Articles by "Μεσημέρι"Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μεσημέρι. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Ο προ-καποδιστριακός ΟΤΑ Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού έχει κηρυχτεί υπό κτηματογράφηση για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Έτσι, με την υπ’ αριθμ 43/15/05-12/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.2308/1995,όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όλοι οι έχοντες ακίνητη ιδιοκτησία καλέστηκαν να τη δηλώσουν στο Κτηματολόγιο.

Με την υπ’ αριθμ. 54/8/27-02-2019 νέα απόφασή του η αρχική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων επί των ακινήτων που βρίσκονται στην προαναφερθείσα περιοχή του Δήμου, για τους κατοίκους εσωτερικού, έλαβε παράταση μέχρι και την 24η Απριλίου 2019, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο παραμένει ίδια, με ημερομηνία λήξης τις 10 Ιουνίου 2019.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται:
1.   Στο Γραφείο Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης(Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή κατά τις ώρες 08.00- 16.00 και Τετάρτηκατά τις ώρες 08.00- 20.00)
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 90 (PortoCenter, 1ος όροφος)
Τηλ.: 2310546486 / 2310518823
E-mail: thessktima@gmail.com
2.   Ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Φορέα, στη διεύθυνση  https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspxΕπισημαίνεται ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική.Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του νόμου 2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καλούνται όλοι οι έχοντες ακίνητη ιδιοκτησία στο Μεσημέρι του Δήμου Θερμαϊκού να την δηλώσουν στο Κτηματολόγιο από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 12 Μαρτίου 2019 (κάτοικοι ημεδαπής) και  από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 10 Ιουνίου 2019 (κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο).

Το γραφείο Κτηματογράφησης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 90, ΤΚ 54627) και λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή (ώρες 08.00΄- 16.00΄) και Τετάρτη (ώρες 08.00΄- 20.00΄),Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Ξεκίνησαν για το 2018, οι αιτήσεις για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που φτάνει έως και τα 600 ευρώ και αφορά σε οικογένειες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας και σε ό,τι αφορά στο Δήμο Θερμαϊκού, του οικισμού του Μεσημερίου.
Το επίδομα προσφέρεται στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων, προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος ερήμωσης ολόκληρων χωριών, που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του :
- σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
- σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα οποία κατατίθενται φέτος μέχρι και την Τρίτη 30 Οκτωβρίου, είναι τα εξής:
 • Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN.
 • Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους, για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα), που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω).
Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου. Όσον αφορά στην έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται:
-Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.
-Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των, σε νόμιμο γάμο,συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια), που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.
Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται: Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα), που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο –αρχηγό της οικογένειας.
Επίσης, την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες.
Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω).

Οι ενδιαφερόμενοι,κάτοικοι του οικισμού του Μεσημερίου, μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ Δ.Ε. Επανομής:
28ης Οκτωβρίου 2, Επανομή,
τηλ.: 2392043144, φαξ: 2392044850,
ΔΕ - ΠΑ: 8.00 – 15.00Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Προσβλέποντας στην ανάπλαση του κέντρου του οικισμού του Μεσημερίου, αίτηση χρηματοδότησης αποφάσισε το Δ.Σ. του Δήμου Θερμαϊκού να υποβάλλει στο Τοπικό Πρόγραμμα «CLLD/LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μετά την πρόσφατη ένταξη του αποχετευτικού έργου της τοπικής κοινότητας του Μεσημερίου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», προϋπολογισμού 4.844.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), το έργο της ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ και την απόφαση ίδρυσης Ημερήσιου Γυμνασίου, άλλη μία σημαντική πρόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής επιδεικνύει η Διοίκηση του Δήμου.

Στο ΕΣΠΑ έχουν εγκριθεί ήδη, αλλά και σε άλλα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα τα έργα :

 •       Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Αγίας Τριάδας, προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ.
 •        5ο Δημοτικό Σχολείο και 9ο Νηπιαγωγείο στην Περαία, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ.
 •        Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίας Τριάδας και Ν. Επιβατών, προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ.
 •          Αγροτική οδοποιία γηπέδου Επανομής έως την είσοδο σχολείου φύσης Τριλόφου, 700.000,00 ευρώ.
 •          Ενεργειακή αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της Ν. Μηχανιώνας, 700.000,00 ευρώ.
 •          Συστήματα τηλεελέγχου, προϋπολογισμού 1.100.000,00 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2013 μελέτη, περιλαμβάνουν κατασκευαστικές εργασίες, αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εργασίες οδοφωτισμού, καθώς και δημιουργίας χώρων πρασίνου.

Στόχος της ανάπλασης είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ενός από τους κυριότερους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και η απόδοσή του στους κατοίκους και τους επισκέπτες του, μετατρέποντάς το σε ένα εξωραϊσμένο και θελκτικό σημείο συνάντησης και συναναστροφής των πολιτών.

Το έργο έχει προϋπολογισμό δαπάνης 491.000,00 ευρώ, ενώ ο ανάδοχος για την εκτέλεσή του θα προκύψει μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.

«Τον επί πολλά χρόνια στερούμενο βασικών υποδομών οικισμό του Μεσημερίου επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε με έργα σημαντικά, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά προγράμματα, θέτοντας ως βασική μας επιδίωξη την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Το εν λόγω έργο ανάπλασης προσδοκά στην επανάκτηση του δημόσιου χώρου στο κέντρο της τοπικής κοινότητας και στην ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς του, σηματοδοτώντας μια νέα προοπτική στα δεδομένα της και έναν ποιοτικότερο χαρακτήρα» επισημαίνει ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Γιάννης Μαυρομάτης, προσθέτοντας :«Ανάλογα έργα προγραμματίζονται και για όλες τις υπόλοιπες ενταγμένες, για πρώτη φορά, στο Πρόγραμμα LEADER περιοχές του Δήμου, δηλαδή της Επανομής, της Ν. Μηχανιώνας, της Κερασιάς και του Αγγελοχωρίου, ώστε να επωφεληθούν εξίσου από την ένταξή τους στο πρόγραμμα».


Μεγάλο και επιτακτικής ανάγκης έργο, το αποχετευτικό του Μεσημερίου, αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση και βασική προτεραιότητα της σημερινής Δημοτικής αρχής, της οποίας η βούληση, εξαρχής, ήταν να δοθεί σαφές προβάδισμα σε έργα αναβάθμισης των υποδομών, που εγγυώνται την προαγωγή της υγείας των πολιτών, καθώς και τη θωράκιση και προστασία του περιβάλλοντος.

