Την κατεπείγουσα συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, του τεράστιου θέματος της διάβρωσης των ακτών στις περιοχές του δήμου Θερμαϊκού, που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις, ζητούν με εμπεριστατωμένο υπόμνημά τους προς τη Διοίκηση και το προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού». 

Παράλληλα, προτείνουν, όπως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανατεθεί  σε αρμόδιο φορέα (ΑΠΘ, ΤΕΕ κλπ) η εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την πρόβλεψη εξελίξεων και τη διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και αποκατάστασης των διαβρωμένων ακτών.
Επιπλέον αίτημα της δημοτικής ομάδας της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» είναι όπως ο δήμος Θερμαϊκού ζητήσει άμεσα από την αρμόδια επιβλέπουσα αρχή (ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος) όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την παρατήρηση των εξελίξεων στην ακτογραμμή της Περαίας, καθώς αρχικά τουλάχιστον, είχε εγκατασταθεί σύστημα μετρήσεων της διάβρωσης με παράκτιους δείκτες, μέχρι που τους εξαφάνισε η διάβρωση. 
Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» έχει ως εξής:«Πρόταση της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αντιμετώπιση της διάβρωση των ακτών
«Π Ρ Ο Σ
Τη Διοίκηση και το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού
Το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών είναι έντονο, σε πολλά σημεία της ακτογραμμής του Δήμου Θερμαϊκού. Ενδεικτικά:
 • Στην Περαία (ΚΑΠΠΑ)
 • Στους Νέους Επιβάτες (σε μεγάλη έκταση)
 • Στην Αγία Τριάδα (ΠΙΚΠΑ)
 • Στην πλαζ Νέας Μηχανιώνας
 • Στην παραλία Επανομής
Η φροντίδα για αποτροπή περαιτέρω διάβρωσης της ακτογραμμής, αλλά και για την αποκατάσταση της κατά το δυνατόν, όπου έχουν ήδη συντελεστεί καταστροφές, είναι ένα από τα αυτονόητα καθήκοντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεδομένου ότι η διαδικασία των διαβρώσεων βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, με κίνδυνο πρόκλησης μη ανατάξιμων βλαβών, η σοβαρή ενασχόληση με το θέμα από την πλευρά του δήμου δεν επιτρέπεται να καθυστερήσει περισσότερο.
Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι βασική αιτία της διαβρωτικής εξέλιξης στην ακτή της Περαίας θεωρείται η επέκταση του διαδρόμου 10/28 του αεροδρομίου «Μακεδονία» κατά 1100 μέτρα , με μπάζωμα και δημιουργία προβόλου μέσα στο Θερμαϊκό κόλπο. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αυτού προέβλεπε «επιτροπή παρακολούθησης» των πιθανών επιπτώσεων του έργου στην ακτογραμμή, με συμμετοχή φορέων της περιοχής. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ως τώρα, παρά το ότι υπήρξαν επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές ενημερώσεις δημοτών και κινήσεων πολιτών προς τις διοικήσεις και τα δημοτικά συμβούλια του δήμου Θερμαϊκού από το 2005 και μετά και παρά την ύπαρξη πολλών δημοσιεύσεων γύρω από το θέμα σε τοπικά αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας ΜΜΕ και ιστολόγια. Σημειωτέον ότι εκτός από την μελέτη των επιπτώσεων υπάρχει και η πρόβλεψη για αποκατάσταση τυχόν αλλοιώσεων και προστασία της ακεραιότητας της ακτογραμμής, ως συμβατική υποχρέωση της κατασκευάστριας εταιρείας της επέκτασης του διαδρόμου 10/28.
Το βασικό επιχείρημα από την πλευρά των προηγούμενων διοικήσεων του δήμου Θερμαϊκού για να αποφύγουν να ασχοληθούν με το θέμα ήταν στη πρώτη περίοδο οι διαβεβαιώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δημοσίου (ΕΥΔΕΕ Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος) ότι δήθεν «όλα βαίνουν καλώς». Στη συνέχεια, όταν και όλοι άρχισαν να βλέπουν την καταστροφική εξέλιξη της διάβρωσης, το επιχείρημα αυτό αντικαταστάθηκε με το ότι «δεν υπάρχουν λεφτά» ούτε καν για να ανατεθεί η αξιολόγηση της κατάστασης σε αρμόδιο  εργαστήριο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ή άλλου φορέα. Δεν έγινε κάποια διερεύνηση για το πιθανό κόστος, το οποίο είναι εντελώς ασήμαντο σε σχέση με τη σοβαρότητα του προβλήματος, περιβαλλοντική και οικονομική.
Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας της επέκτασης του διαδρόμου 10/28 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διάβρωσης στην Περαία, οι οποίες πρέπει να γίνουν αντικείμενο διεκδίκησης από την πλευρά του δήμου Θερμαϊκού, ο οποίος κατ΄ εξοχήν πλήττεται από αυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επεξεργασμένη πολιτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της διάβρωσης, η οποία περιλαμβάνει και χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων. Ήδη εκτελούνται σε πολλά σημεία των Ευρωπαϊκών ακτών (πχ στη γειτονική Βουλγαρία) εκτεταμένες δράσεις αποκατάστασης. (Δεςσχετικά:  EU Coastal and Marine Policy, στο http://ec.europa.eu/environment/iczm/coast.htm )
Το ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, σε μελέτη του για τη διάβρωση των ακτών, προτείνει:
Ανάδειξη παράκτιων περιοχών που χρήζουν προστασίας από την διάβρωση με την θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων. Καθορισμός και διαβάθμιση των προτεραιοτήτων ανάλογα με την επικινδυνότητα ως προς την έκταση και τον ρυθμό του διαβρωτικού φαινομένου.
Προκήρυξη μελετών ήπιας προστασίας των ακτών από την διάβρωση. Εξάντληση της δυνατότητας χρήσης αποκλειστικά ήπιων έργων και τεχνικών για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση αντί των «σκληρών-βαρέων» που προκαλούν δευτερογενείς αρνητικές επιπτώσεις στην παράκτια ζώνη.
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε τεχνικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, μικρού χρόνου υλοποίησης και χαμηλού κόστους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η διάβρωση σε μεγαλύτερα τμήματα ακτών. Προτείνεται να εφαρμοστούν Ήπιες Μέθοδοι Προστασίας των Ακτών, αποφεύγοντας τα αρνητικά παραδείγματα άλλων περιοχών της Χώρας μας (πχ Νομός Κορινθίας).
Παρακολούθηση του φαινομένου της διάβρωσης και αξιολόγηση της απόδοσης και των επιπτώσεων στην παράκτια ζώνη όλων των έργων προστασίας των ακτών από ανεξάρτητο Φορέα σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με το ΤΕΕ.


