Articles by "accolagoons"


Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα accolagoons. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

του ακτιβιστή

Με το αίολο επιχείρημα ότι τάχα προστατεύουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας ανάβουν το πράσινο φως στην προσέλκυση μεγάλων τουριστικών γιωτ σε προστατευμένες περιοχές (NATURA) της Επανομής και του Αγγελοχωρίου. Και για να το επιτύχουν φροντίζουν να δώσουν τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού συμβουλίου ξεκινώντας από την σημερινή έγκριση που επιδιώκουν να λάβουν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Είχαμε γράψει και το περασμένο μήνα για το θέμα (μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ).

Οι αντιφάσεις τις οποίες παρουσιάζουν από την μια πλευρά το έργο LIFE 09 του προγράμματος ACCOLAGOONS και από την άλλη η εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, δημιουργούν ανησυχία και σκέψεις παρά καθησυχάζουν τους κατοίκους.

Σύμφωνα με την ταυτότητα του έργου, το οποίο επικρίθηκε έντονα από τους οικολόγους (παρακάτω παρατίθενται ενστάσεις του πρώην Ευρωβουλευτή κ Νίκου Χρυσόγελου στην Κομισιόν) αλλά και δημιούργησε σοβαρές επιφυλάξεις για την χρησιμότητά του στην τοπική κοινωνία, ένα από τα έργα - υποδομές του είναι η "Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολιών στην παράκτια ζώνη της περιοχής" και προτείνεται κύρια για να προστατευτούν τα λιβάδεια της Ποσειδωνίας από την "έντονη παρουσία σκαφών αναψυχής", όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του πρότζεκτ.

Διαφορετική όμως (όπως προκύπτει από την εισήγηση) είναι η προσέγγιση που έχει για το θέμα η αρμόδια Αντιδήμαρχος που όπως αναφέρει "Σκοπός δε του έργου, κατά την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή, είναι να προσδένουν οι βάρκες".

Τώρα τι σόι βάρκες θα είναι αυτές που θα εξυπηρετούνται από τα αγκυροβόλια το αναφέρει η ίδια σε προηγούμενη εισήγησή της. Σύμφωνα με την οποία σ' αυτά πρόκειται να προσδένουν σκάφη από 12 έως 18 μέτρα. Μη γνωρίζοντας για ανάγκη πρόσδεσης αλιευτικών σκαφών στην περιοχή προφανώς οι εγκαταστάσεις γίνονται για την διευκόλυνση μεγάλων τουριστικών σκαφών, γιωτ ή και θαλαμηγών ή μήπως και την εξυπηρέτηση επαγγελματικών συμφερόντων;

Και ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια εμπεριστατωμένη μελέτη από συλλόγους και οικολογικές οργανώσεις που να μας κάνουν σοφότερους για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα υποστεί το οικοσύστημα των προστατευόμενων περιοχών στην περίπτωση που αναπτυχθούν  υποδομές εξυπηρέσης των μεγάλων σκαφών.

Και ένα ερώτημα προς την διοίκηση: Ο προηγούμενος δήμαρχος αρχικά είχε αρνηθεί ότι γνώριζε σχετικά με το πρότζεκτ accolagoons παρότι εφέρετο να έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας. Ισχύει; Και ποια είναι η θέση της δημοτικής αρχής για το πρόγραμμα παρεμβάσεων;


Η αιτιολόγηση της παρέμβασης από την accolagoons (ιστοσελίδα)

Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολιών στην παράκτια ζώνη της περιοχής μελέτης 