Με το βλέμμα στραμμένο προς την κατεύθυνση αυτή, άμεσα και συντονισμένα προχώρησε στην ολοκλήρωση όλων των σχετικών διαδικασιών, που θα της εξασφάλιζαν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για τη χρηματοδότησή του και κατ’ επέκταση την υλοποίησή του.

Η εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τους συνεργάτες της, σε συνδυασμό με τη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, ωρίμασαν τις συνθήκες, επιτρέποντας την κατάθεση φακέλου για την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Κάτι που διεκδίκησε με επιμονή η Διοίκηση, ανταποκρινόμενη στις προσκλήσεις που ανακοινώνονταν, με τις προσπάθειές της να ευοδώνονται μετά τη δίχως χρονοτριβές κατάθεση αιτήματος στην Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών. Αποτέλεσμα, να συμπεριληφθεί το εν λόγω έργο ανάμεσα στα δεκατρία (13) πρώτα, που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».

H «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού», συνολικού προϋπολογισμού 4.844.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), είναι έργο πνοής για το Μεσημέρι, που αποτελεί το μοναδικό οικισμό ανάμεσα στους οκτώ του Δήμου, που στερείται αποχετευτικού δικτύου. Η εξυπηρέτηση του πληθυσμού πραγματοποιείται αποκλειστικά με ιδιωτικούς, παλαιούς και φθαρμένους βόθρους, που δεν είναι σπάνιο να παρουσιάζουν διαρροές, επιβαρύνοντας έντονα το περιβάλλον και υπονομεύοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να επιλύσει το σοβαρότατο πρόβλημα της έλλειψης σύγχρονου και αξιοπρεπούς αποχετευτικού δικτύου, επιτρέποντας την ολοκληρωμένη και ορθή διαχείριση των αστικών λυμάτων και άρα την αποτροπή των κινδύνων ρύπανσης, μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος που εγείρονται, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής. Παράλληλα, υπόσχεται πλήρη αναβάθμιση των συνθηκών εξυπηρέτησης και υγιεινής των δημοτών, καθώς και της περιοχής συνολικά, προσφέροντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης.

Το έργο έρχεται να προστεθεί στο έτερο βαρυσήμαντο έργο για την περιοχή του Μεσημερίου, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.500.000,00 ευρώ, αυτό της αντικατάστασης των πεπαλαιωμένων εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών ύδρευσης, ενώ εξαιρετικής σημασίας για τον οικισμό αξιολογείται και η πρόσφατη απόφαση ίδρυσης του Ημερήσιου Γυμνασίου Μεσημερίου.

Για τη θετική έκβαση της ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Γιάννης Μαυρομάτης, δήλωσε : «Η ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» του έργου, που για καιρό βρισκόταν σε «κατάσταση αναμονής», είναι επιτέλους γεγονός. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και να αποδώσουμε τα εύσημα στην Τεχνική Υπηρεσία και τους συνεργάτες μας, που με προσήλωση και προσεκτική δουλειά πέτυχαν οι προσπάθειές τους να αποφέρουν καρπούς. Η τοπική κοινωνία μπορεί πλέον να νιώθει βέβαιη ότι, με τα σημαντικά έργα για τα οποία ο δρόμος ανοίγει, ο τόπος τους εξελίσσεται και αναβαθμίζεται».

Ένα πάγιο και εύλογο αίτημα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας του Μεσημερίου μπαίνει σε τροχιά δρομολόγησης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διοίκησης Θερμαϊκού, που το είχε θέσει ως προτεραιότητα, προς εξυπηρέτηση των μαθητών της περιοχής και όχι μόνο.

Το ΦΕΚ Β΄2428/26-6-2018 της απόφασης ίδρυσης του Ημερήσιου Γυμνασίου του Μεσημερίου ανοίγει το δρόμο, μέσω όλων των απαραίτητων ενεργειών – μελέτες, υποβολή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης κ.ά. -, για την υλοποίησή του και κατ’ επέκταση για την κάλυψη ενός υπάρχοντος κενού, που ταλανίζει τους μαθητές του οικισμού, αναγκάζοντάς τους να διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, ώστε να φτάσουν στο σχολείο τους.

Η αναγκαία καθημερινή μετακίνηση προς το Γυμνάσιο της Επανομής, με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, επιφέρουν χάσιμο πολύτιμου χρόνου, επιβαρύνοντας συγχρόνως οικονομικά τις οικογένειες των μαθητών με εισιτήρια μετακίνησης, σε καιρούς που ούτως ή άλλως τα βάρη που επωμίζονται τα νοικοκυριά είναι δυσβάστακτα.

Η νέα σχολική μονάδα - η απόφαση ίδρυσης της οποίας ήρθε μετά από σχετική εισήγηση του Δήμου Θερμαϊκού προς του Υπουργείο Παιδείας, που απέδωσε καρπούς - προβλέπεται ότι θα διευκολύνει όχι μόνο τους μαθητές του Μεσημερίου, οι οποίοι φοιτούν στην Επανομή, αλλά και όσους διαμένουν στο Κάτω Σχολάρι, μετακινούμενοι προς Τρίλοφο για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους. Επισημαίνεται επίσης, ότι με την κατασκευή του, δυνατότητα να εξυπηρετηθούν θα έχουν ακόμα και μαθητές του Λακκώματος και της Ν. Ηράκλειας, οι οποίοι για τη φοίτησή τους επισκέπτονται τη Ν. Καλλικράτεια, της οποίας η απόσταση είναι σαφώς μεγαλύτερη συγκριτικά με το Μεσημέρι.Σχολιάζοντας τη θετική αυτή εξέλιξη, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Γιάννης Μαυρομάτης, επεσήμανε: «Ο εμπλουτισμός του Δήμου μας με νέες σχολικές μονάδες υπήρξε εξαρχής κύριο μέλημά μας, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών και υποδομών, ώστε να ικανοποιούνται κατά το βέλτιστο τρόπο οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Το 5ο Δημοτικό Σχολείο και το 9ο Νηπιαγωγείο στην Περαία, μαζί με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θερμαϊκού στη Ν. Κερασιά επιβεβαιώνουν τη βούλησή μας. Ακολουθώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, στα παραπάνω πλέον, διανοίγεται ο δρόμος, για την προσθήκη ακόμη ενός. Το Γυμνάσιο του Μεσημερίου προσβλέπει στη σημαντική διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εξαλείφοντας τις χρονοβόρες μετακινήσεις ενός μεγάλου αριθμού παιδιών, στην αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών, επιτυγχάνοντας μια σημαντική αποσυμφόρηση του Γυμνασίου της Επανομής, καθώς και στην ανακούφιση των οικογενειών των μαθητών από ένα πρόσθετο οικονομικό φορτίο».
Για δεύτερη φορά η δημοτική αρχή επιχειρεί μετά την αποτυχία ένταξης της χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ και με τις ίδιες ακριβώς μελέτες όπως ισχυρίζεται, παρά την πληθώρα στοιχείων που επιβεβαιώνουν τον εσφαλμένο σχεδιασμό της ΕΕΛ,  την ένταξη του έργου στο νέο πρόγραμμα Φιλόδημος μετά και από την απόφαση που πάρθηκε την Τρίτη 29 Μαΐου με τις ψήφους των 2 παρατάξεων Μαυρομάτη και Τσαμασλή.

 Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης παραβρέθηκε στο ΔΣ παρά την απουσία της δημοτικής μας συμβούλου για οικογενειακούς λόγους όπου η διοίκηση με υπερβάλλοντα ζήλο υπερασπίστηκε τις θέσεις της χωρίς να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήματα που της τέθηκαν.   

Ας δούμε μερικά στοιχεία της μελέτης και τα ερωτήματα που δημιουργούνται από την εμμονή της διοίκησης να επαναφέρει τον ίδιο ακριβώς σχεδιασμό όπως ισχυρίζεται ενώ αυτό αμφισβητήθηκε από δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης με βάση τα έγγραφα που είχαν αποδοθεί.
Βασική προϋπόθεση χρηματοδότησης του έργου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία είναι ο πληθυσμός του οικισμού να είναι πάνω από 2000 ισοδύναμοι κάτοικοι αποκλειστικά στις πυκνοδομημένες περιοχές και η δυναμικότητα σχεδιασμού του ΕΕΛ σε βάθος 20ετιας να μην υπερβαίνει το 130% του σημερινού πληθυσμού.  Όρος που υπάρχει και στο ΕΣΠΑ και στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Στο νέο πρόγραμμα υπάρχει και η δυνατότητα για οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων όταν το υπάρχον δίκτυο απορρίπτει λύματα σε λεκάνη απορροής ύδατος που χρησιμοποιείται για πόσιμο ή καταλήγουν σε ¨προστατευμένες περιοχές¨ ή έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα των υδάτων από την υφιστάμενη διαχείριση των λυμάτων.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 οι  κάτοικοι του Μεσημερίου είναι 1831 λιγότεροι από το όριο  των 2000 που τίθεται  και μάλιστα σε μη τουριστική περιοχή.
Εδώ γεννάται το ερώτημα γιατί ο σχεδιασμός χωρητικότητας του ΕΕΛ είναι ότι το 2055 οι κάτοικοι θα φτάσουν τους 2600, δυναμικότητας δηλαδή πολύ μικρότερης από αυτή που προβλέπεται από το ΓΠΣ για 6459 το 2037, σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στην ίδια μελέτη;   Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις του ΓΠΣ μήπως θα χρειαστούμε και 2ο ΕΕΛ και αντλιοστάσιο; 
Γιατί δεν εξετάστηκε σοβαρά η σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου Μεσημεριού με τον αγωγό της Επανομής προς τον υφιστάμενο ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ της ΕΥΑΘ αλλά αυθαίρετα και χωρίς καμιά τεκμηρίωση  προβάλλεται η άποψη ότι θα απαιτούσε αγωγό απευθείας σύνδεσης 40 χιλιομέτρων και 8 αντλιοστασίων με κόστος 8-10 εκατομμύρια;
Ισχυρισμό που επανέφερε η αντιδήμαρχος και μάλιστα ισχυρίστηκε για μια ακόμη φορά ότι είχε αρνητική απάντηση στις επαφές που είχε με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ  .
Η ίδια η ΕΥΑΘ σε απάντηση της στο αρμόδιο υπουργείο μετά από 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Βουλευτών του ΚΚΕ δηλώνει ότι  ποτέ δεν της ζητήθηκε  να μελετήσει την δυνατότητα σύνδεσης και κόστους, ούτε της δόθηκαν στοιχεία από τον δήμο. Ενώ με πρόχειρο υπολογισμό της αναφέρει ότι θα χρειάζονταν 10 χιλ αγωγός και 2 αντλιοστάσια, κόστους 4 εκατομμυρίων,  για να συνδεθεί με τον αγωγό της Επανομής για να δεχτεί μικρής  δυναμικότητας λύματα, όπως υπολογίζει η μελέτη , ενώ με τα στοιχεία του ΓΠΣ θα είχε μεγάλο κόστος και δεν θα ήταν ανταποδοτικό.
Αρνήθηκε να αποσύρει τα θέματα και να μελετήσει την μελέτη που παρουσίασαν οι κάτοικοι που άμεσα θίγονται για την δυνατότητα σύνδεσης με την ΕΥΑΘ με πολύ μικρό κόστος.
Γιατί ενώ απορρίφτηκαν οι άλλες 2 χωροθετήσεις του  ΕΕΛ και για το λόγο ότι θα μπορούσαν να δημιουργούσαν όχληση σε άλλους κατοίκους εκτός σχεδίου δεν υπολογίστηκε το ίδιο ως κριτήριο για τους κατοίκους του Αμπελότοπου και της ευρύτερης περιοχής που διαμαρτύρονται;
Γιατί επικαλείται την έλλειψη  νομοθετικού  πλαισίου ως προς τη θέσπιση ελάχιστου ορίου απόστασης του ΕΕΛ από κατοικημένη περιοχή, όπως ο Αμπελότοπος;

Πολλά τα ερωτήματα που τίθενται όχι μόνο προς τη δημοτική αρχή για την εμμονή της σε μια μελέτη με τόσες αντιθέσεις αλλά και  την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και κυρίως  για το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει και δεν ορίζει ελάχιστο όριο απόστασης των ΕΕΛ από κατοικίες όταν και η ίδια η  μελέτη αναφέρει ότι θα προσελκύονται τρωκτικά, έντομα και άλλα παράσιτα στην μονάδα ή ότι τα υγρά απόβλητα που θα πηγαίνουν στο ξηρό ρέμα  θα αποτελούν εστία προσέλκυσης κουνουπιών και άλλων εντόμων και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα.