Με δεδομένα ότι:
 • Η διάβρωση των ακτών σε όλη την έκταση του Δήμου Θερμαϊκού είναι σοβαρό πρόβλημα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα,
 • Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης  των δράσεων προστασίας από την ΕΕ, αλλά και ως συμβατική υποχρέωση (μελέτη – αποκατάσταση) της κατασκευάστριας εταιρείας του διαδρόμου 10/28,
 • Ο δήμος Θερμαϊκού έχει καθήκον, αλλά και άμεσο συμφέρον να φροντίσει για την προστασία και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της ακτογραμμής του,
Η «Συμπολιτεία Θερμαϊκού» προτείνει να συζητηθεί το θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο να αποφασιστεί, ως πρώτο αναγκαίο και επείγον βήμα, η ανάθεση μελέτης σε αρμόδιο φορέα (ΑΠΘ, ΤΕΕ κλπ) για:
·         Καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
·         Πρόβλεψη εξελίξεων
·         Προτάσεις αντιμετώπισης και αποκατάστασης.
Παράλληλα, ο δήμος Θερμαϊκού να ζητήσει άμεσα από την αρμόδια επιβλέπουσα αρχή (ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος) όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την παρατήρηση των εξελίξεων στην ακτογραμμή της Περαίας, καθώς αρχικά τουλάχιστον είχε εγκατασταθεί σύστημα μετρήσεων με παράκτιους δείκτες (πασσάλους) μέχρι που τους εξαφάνισε η διάβρωση καθώς και τυχόν υπάρχουσα επεξεργασία – μελέτη – αξιολόγηση των στοιχείων αυτών.
Στη συνέχεια, έχοντας τα δεδομένα που αναφέρθηκαν, ο Δήμος Θερμαϊκού πρέπει να προχωρήσει στη διαμόρφωση μιας συνολικής πολιτικής διαχείρισης και αντιμετώπισης του προβλήματος, σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για όλες τις ενέργειες του δήμου και για τις εξελίξεις στο θέμα πρέπει να ενημερώνεται με κάθε λεπτομέρεια το δημοτικό συμβούλιο και οι δημότες.
Ήδη έχουμε καθυστερήσει πολύ και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν όλο και περισσότερο. Η «Συμπολιτεία Θερμαϊκού» καλεί τη διοίκηση του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο να ενεργήσουν άμεσα. Ταυτόχρονα καλεί τους δημότες του Δήμου Θερμαϊκού, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, να ενημερωθούν και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο θέμα.

                                                            Περαία 18 Νοεμβρίου 2014

                                                            Για τη «Συμπολιτεία Θερμαϊκού»
1.    Σπύρος Κουζινόπουλος
2.    Θοδωρής Ζδούκος
3.    Γιάννης Τσακμάκας

Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

1 comments:

 1. Η διάβρωση των ακτών, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον Δήμο μας.
  Προσωπικά συμφωνώ με την πρωτοβουλία και είναι ένα θέμα που αξίζει την προσοχή μας.

  Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο φωτογραφικό υλικό που παρατίθεται.

  Στης φωτογραφίες από την περιοχή του π.ι.κ.π.α. απεικονίζετε ξεκάθαρα η επίδραση της φύσης πάνω στις ανθρώπινες κατασκευές. Για όσους γνωρίζουν την περιοχή από παλιά, κάποτε υπήρχε μια παραλία εκεί που βρίσκεται αυτή η κατεστραμμένη προβλήτα. Μάλιστα στα περισσότερα από τα παρακείμενα σπίτια υπήρχε γκαράζ για βάρκες και με σιδερένια γλίστρα έμπαινε το κάθε βαρκάκι απευθείας στην θάλασσα. Κάπου στο 2000 μπαζώθηκε η περιοχή και κατασκευάστηκε η προβλήτα. Φυσικά με την παραπάνω επέμβαση αλλοιώθηκε η γραφικότητα της περιοχής και μείναμε να βλέπουμε κατεστραμμένες και χωρίς την απαραίτητη συντήρηση κατασκευές.

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε, με ποια δικαιολογία μπαζώθηκε η περιοχή και αν υπήρξε μελέτη και άδεια για την κατασκευή.

  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.