Σε περιοχές με έντονη την παρουσία σκαφών αναψυχής, παρατηρείται μια σημαντική υποβάθμιση των θαλάσσιων μακρόφυτων και κυρίως των λιβαδιών της Ποσειδωνίας εξαιτίας των αγκυροβολιών που πλήττουν τον πυθμένα της θάλασσας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον πολύ αργό ρυθμό ανάπτυξης και ικανότητας επαναποικισμού των θαλάσσιων μακρόφυτων καθιστά ως προτεραιότητα τον περιορισμό οποιασδήποτε μηχανικής ενόχλησης στο πλαίσιο κάθε διαχειριστικής ενέργειας για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα δράση αφορά στα εξής: 
  • Προμήθεια οκτώ ελικοειδών αγκυροβολιών φιλικών προς το περιβάλλον.
  • Επιλογή των κατάλληλων περιοχών για εγκατάσταση βάσει σχετικής λεπτομερούς προμελέτης που θα αναλύει τα σημεία και το βαθμό της πίεσης που ασκείται (3 στη θαλάσσια περιοχής Αγγελοχωρίου και 5 στη θαλάσσια περιοχή Επανομής). Θα προτιμηθούν περιοχές όπου το θαλάσσιο υπόστρωμα είναι καθαρό από λιβάδια Ποσειδωνίας.
  • Εγκατάσταση των αγκυροβολιών και της απαραίτητης υποστηρικτικής υποδομής. Οι επιλεχθείσες περιοχές θα βρίσκονται σε βάθος 3μ. από τον πυθμένα ή σε απόσταση περίπου 50μ. από την ακτή.

Φορέας υλοποίησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ)

Ενστάσεις από τον Ν. Χρυσόγελο  για τις παρεμβάσεις 

«Τα ακατάλληλα μέτρα αποκατάστασης αποτελούν ένα σοβαρό ζήτημα για την προστασία της ελληνικής φύσης, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με έγκαιρο και ουσιαστικό δημόσιο διάλογο. Δυστυχώς, στην περίπτωση της λιμνοθάλασσας της Επανομής δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και αυτό εύλογα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς είναι νωπές ακόμη οι προσπάθειες αποστράγγισης της περιοχής και σταδιακής απόδοσής της σε άλλες χρήσεις. Η βιασύνη και η έλλειψη διαφάνειας με τις οποίες πραγματοποιούνται ορισμένα «έργα αποκατάστασης» σε ευαίσθητες φυσικές περιοχές είναι αρνητικά στοιχεία που υποκρύπτουν συνήθως άλλες σκοπιμότητες. Ζητώ η έρευνα που θα διεξαχθεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση, να οδηγήσει σε σαφείς απαντήσεις και να λάβει υπόψη όλες τις ανησυχίες από έναν δημόσιο διάλογο που δεν έγινε ποτέ».
Η εισήγηση της Αντιδημάρχου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης για την κατασκευή του έργου Δράση C.1: “Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολίων” του έργου ¨ACCOLAGOONS¨ LIFE 09 στις περιοχές της Λ/Θ Αγγελοχωρίου και της Λ/Θ Επανομής.
    