Πως είναι δυνατόν η ύπαρξη και δημιουργία  αποχετευτικού δικτύου να εξαρτάται από την ένταξη του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που προϋποθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και κάθε οικισμός ενός δήμου να αναζητά ατομική λύση; Άποψη που προκρίνει η Μητροπολιτική Ενότητα.
Οι ευθύνες βαραίνουν  τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που συμβάλλουν στους εκάστοτε σχεδιασμούς των κυβερνήσεων και δεν ζητούν πλήρη χρηματοδότηση και ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποχετευτικού δικτύου και διαχείρισης των αποβλήτων. Ανοίγουν έτσι τον δρόμο εξαιτίας και της λειψής   χρηματοδότησης για την εκχώρηση της κατασκευής των υποδομών και της λειτουργίας τους στους κατασκευαστικούς – επιχειρηματικούς ομίλους και το κυριότερο μεταθέτουν το κόστος στις λαϊκές οικογένειες.
ü  Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί απαραίτητο έργο την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο Μεσημέρι και ζητά να εξεταστεί το ζήτημα σύνδεσης με το ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ της ΕΥΑΘ βάση πραγματικών στοιχείων.
ü  Συμπαραστέκεται στους κατοίκους που δικαίως διαμαρτύρονται και είναι αντίθετη στην προσπάθεια  της δημοτικής αρχής να φέρει σε αντιπαράθεση τους κατοίκους με το κάλπικο ερώτημα « θέλετε αποχέτευση τότε δεχτείτε και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων».
ü  Απορρίπτει ξανά τις μελέτες που κατατέθηκαν για χρηματοδότηση του έργου που βασίζονται  όχι στην μεγιστοποίηση του οφέλους για τα λαϊκά στρώματα αλλά  στην μεγιστοποίηση του κέρδους για τον κατασκευαστικό όμιλο που θα αναλάβει το έργο. Κέρδος που επιτυγχάνεται με εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υγεία των κατοίκων.
Η αντίληψη μας   βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της λογικής και των κατευθύνσεων της ΕΕ και των κυβερνήσεων που στο κέντρο τους έχουν την εξυπηρέτηση των κερδών του κεφαλαίου, βασίζεται στην προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λεηλατημένου εισοδήματος. Βασίζεται:
Ø  Στην ολοκληρωμένη κρατική χρηματοδότηση της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας των   αποχετευτικών  δικτύων και των εγκαταστάσεων  επεξεργασίας των λυμάτων.
Ø  Στον αποκλεισμό των επιχειρηματιών από τη διαχείριση και λειτουργία που επιβαρύνει οικονομικά τις λαϊκές οικογένειες με υπέρογκα τέλη και ταυτόχρονα επιβαρύνει την υγεία και το περιβάλλον.
Στον ενιαίο δημόσιο φορέα διαχείρισης στα πλαίσια ενός φιλολαϊκού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού που θα αξιοποιεί το σύνολο των υδάτινων πόρων αλλά και των επεξεργασμένων εκροών των κέντρων επεξεργασίας λυμάτων για άρδευση, πυρόσβεση κα. Θα διαχειρίζεται με ασφάλεια και θα αξιοποιεί τη χωνεμένη και αφυδατωμένη λάσπη και το παραγόμενο βιοαέριο.
Σας γνωρίζουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5/2018 και κατά τις ώρες 11.30΄ έως 13.30΄έχει προγραμματισθεί Διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την Δ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ.
Η συγκεκριμένη διακοπή είχε προγραμματισθεί ξανά αλλά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών

Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’αυτό τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Επίσης θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν να βρίσκονται στο έδαφος κατά την διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.Τέλος όσοι καταναλωτές έχουν τριφασικούς ηλεκτρικούς κινητήρες θα πρέπει να τους ελέγξουν εάν περιστρέφονται όπως πριν.

Σας γνωρίζουμε ότι την ΤΡΙΤΗ 8/5/2018 και κατά τις ώρες 11.30΄ έως  13.30΄έχει προγραμματισθεί Διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την Δ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’αυτό τα δίκτυα της ΔΕΗ  θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.
Επίσης θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν να βρίσκονται στο έδαφος κατά την διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Τέλος όσοι καταναλωτές έχουν τριφασικούς ηλεκτρικούς κινητήρες θα πρέπει να τους ελέγξουν εάν περιστρέφονται όπως πριν.

Ένα παραδοσιακό έθιμο από τα βάθη του Πόντου αναβιώνει για άλλη μία φορά φέτος, όπως κάθε χρόνο, στον οικισμό του Μεσημερίου του Δήμου Θερμαϊκού και προτρέπει δημότες και επισκέπτες να το τιμήσουν, με την παρουσία και τη συμμετοχή τους.
Οι αυγομαχίες, οι οποίες συμβολίζουν την Ανάσταση του Κυρίου και τη σύγκρουση του καλού με το κακό και έχουν εξελιχθεί σε θεσμό στον οικισμό, έχουν τις ρίζες τους στον Πόντο, ενώ μετά τη μεταφορά τους στην περιοχή, χρόνο με το χρόνο, όλο και περισσότερος κόσμος αγκαλιάζει την παράδοση αυτή, μετατρέποντας το παραδοσιακό τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών σε πραγματική μάχη.
Την εκδήλωση διοργανώνει η τοπική κοινότητα Μεσημερίου σε συνεργασία με το ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. και ξεκινάει τη Δευτέρα 9 Απριλίου, στις 18.00, με πρώτους να διαγωνίζονται στο τσούγκρισμα των αυγών, τους μαθητές του Παιδικού Σταθμού Μεσημερίου, οι οποίοι μαζεύονται στο χώρο του Σταθμού, για να έρθουν σε επαφή με το έθιμο και να διασκεδάσουν.
Η δεύτερη και κύρια αυγομαχία, όμως, πραγματοποιείται την επόμενη μέρα, Τρίτη 10 Απριλίου και ώρα 18.00, κατά την οποίοι οι αυγομάχοι του Μεσημερίου, αλλά και όλης της Μακεδονίας, μαζεύονται στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου, για να επιδοθούν σε μία μάχη μέχρι τελικής πτώσης, η έκβαση της οποίας θα καθορισθεί από την ανθεκτικότητα του κάθε αυγού. Ας σημειωθεί, ότι για το συγκεκριμένο σκοπό, χρησιμοποιούνται αυγά από ειδική ράτσα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την αντοχή και την ισχύ τους.
Οι αγώνες συνεχίζονται στις 23 Απριλίου και στις 17 Μαΐου, ενώ στους συμμετέχοντες που διακρίνονται – ενήλικες και παιδιά – απονέμονται κύπελλα και μετάλλια.
Την ΤΡΙΤΗ 14/11/2017  και κατά τις ώρες  08.00΄ έως 10.30΄έχει προγραμματισθεί    Διακοπή  Ηλεκτρικού Ρεύματος στην ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ  λόγω απαραιτήτων τεχνικών εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό τα δίκτυα της ΔΕΗ  θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Τέλος όσοι καταναλωτές έχουν τριφασικούς ηλεκτρικούς κινητήρες θα πρέπει να τους ελέγξουν εάν περιστρέφονται όπως πριν.

