Γ ε ν ι κ ό ς    Σ η μ α ι ο σ τ ο λ ι σ μ ό ς από ώρα 08.00΄ της 23ης έως τη δύση του ήλιου της 25ης Μαρτίου 2023 και φ ω τ α γ ώ γ η σ η όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2023.
Ομιλίες στα σχολεία, τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους λοιπούς φορείς.

Σάββατο 25η Μαρτίου 2023

α. Χ α ρ μ ό σ υ ν ε ς κ ω δ ω ν ο κ ρ ο υ σ ί ε ς όλων των Ιερών Ναών.

β. Ε π ί σ η μ η Δ ο ξ ο λ ο γ ί α.

γ. Ε π ι μ ν η μ ό σ υ ν η   Δ έ η σ η και Κ α τ ά θ ε σ η   Σ τ ε φ ά ν ω ν στα μνημεία των Ηρώων, μετά το πέρας της Δοξολογίας.

δ. Π α ρ έ λ α σ η     τ μ η μ ά τ ω ν.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Κοινότητα Περαίας

Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στην Άνω Περαία.

Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:

1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο Μνημείο Ηρώων (Άνω Περαία) ως εξής: ο Δήμαρχος, Γεώργιος Τσαμασλής, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι Ε.Δ., Σ.Α., Σχολικών Μονάδων, Συλλόγων κλπ.

2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.

3. Εθνικός Ύμνος.

Τελετάρχης ορίζεται η κα Κωνσταντίνα Τάπρα, εργαζόμενη του Δήμου Θερμαϊκού, τηλ.: 2392330093

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00΄.


Κοινότητα Νέων Επιβατών

Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Οσίας Παρασκευής.

Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:

1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Μπάρμπας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών Μονάδων κλπ.

2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.

3. Εθνικός Ύμνος

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00΄.


Κοινότητα Αγίας Τριάδας

Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.

Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:

1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο Μνημείο Ηρώων ως εξής: Η Αντιδήμαρχος, Σοφία Ζηφκοπούλου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών Μονάδων κλπ.

2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.

3. Εθνικός Ύμνος.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00΄.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας

Στις 09.30΄θα πραγματοποιηθεί η έπαρση της Σημαίας.

Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:

1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Κωνσταντίνος Κούτουκας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών Μονάδων, Σύλλογοι κλπ.

2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.

3. Εθνικός Ύμνος

Τελετάρχης για την Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας και υπεύθυνος συντονιστής για τις Κοινότητες Ν. Μηχανιώνας, Αγγελοχωρίου και Ν. Κερασιάς ορίζεται ο κ. Γεώργιος Μπαλασάς.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00΄.


Κοινότητα Αγγελοχωρίου

Στις 10.15΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Αγίου Νικολάου.

Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:

1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών Μονάδων κλπ.

2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.

3. Εθνικός Ύμνος.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00΄.


Κοινότητα Νέας Κερασιάς

Στις 10.30΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:

1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών Μονάδων κλπ.

2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.

3. Εθνικός Ύμνος

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00΄.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

Κοινότητα Επανομής

Στις 10.30΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:

1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων, στη μνήμη των πεσόντων στο Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτριος Πασχαλιάς, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών Μονάδων κλπ.

2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.

3. Εθνικός Ύμνος

Για τις Κοινότητες Επανομής και Μεσημερίου υπεύθυνος συντονιστής ορίζεται ο Διευθυντής του ΓΕΛ Επανομής, Ιωάννης Καραγιαννάκης.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.30΄.Κοινότητα Μεσημερίου

Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος.

Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:

1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων, στο Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών Μονάδων κλπ.

2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.

3. Εθνικός Ύμνος.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00΄.

Η Τροχαία Θέρμης και το Αστυνομικό Τμήμα Θερμαϊκού, παρακαλούνται για την τήρηση της τάξεως και λοιπές λεπτομέρειες που τους αφορά, στους χώρους κατάθεσης στεφάνων, αλλά και της παρέλασης.

Φέτος, θα παρελάσουν ΠΡΩΤΕΣ οι Σχολικές Μονάδες και έπειτα οι Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι. Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι Γυμναστές να επιβλέπουν την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των παρελαυνόντων τμημάτων, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των παιδιών κατά τη διάρκεια, αλλά και στο σημείο τερματισμού της παρέλασης και να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη διέλευσή τους.

Για τη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού, σημείο αφετηρίας ορίζεται αυτό ΑΝΑΜΕΣΑ στην ACS Courier και την Ταβέρνα «Ανέστης».


Όλοι οι Έλληνες υψώστε τη Σημαία μας. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα».


Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς

Γεώργιος Τσαμασλής
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.