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.  Το γεγονός ότι στα πλαίσια της Δράσης C.1: “Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολίων”, η οποία εντάσσεται στο έργο LIFE 09 “Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 λιμνοθάλασσα Επανομής και λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου με ακρωνύμιο “ACCOLAGOONS” (LIFE09 NAT/GR/000343), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) αιτήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης την παραχώρηση θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και ειδικότερα για την εγκατάσταση οκτώ (8) αγκυροβολίων στη θαλάσσια περιοχή πλησίον των λιμνοθαλασσών Αγγελοχωρίου και Επανομής. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση δύο (2) αγκυροβολίων στο Αγγελοχώρι και έξι (6) στην Επανομή στις θέσεις που αποτυπώνονται με τις συντεταγμένες τους στους συνημμένους Χάρτες 1 & 2 “Θέσεις εγκατάστασης αγκυροβολίων της περιοχής 1 - GR1220005/Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου” και “Θέσεις εγκατάστασης αγκυροβολίων της περιοχής 2 - GR1220011/Λιμνοθάλασσα Επανομής και Θαλάσσια Παράκτια Ζώνη” αντίστοιχα, που συνοδεύουν την Τεχνική Περιγραφή του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ. Σκοπός δε του έργου, κατά την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή, είναι να προσδένουν οι βάρκες και να αποφευχθεί η καταστροφή των λιβαδιών της Posidonia oceanica, σημαντικών στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των παράκτιων οικοσυστημάτων.
2.  Το με αριθ. Πρωτ. 596/2015 έγγραφο του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού & Παραλίας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να διατυπώσει τη γνώμη του για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
3.  Το με αριθ. Πρωτ. 4240/01.07.2015 έγγραφο του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού & Παραλίας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης.
4.  Την από 22.01.2015 θεωρημένη Τεχνική Περιγραφή του έργου Δράση C1: “Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολίων” του έργου ¨ACCOLAGOONS¨ LIFE 09 (NAT/GR/000343) “Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου ¨Natura 2000¨ λιμνοθάλασσα Επανομής και λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου”.
5.  Την με αριθ. Πρωτ. 9798/18.11.2014 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΑ: Β3ΛΘΟΡ1Υ-Ω34) περί  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ανωτέρω έργου.
6.  Την με αριθ. Πρωτ. 8221.Λ19/16/15/30.03.2015 Γνωμοδότηση της Δ/νσης Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού υπέρ της παραχώρησης θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου.
7.  Τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001.
8.  Την υπ’ αριθ. 47/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Επανομής.
9.  Την υπ’ αριθ. 31/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου.
10.      Το με αριθ. Πρωτ. 18433/31.07.2015 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. & Περιβάλλοντος Δήμου Θερμαϊκού προς την Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών και το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών περί παροχής διευκρινίσεων σχετικά με το έργο του θέματος.
11.      Το με αριθ. Πρωτ. 352488 (1609)/17.08.2015 έγγραφο του Γρ. Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, στο οποίο - μεταξύ άλλων -  αποσαφηνίζονται τα παρακάτω: 
α. Κύριος φορέας λειτουργίας και διαχείρισης του έργου είναι η Π.Κ.Μ., η οποία έχει εντάξει στον προϋπολογισμό της σχετικό έργο προϋπολογισμού 180.000 € για τη λειτουργική συνέχιση των υποχρεώσεών της για την τριετία 2015-2017 από την λήξη του αρχικού συγχρηματοδοτούμενου έργου &  
β. Ο Δήμος Θερμαϊκού δεν έχει καμία υποχρέωση σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των αγκυροβολίων.
12.      Κατά τη διαδικασία μελλοντικού καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών ή μελλοντικής υποβολής υποψηφιότητας των ακτών σε πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών, ο Δήμος Θερμαϊκού θα λάβει υπόψη του τις θέσεις εγκατάστασης των αγκυροβολίων και θα προσαρμόσει ανάλογα τις προτάσεις του.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.     Γνωμοδοτούμε υπέρ της κατασκευής του έργου “Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολίων” του έργου ¨ACCOLAGOONS¨ LIFE 09 στις περιοχές της Λ/Θ Αγγελοχωρίου και της Λ/Θ Επανομής, εφόσον τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις της ΑΕΠΟ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η τήρηση αυξημένων μέτρων ασφαλείας αφού τα αγκυροβόλια βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου  NATURA 2000 και

2.     Εισηγούμαστε θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η θεωρημένη από την Π.Κ.Μ. Τεχνική Περιγραφή του έργου, καθώς και οι Χάρτες 1 “Θέσεις εγκατάστασης αγκυροβολίων της περιοχής 1 - GR1220005/Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου” και 2 “Θέσεις εγκατάστασης αγκυροβολίων της περιοχής 2 - GR1220011/Λιμνοθάλασσα Επανομής και Θαλάσσια Παράκτια Ζώνη” αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Ποιότητας Ζωής
Πασχαλίδου Πάττη


Σχετικές αναρτήσεις:

Συζήτηση από την Κίνηση Πολιτών Επανομής για το πρόγραμμα Accolagoons στην λιμνοθάλασσα.

Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες της Επανομής οι παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή του Φαναρίου.  Παρεμβάσεις που σχετίζονται με την περιοχή Natura και το πρόγραμμα Πρόγραμμα LIFE+ AccoLagoons, που εκπονήθηκε για τη λιμνοθάλασσα Επανομής.
Από τον αιθεροπλώο (που έχει ασχοληθεί με το θέμα) αναδημοσιεύουμε, αφού αναρτήσουμε και φωτογραφίες του Christos Kargiolakis από τις εργασίες που πραγματοποιούνται αυτήν την χρονική περίοδο:


Παρουσιάζω το (ωραιοποιημένο για μένα) πρόγραμμα όπως το παρουσιάζει η εταιρία που ανέλαβε το έργο και παρακάτω (ή παραπάνω) θα αναφέρω και τις ενστάσεις που ξεκίνησαν εδώ κι ένα χρόνο από την Κίνηση Πολιτών Επανομής (έγιναν παραστάσεις, καταγγελίες, συγκεντρώσεις στο Θέατρο με ομιλίες κλπ)
(σημ. τα έργα που άρχισαν τώρα αφορούν την 4 φάση και αποσκοπούν στον ολοκληρωτικό αποκλεισμό της εισόδου αυτοκινήτων στον υγρότοπο)
1. Αποκατάσταση των λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομής 

Λόγω των αποστραγγιστικών έργων που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας, άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το υδρολογικό καθεστώς της. Έτσι, τόσο το καθεστώς όσο και η χημική σύσταση των υδάτων της λιμνοθάλασσας τροποποιήθηκαν με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης του υγροτόπου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στον χωρικό και χρονικό περιορισμό της υδροπεριόδου και κατά συνέπεια στην τροποποίηση της δομής και σύνθεσης των υγροτοπικών οικοτόπων. Επιπλέον, η ύπαρξη αποστραγγιστικών καναλιών προκάλεσε την μεταβολή της κυκλοφορίας των υπόγειων υδάτων με αποτέλεσμα την αύξηση της αλατότητας στον υγρότοπο. Ως εκ τούτου, η παρούσα δράση, αποσκοπεί στην αποκατάσταση των υγροτοπικών λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομής μέσα από τα ακόλουθα κατασκευαστικά έργα:
Εγκατάσταση τεσσάρων υδατοφραχτών στα στραγγιστικά κανάλια,
προκειμένου να ελεγχθεί η υδατική στάθμη και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη υδροπερίοδος,
Σταθεροποίηση των κλίσεων
σε περιοχή περίπου 3000 μ2 στη δυτική πλευρά του υγροτόπου όπου χωρίζεται από τη θάλασσα μέσω μιας λωρίδας γης,
Δημιουργία δύο μικρών υδατοσυλλογών
στο βόρειο και βορειοανατολικό μέρος της λιμνοθάλασσας έκτασης 0,6 και 1 εκταρίου αντίστοιχα.,
Κατασκευή τριών περιοχών φωλεοποίησης
(οι δύο έκτασης 0,02 εκταρίων και η μία 0,05 εκταρίων) μέσα στο μόνιμα κατακλυσμένο μέρος της λιμνοθάλασσας οι οποίες θα εμφανίζονται ως ακανόνιστου σχήματος νησίδες και θα αποτελέσουν ασφαλή μέρη για τα πουλιά. Η κατασκευή των νησίδων θα γίνει με ανασκαφικό υλικό που θα προκύψει από τα υπόλοιπα τεχνικά έργα του προγράμματος, και
Αποκατάσταση τεσσάρων τάφρων
(τριών στα βόρεια της λιμνοθάλασσας και μίας στα νότια) για τη βελτίωση της ποιότητας νερού (συνολικό μήκος τάφρων 2,5 χλμ.). Τα έργα που θα υλοποιηθούν εστιάζουν στη στήριξη της τροφικής αλυσίδας μέσω της ρύθμισης της ποιότητας των υδάτων, της υδροπεριόδου και της αποκατάστασης του οικολογικού χαρακτήρα του υγροτόπου. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στην υλοποίηση των ανωτέρω έργων, καθώς αυτά εξαρτώνται άμεσα από τα αποτελέσματα του σχεδίου αποκατάστασης και από τη λειτουργική αξιολόγηση του συστήματος.