Ένα έργο που οι κάτοικοι του Μεσημερίου ζητούσαν πολλά χρόνια τώρα και η Διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού έθεσε σε προτεραιότητα, γίνεται πραγματικότητα. Ήδη, δημοπρατήθηκε το νέο δίκτυο ύδρευσης του Μεσημερίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1.- Η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου, προϋπολογισμού 491.999.82 ευρώ.

Με την κατασκευή του έργου, θα αντικατασταθεί, λόγω υδραυλικής ποιοτικής και ποσοτικής ανεπάρκειας ο υφιστάμενος προσαγωγός 1 και θα τοποθετηθεί νέος προσαγωγός μήκους περίπου 1.621,13 μ., διαμέτρου Φ315mm από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς, με κατεύθυνση από την κύρια δεξαμενή του οικισμού μέχρι την υπάρχουσα δεξαμενή και τη σύνδεσή του με το νέο προσαγωγό 2.

Καταργείται, λόγω υδραυλικής ποιοτικής και ποσοτικής ανεπάρκειας και ο υφιστάμενος προσαγωγός και προτείνεται η τοποθέτηση νέου προσαγωγού, μήκους 1.847 μ., από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ250mm.

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή 8 πυροσβεστικών κρουνών σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις, ώστε να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και αντιμετώπισης πυρκαγιάς με σκοπό τον άμεσο εφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό.

2.- Η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου, προϋπολογισμού 970.00,24 ευρώ (από πρόγραμμα ΕΣΠΑ). 

Βελτιώνει τις υποδομές του δικτύου ύδρευσης του οικισμού, αφού το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών, που αποτελείται από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και πλαστικούς σωλήνες PVC είναι πεπαλαιωμένο και δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του οικισμού.

Με το συγκεκριμένο έργο προτείνεται η πλήρης αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών μήκους 5.500 μ. (που πολλοί από αυτούς ήταν από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες) από αγωγούς πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς, για λόγους μηχανικής αντοχής.

Με τη κατασκευή του θα επιτευχθεί η διασφάλιση της επαρκούς ύδρευσης, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, η οποία καθίσταται παραπάνω από αναγκαία. Είναι προφανές ότι θα εξαλειφθούν οι απώλειες και οι διαρροές στο δίκτυο και θα εξασφαλίσουν ποιότητα και ποσότητα νερού σε όλους, τώρα και στο μέλλον.

Σχετικά με το έργο η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Π. Πασχαλίδου δήλωσε:
 
«Το Μεσημέρι είναι ένας οικισμός ο οποίος από την αρχή της θητείας μας παρουσιάζει έντονα προβλήματα υδροδότησης (βλάβες, ποιότητα, ποσότητα, κλπ).
Σαν Δημοτική αρχή έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών μας, και με μπροστάρη το Δήμαρχό μας, πορευόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι και σ’ αυτό το έργο η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, χρησιμοποίησε και επικαιροποίησε τις μελέτες το πρώην Δήμου Επανομής και αφού έλαβε τις απαραίτητες άδειες χρήσεις νερού για τον οικισμό, υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, για το έργο του εξωτερικού δικτύου.
Σήμερα, έχουμε ήδη δημοπρατήσει τόσο το χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ εξωτερικό δίκτυο, όσο και το μεγαλύτερο τμήμα του εσωτερικού δικτύου που παρουσίαζε και τα σοβαρότερα προβλήματα, με χρηματοδότηση από Ι.Π.
Σαν κάτοικος Μεσημερίου, νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που επιτέλους ένα τόσο μεγάλο έργο που χρόνια ζητούσαμε βρήκε λύση, από αυτή τη δημοτική αρχή που έχω την τιμή να συμμετέχω και εγώ»
.

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Μαυρομάτης για τα συγκεκριμένα έργα δήλωσε: 

«Ακόμη μια προεκλογική δέσμευσή μας πραγματοποιείται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Τ.Κ. Μεσημερίου, ήταν και είναι η λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, αφού οι συχνές διακοπές λόγω βλαβών που προήρχοντο από το πεπαλαιωμένο δίκτυο επιτέλους, το μεγάλο αυτό πρόβλημα φτάνει στη λύση του. Η Αντιδημαρχία Τ.Υ. δημοπράτησε ήδη δυο έργα, για την αντικατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Μεσημερίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ περίπου και πέτυχε έκπτωση 60%, δηλαδή μείωση κατά 900.000 ευρώ, εντάσσοντας μέρος των έργων στο ΕΣΠΑ. Συγχαρητήρια αξίζουν στην Αντιδημαρχία και στο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχία του στόχου».
Σας γνωρίζουμε ότι την ΚΥΡΙΑΚΗ 5/2/2017 και κατά τις ώρες 08.00΄ έως 14.00΄ έχει  προγραμματισθεί η παρακάτω   Διακοπή  Ηλεκτρικού Ρεύματοςλόγω απαραιτήτων τεχνικών εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν.


