων Διευθύνσεων. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξη -κ. Ιωσήφ Μισαλέμη. 

ΘΕΜΑ 15ο : Αποδοχή αίτησης παραίτησης από μέλος του Δ.Σ. του «Συνδέσμου Προστασίας και Περίθαλψής Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και αντικατάσταση του. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 16ο : Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συμμετοχή του στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του Λιμεναρχείου, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους 2019 και για το έτος 2020 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 17ο : Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 18ο : Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία 2020». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.  

ΘΕΜΑ 19ο : Εκμίσθωση Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στον «εκπαιδευτικό οργανισμό ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ» Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την «Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου», του Δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας 

ΘΕΜΑ 21ο : Ορισμός Καταχωρητή Οφειλών στο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Υπεύθυνο Λογαριασμού - Διαχειριστή των ποσών που θα κατατεθούν για τις πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.» με θέμα «Καταβολή μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου του ΔΣ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.» Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.- κ. Δημήτριος Πασχαλιάς. 

ΘΕΜΑ 24ο : Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ. 

ΘΕΜΑ 25ο : Ορισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία : «Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου» και διακριτικό τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ Π.Ο.Α.Υ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ». Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ. 

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου Πλακόστρωση και οδοφωτισμός Τ.Κ. Αγγελοχωρίου»(αριθ. μελ. 107/2016). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 

ΘΕΜΑ 28ο : Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη». Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ.


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.