2. Απομάκρυνση απορριμμάτων 

από την περιοχή της Λιμνοθάλασσας Επανομής (προκήρυξη)
Η λιμνοθάλασσα Επανομής αποτελεί ένα οικοσύστημα που προσφέρει ζωτικές λειτουργίες και υπηρεσίες, ωστόσο χρειάζεται προστασία από πιέσεις λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, τα απορρίμματα προκαλούν μια αισθητική υποβάθμιση του φυσικού τοπίου, αλλά και απειλούν τη βλάστηση και την πανίδα που ζει στην περιοχή.
Για το λόγο αυτό, η παρούσα δράση αφορά στα εξής:
Απομάκρυνση των απορριμμάτων που βρίσκονται σε όλες τις τάφρους και τα κανάλια που περιβάλουν τη λιμνοθάλασσα,
Μεταφορά των απορριμμάτων από εξειδικευμένο προσωπικό με χρήση ειδικών μηχανημάτων και οχημάτων.
Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας για την απομάκρυνση των διασκορπισμένων απορριμμάτων.

3. Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολιών

στην παράκτια ζώνη της περιοχής μελέτης (προκήρυξη)
Σε περιοχές με έντονη την παρουσία σκαφών αναψυχής, παρατηρείται μια σημαντική υποβάθμιση των θαλάσσιων μακρόφυτων και κυρίως των λιβαδιών της Ποσειδωνίας εξαιτίας των αγκυροβολιών που πλήττουν τον πυθμένα της θάλασσας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον πολύ αργό ρυθμό ανάπτυξης και ικανότητας επαναποικισμού των θαλάσσιων μακρόφυτων καθιστά ως προτεραιότητα τον περιορισμό οποιασδήποτε μηχανικής ενόχλησης στο πλαίσιο κάθε διαχειριστικής ενέργειας για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Ως εκ τούτου, η παρούσα δράση αφορά στα εξής:
Προμήθεια οκτώ ελικοειδών αγκυροβολιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιλογή των κατάλληλων περιοχών για εγκατάσταση βάσει σχετικής λεπτομερούς προμελέτης που θα αναλύει τα σημεία και το βαθμό της πίεσης που ασκείται (5 στη θαλάσσια περιοχή Επανομής). Θα προτιμηθούν περιοχές όπου το θαλάσσιο υπόστρωμα είναι καθαρό από λιβάδια Ποσειδωνίας.
Εγκατάσταση των αγκυροβολιών και της απαραίτητης υποστηρικτικής υποδομής. Οι επιλεχθείσες περιοχές θα βρίσκονται σε βάθος 3μ. από τον πυθμένα ή σε απόσταση περίπου 50μ. από την ακτή. (Φορέας υλοποίησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ)

4. Τεχνικά έργα ερμηνείας περιβάλλοντος

Τα έργα ερμηνείας περιβάλλοντος ενισχύουν σημαντικά την άποψη της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών σχετικά με την αξία των δράσεων διατήρησης της περιοχής και βοηθούν στην εφαρμογή των μέτρων για ελεγχόμενη πρόσβαση στους υγροτόπους.
Η παρούσα δράση, η οποία θα υλοποιηθεί βάσει των αποτελεσμάτων της δράσης Α.6., περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:
Τοποθέτηση φραχτών (ή μπάρες και πινακίδες) σε συγκεκριμένα προσβάσιμα σημεία του υγροτόπου με σκοπό την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων πάνω από τους αμμόλοφους ή μέσω των αλυκών και των αποξηραμένων τμημάτων της λιμνοθάλασσας.
Ολοκληρωτικός αποκλεισμός των δρόμων που καταλήγουν στην παραλία μέσω του υγρότοπου,.
Χάραξη μιας νέας διαδρομής γύρω από τον υγρότοπο και κατασκευή εκπαιδευτικών και αναψυχικών υποδομών όπως μονοπάτια φύσης, θέσεις θέας, πινακίδες ενημέρωσης,
Δημιουργία ξύλινων περιπτέρων πληροφόρησης και στις δύο περιοχές μελέτης,

Κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων και επίγειων παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας για κάθε περιοχή.Σχετικές αναρτήσεις:

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα άκρως περιβαλλοντικό θέμα που αφορά την λιμνοθάλασσα της Επανομής, και για το οποίο  δυστυχώς ούτε ο δήμος έχει γνώση, προκαλείται από την Κίνηση Πολιτών Επανομής αύριο Δευτέρα 5 Αυγούστου στην καφετέρια Χριστίνα, στις 9 το βράδυ.
Να πάμε!!!

Για να υπάρξει μια πρώτη προσέγγιση για πολίτες που δεν γνωρίζουν σχετικά αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα του accolagoons την ταυτότητα του έργου:

Βασικός σκοπός του έργου LIFE «Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 λιμνοθάλασσα Επανωμής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου»είναι η αποκατάσταση και προστασία των λιμνοθαλασσών Επανομής και Αγγελοχωρίου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε είδη ορνιθοπανίδας και ενδιαιτήματα κοινοτικής σημασίας-υψηλής προτεραιότητας.

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο του LIFE+ Nature and Biodiversity 2009 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% με συνολικό προϋπολογισμό 1.639.770 €. 

Οι εταίροι του έργου είναι: 

Tο έργο διάρκειας 36 μηνών (01.10.2010-30.09.2013) διακρίνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες-παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 19 συνολικά δράσεις: 

Α. Προπαρασκευαστικές ενέργειες, επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης ή/και προγραμμάτων δράσης 
B. Τεχνικά έργα-υποδομές και προμήθεια εξοπλισμού 
Γ. Δημόσια ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων 
Δ. Συνολική λειτουργία και παρακολούθηση του Έργου

Επιμέρους στόχοι του Έργου Life

Χάρτης περιοχής έργου


Η ανακοίνωση - πρόσκληση της ΚΠΕ:
τη Δευτέρα 5/8 μετά τις 9 μμ στην καφετέρια "Χριστίνα" θα γίνει ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχουν τα έργα ανάπλασης που πρόκειται να γίνουν πολύ σύντομα στην λιμνοθάλασσα Επανομής από την Περιφέρεια Μακεδονίας μέσω του προγράμματος Life (AccoLagoons).
Μόλις αυτή τη βδομάδα μπορέσαμε και πήραμε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και αφού τη μελετήσαμε είμαστε σε θέση, μαζί με την κ. Βαρελτζίδου (βιολόγο - περιβαλλοντολόγο), να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις και να θέσουμε κάποιους προβληματισμούς ακόμα και στον Περιφερειάρχη κ. Τσαμασλή που είναι και υπεύθυνος του έργου.
Όλα αυτά θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας τη Δευτέρα και να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις.
Τη Δευτέρα 5/8 μετά τις 9 μμ στην καφετέρια "Χριστίνα" θα γίνει ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχουν τα έργα ανάπλασης που πρόκειται να γίνουν πολύ σύντομα στην λιμνοθάλασσα Επανομής από την Περιφέρεια Μακεδονίας μέσω του προγράμματος Life (AccoLagoons).
Μόλις αυτή τη βδομάδα μπορέσαμε και πήραμε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και αφού τη μελετήσαμε είμαστε σε θέση, μαζί με την κ. Βαρελτζίδου (βιολόγο - περιβαλλοντολόγο), να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις και να θέσουμε κάποιους προβληματισμούς ακόμα και στον Περιφερειάρχη κ. Τσαμασλή που είναι και υπεύθυνος του έργου.
Όλα αυτά θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας τη Δευτέρα και να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις.
Κίνηση Πολιτών Επανομής

Για μεγαλύτερη ενημέρωση πριν από την συζήτηση θα μπορούσατε να επισκεφτείτε το site της accolagoons: http://www.accolagoons.gr/