Οι καταναλωτές   των Δ.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ & ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ που βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές:
·         ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΝΤΟΥΡΑΚΙ – ΨΑΡΡΑ – ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΓΚΑΡΟΥ – ΕΛΑΙΤΡΙΒΕΙΟ ΛΕΜΠΕΡΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ κ.λ.π.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’αυτό τα δίκτυα της ΔΕΗ  θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.
Τέλος όσοι καταναλωτές έχουν τριφασικούς ηλεκτρικούς κινητήρες θα πρέπει να τους ελέγξουν εάν περιστρέφονται όπως πριν.»


                                                            Σταμπουλτζής Παντελής
                                                        Διευθυντής
                                                      Περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ένα ενδιαφέρον και διαφωτιστικό ρεπορτάζ παρακολουθήσαμε στην εκπομπή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΕΤ3 σχετικά με το φλέγον θέμα του βιολογικού σταθμού του Μεσημερίου.
Το πρόβλημα ξεδίπλωσαν για τους τηλεθεατές ο δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Μαυρομάτης που υπεραμύνθηκε την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει όπως έχει αποφασιστεί το έργο, ενώ από την πλευρά των κατοίκων που αντιτίθενται μίλησαν ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Χάρης Αμμανατίδης και άλλοι δημότες.
Ως γνωστόν κάτοικοι από το Μεσημέρι, που κατοικούν στην περιοχή «Αμπελότοπος», κι ανάμεσά τους ο γνωστός καλλιτέχνης Δημήτρης Ζερβουδάκης, αντιδρούν στην κατασκευή του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων δίπλα ακριβώς στα σπίτια τους. Ασφαλώς θα υποβαθμίσει την περιοχή  όπως δήλωσαν στην ρεπόρτερ και, αν το έργο γίνει, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους που πολλοί ακόμα τα χρωστούν στις τράπεζες.
Να σημειωθεί πως άποψη των κατοίκων που διαφωνούν είναι πως θα αποβεί σαφώς φθηνότερη και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις η ένωση του Μεσημερίου με τον αποχετευτικό αγωγό που μέσω της Επανομής καταλήγει στο βιολογικό σταθμό του Αγγελοχωρίου. Τη θέση του διατύπωσε και ο δημοτικός σύμβουλος της Συμπολιτείας (η οποία είναι αντίθετη με τη συγκεκριμένη λύση της πλειοψηφίας) κ. Γιάννης Τσακμάκας.
Αντίθετος ο δήμαρχος ισχυρίζεται ότι θα είναι δαπανηρότερη αυτή η λύση καθώς θα απαιτήσει κατασκευή οκτώ αντλιοστασίων.
Να σημειώσουμε πως ίσως να είναι εκτός αντικειμένου οποιαδήποτε αντιπαράθεση για το έργο αφού με αριθμό πρωτοκόλλου 304/20-1-2017 έγγραφο της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, αποφάσισε ότι το έργο “Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δημοτικής Ενότητας Επανομής Δήμου Θερμαϊκού”, δεν μπορεί να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:


Να μην εντάξει στα προγράμματα ΕΣΠΑ, την κατασκευή βιολογικού σταθμού στο Μεσημέρι, αποφάσισε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θεωρώντας ότι το έργο δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης. Ανακύπτει έτσι μείζον θέμα σχετικά με τις κινήσεις της διοίκησης του δήμου Θερμαϊκού για το θέμα αυτό.

Όπως αναφέρει στο με αριθμό πρωτοκόλλου 304/20-1-2017 έγγραφο της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, «το έργο “Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δημοτικής Ενότητας Επανομής Δήμου Θερμαϊκού”, δεν μπορεί να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από την πρόσκληση (σ.σ. για τα προγράμματα ΕΣΠΑ)».
Το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί απάντηση στον γνωστό συνθέτη και τραγουδιστή Δημήτρη Ζερβουδάκη, σε επιστολή που είχε αποστείλει ως εκπρόσωπος  κατοίκων του Μεσημερίου, ρωτώντας κατά πόσο υπήρχε ανοικτή πρόσκληση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Περιφέρεια ενημερώνει συγκεκριμένα με το έγγραφο της, ότι για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχει εκδώσει δύο προσκλήσεις, οι οποίες, όπως κατηγορηματικά σημειώνει, «θα είναι και οι μοναδικές στον τομέα επεξεργασίας αστικών λυμάτων».
Η πρώτη πρόσκληση αφορά την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, με πληθυσμό από 2.000 έως 15.000 κατοίκους, που ήδη ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 207-2013 και επειδή δεν ολοκληρώθηκαν, θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται και από το νέο ΕΣΠΑ.  «Στην πρόσκληση αυτή είναι προφανές ότι δεν μπορεί να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα νέο έργο, όπως η Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων του οικισμού Μεσημερίου.
Η δεύτερη πρόσκληση με τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)», όπως τονίζει η Περιφέρεια, αφορά αποκλειστικά οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό από 2.000 έως 15.000 κατοίκους. Και καταλήγει:
«Ο οικισμός Μεσημερίου δεν ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία των οικισμών (σύμφωνα με τον κατάλογο των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και ως εκ τούτου το έργο “Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής δήμου Θερμαϊκού”, δεν μπορεί να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από την δεύτερη Πρόσκληση».
Σημειώνεται ότι όταν το θέμα είχε έρθει για πρώτη φορά στο δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού στις 14 Σεπτεμβρίου, για έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατασκευής βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στο Μεσημέρι, οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» είχαν προειδοποιήσει ότι δεν μπορούσε το συγκεκριμένο έργο να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι η σχετική πρόσκληση αναφέρονταν σε οικισμούς για πάνω από 2.000 κατοίκους. Τότε η διοίκηση Μαυρομάτη, για να ξεπεράσει αυτό τον «σκόπελο», ανέφερε στην Μελέτη της ότι μπορεί, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, το Μεσημέρι να έχει πληθυσμό 1.800 κατοίκους, όμως… δυνητικά οι κάτοικοι μπορεί να ανέλθουν στους 2.660 το έτος … 2060!!

Πάγια θέση της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού», όπως διατυπώθηκε κατ’ επανάληψη από τον επικεφαλής της Σπύρο Κουζινόπουλο, ήταν πως είναι άκρως απαραίτητη η κατασκευή, το συντομότερο δυνατόν, αποχετευτικού δικτύου στο Μεσημέρι, ώστε οι κάτοικοί του να απαλλαγούν επιτέλους από το αίσχος των βόθρων. Γιαυτό και πρότεινε η διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού να αναζητήσει τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης μέσω περιφερειακών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενδεχομένως και με δανεισμό.

πηγή

Τι γίνεται με το σχεδιαζόμενο αποχετευτικό του Μεσημερίου;

Ένα μεγάλο κομμάτι των κατοίκων βρίσκονται απέναντι στην κατασκευή του ΕΕΛ (Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων) στο Μεσημέρι, ένα έργο που προωθεί η διοίκηση Μαυρομάτη. Γιατί;
Αντιδρούν γιατί πρώτον όπως ισχυρίζονται δεν έχουν ενημερωθεί καν, δεν έχει γίνει καμιά σχετική διαβούλευση αλλά κυρίως γιατί το ΕΕΛ φέρνει τις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και λειτουργίας εγκαταστάσεις, δίπλα στα σπίτια τους. Όπως εξηγεί η εκπρόσωπος των κατοίκων κ. Χριστίνα Μιχέλη, το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη μελέτη είναι σαφώς ότι αυτό που θέλουν να φτιάξουν είναι "χαβούζα", γιατί ναι μεν προβλέπουν να γίνεται όλη η επεξεργασία με βιολογικό τρόπο ώστε και τα στερεά και τα υγρά λύματα να επαναχρησιμοποιούνται και να επιστρέφουν στη φύση, πλην όμως, όλη η περιοχή θα βρομάει ανυπόφορα σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου.
«Σκεφθείτε, είπε, τα βοθρολύματα να βγαίνουν στην επιφάνεια της γης, να φορτώνονται με φορτωτές και να περιμένουν να στεγνώσουν σε αποξηραντές!!!!. Το ότι δε λαμβάνονται υπόψιν οι περίοικοι, είναι σκανδαλώδες, καθώς θα καταστραφούν ολοκληρωτικά γιατί ούτε να ζήσουν εκεί θα μπορούν ούτε να πουλήσουν τα σπίτια τους. Χώρια δε τα σύννεφα που θα σχηματίζονται από τις μύγες και τα κουνούπια», ανέφερε η κ.Μιχέλη.
Έτσι οι κάτοικοι αλλά και η Συμπολιτεία Θερμαϊκού ζητούν επιλογή άλλης λύσης για τη διαχείριση των λυμάτων του Δ.Δ Μεσημερίου.
Ποιά είναι αυτή;
Προτείνουν και ακούγεται πολύ λογικό: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης με ένα-δύο αντλιοστάσια που να συνδεθεί με τον αποχετευτικό αγωγό της Επανομής, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων (τα λύματα της Επανομής για να φτάσουν στον «Αινεία» στο Αγγελοχώρι κάνουν 16,7 χιλιόμετρα), ή ενδεχομένως με το Κάτω Σχολάρι που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 4,4 χιλιομέτρων.

Μητροπολιτική Θεσσαλονίκης: "Ναι" στον βιολογικό Μεσημερίου αλλά υπό προϋποθέσεις

Αλλά αυτά αποτελούσαν τις απόψεις που κατατέθηκαν στο Δημοτικό συμβούλιο του Θερμαϊκού και απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία συμβούλων της Διοίκησης Μαυρομάτη.

Χθες συζητήθηκε το θέμα στην Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης που αποφάσισε να δώσει θετική γνωμοδότηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού», υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προϋποθέσεις τις οποίες θέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Την τελική απόφαση για το αν θα ενταχθεί ή όχι το έργο του βιολογικού του Μεσημερίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, θα την πάρει πλέον η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης στην οποία θα παραπεμφθεί το θέμα.
Παρά το γεγονός ότι ήταν θετική η ψήφος του υπέρ της αδειοδότησης, ο εισηγητής του θέματος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., Κωνσταντίνος Γιουτίκας, επισήμανε ότι είναι συχνό το φαινόμενο κακής λειτουργίας βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων από δήμους, σημείωσε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλονται πρόστιμα από την Περιφέρεια και δήλωσε πως, αν τα χρήματα που πληρώνουν οι Δήμοι ως πρόστιμα τα διέθεταν για τη συντήρηση και σωστή λειτουργία των βιολογικών τους σταθμών, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Μιλώντας ο δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης Μαυρομάτης, αφού είπε ότι τα δύο θέματα που απασχολούν τους κατοίκους του Μεσημερίου είναι τιο νερό και η αποχέτευση, παρατήρησε ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις προεκλογικά περιλάμβαναν στα προγράμματά τους την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και ισχυρίστηκε ότι η λύση κατασκευής του βιολογικού είναι πιο συμφέρουσα, από το να οδηγούνται τα λύματα στον βιολογικό σταθμό «Αινείας» στο Αγγελοχώρι. Μάλιστα, για να πείσει τους συμβούλους της Μητροπολιτικής Επιτροπής για την… «ορθότητα» των απόψεών του, δήλωσε ανακριβώς πως η απόσταση του Μεσημερίου από το Αγγελοχώρι είναι… 40 χιλιόμετρα και ότι δήθεν στην περίπτωση επιλογής της λύσης «Αινείας», θα ήταν το κόστος… δεκαπλάσιο του βιολογικού!
Παίρνοντας το λόγο ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού», Σπύρος Κουζινόπουλος, ανέφερε ότι για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στο Μεσημέρι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του ψήφισαν «με δέκα χέρια» στο να γίνει το συγκεκριμένο έργο, εκφράζοντας παράλληλα την αντίδρασή τους στη δημιουργία του βιολογικού, λόγω του πολύ υψηλού κόστους κατασκευής (πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ), αλλά και των δυσβάστακτων εξόδων που θα απαιτούνται για τη λειτουργία και τη συντήρησή του.
«Όταν λόγω της γνωστής οικονομικής στενότητας των ΟΤΑ ο δήμος Θερμαϊκού δεν έχει τη δυνατότητα να διαθέσει έναν οδοκαθαριστή για το σκούπισμα των δρόμων ή έναν εργάτη για να βουλώνει τις λακκούβες, που θα βρει το πολυδύναμο προσωπικό που θα απαιτεί η ομαλή λειτουργία του βιολογικού;», αναρωτήθηκε ο Σπ. Κουζινόπουλος, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να μεταβληθεί ο βιολογικός του Μεσημερίου σε μία οικολογική βόμβα στην καρδιά του οικισμού. Πρόσθεσε δε πως η πιο συμφέρουσα λύση θα ήταν η σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου του Μεσημερίου με τον «Αινεία», με κόστος που δεν θα ξεπερνούσε μόλις το 1/3 του κοστολογίου για τον βιολογικό.
Τέλος, ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας» ως μία συμβιβαστική λύση, πρότεινε την ολιγοήμερη αναβολή στη λήψη απόφασης της Μητροπολιτικής, προκειμένου να καθίσουν οι δύο πλευρές, η διοίκηση του Δήμου με τους κατοίκους που αντιδρούν, για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης. Πρόταση που όμως δεν έγινε δυστυχώς αποδεκτή.
Δικαιολογώντας την αρνητική τους ψήφο οι Περιφερειακοί σύμβουλοι της «Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας», Δέσποινα Χαραλαμπίδου και Γιώργος Θεοδωρόπουλος, υπογράμμισαν ότι είναι πλαστό το δίλημμα που τέθηκε ότι όσοι δεν είναι υπέρ της δημιουργίας κάποιου βιολογικού, είναι με την οπισθοδρόμηση. «Βάζετε το δίλημμα με την εξέλιξη ή όχι. Ναι, είμαστε με την εξέλιξη, όχι όμως χωρις σεβασμό στο περιβάλλον», είπε Τονίζοντας ότι από την ώρα που υπάρχει η λύση να συνδεθεί η αποχέτευση Μεσημερίου με τον βιολογικού «Αινείας», τότε προκύπτουν ερωτήματα για την επιμονή στην κατασκευή ξεχωριστού βιολογικού. «Μας νοιάζει που αυτά τα χρήματα των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν για την κατασκευή του βιολογικού, είναι χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων», είπε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Χαραλαμπίδου.
Μία σειρά από εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από την επιμονή της διοίκησης του δήμου Θερμαϊκού για τον βιολογικό Μεσημερίου, επισήμανε ο εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Κεντρικής Μακεδονίας» στη Μητροπολιτική, Θεόδωρος Ιγνατιάδης και συγκεκριμένα:
-Δεν εξετάστηκε καθόλου η δυνατότητα μεταφοράς των λυμάτων στον υπάρχοντα βιολογικό «Αινείας».
-Δεν υπάρχει εκτίμηση για το κόστος λειτουργίας του βιολογικού Μεσημερίου
-Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες για τη δημιουργία της μονάδας κομποστοποίησης κ.α.
Οι εκπρόσωποι των κατοίκων που αντιδρούν
Παίρνοντας το λόγο οι Χριστίνα Μιχέλη και Χάρης Αμανατίδης, ως εκπρόσωποι των κατοίκων του Μεσημερίου που αντιδρούν στην κατασκευή του βιολογικού, στάθηκαν ιδιαίτερα στις αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον από τη λειτουργία του δίπλα στις κατοικίες. Και επισήμαναν ότι εκτός των άλλων, θα είναι δυσβάστακτο το κόστος λειτουργίας του βιολογικού για το Δήμο και τους κατοίκους ενός οικισμού, όπως το Μεσημέρι, που έχει 1.200 κατοίκους στον οικισμό και άλλους 500 στην εκτός σχεδίου περιοχή. Ανέφεραν επίσης ότι η ΕΥΑΘ, στην οποία αποτάνθηκαν, δήλωσε παντελή άγνοια του θέματος και ότι ουδέποτε διατυπώθηκε από το δήμο Θερμαϊκού διερευνητική πρόταση για τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου του Μεσημερίου με τον «Αινεία». Τέλος είπαν ότι υπάρχουν πολλά αγροτεμάχια στην περιοχή που θα μπορούσαν να διατεθούν για τη δημιουργία του βιολογικού μακριά από κατοικίες και ότι η επιλογή των τριών θέσεων στη μελέτη του Δήμου, είναι εντελώς προσχηματική.

Οι παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Στις παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που θα συμπεριληφθούν στην γνωμοδότηση της Μητροπολιτικής, μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι:
1.Ο δήμος Θερμαϊκού να υποβάλει δήλωση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης άλλης έκτασης, δημοτικής ή μη στην ευρύτερη περιοχή.
2.Να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των λυμάτων, η αποφυγή δημιουργίας στάσιμων νερών και η άρση ουσιών που δύναται να προκαλέσουν οχλήσεις.
3.Ο δήμος Θερμαϊκού οφείλει να συντηρεί το ρέμα του Μεσημερίου όπου θα εκβάλουν τα λύματα.
4. Να μην κατασκευαστούν οι κλίνες ξήρανσης για την επεξεργασία της λυματολάσπης, όπως προβλέπει η μελέτη του Δήμου, αλλά η ιλύς να οδηγείται σε μονάδα επεξεργασίας (π.χ. ΕΕΛ Σίνδου)
5. Για την αντιμετώπιση των οσμών να εγκατασταθούν κατάλληλες μονάδες απόσμησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο, στη μονάδα προεπεξεργασίας της λάσπης και να εκτελούνται σε τακτική βάση μετρήσεις οσμαερίων
6. Να εγκατασταθεί εφεδρική πρέσσα για την αφυδάτωση της ιλύος
7. Το αγροτεμάχιο όπου θα εγκατασταθεί ο βιολογικός, να απομονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις με την κατασκευή περιμετρικής δενδροφύτευσης από αειθαλή δέντρα και να είναι επαρκούς πλάτους προς αποφυγή διασποράς θορύβου και οσμών κ.α.

Βελτίωση των συνθηκών και υγιεινής βλέπει η διοίκηση Μαυρομάτη

Με δελτίο τύπου που διένημε χθες η διοίκηση Μαυρομάτη ισχυρίζεται πως το Δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεσημερίου θα λύσει το πρόβλημα.

Μάλιστα βεβαιώνει πως "η επιλογή του χώρου στο αγροτεμάχιο 751 και της τεχνολογίας των εγκαταστάσεων έγινε ως η πλέον βιώσιμη οικονομικά – περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτή εναλλακτική λύση, καθώς ο χώρος αυτός διατρέχει ομαλή κλίση, δεν απαιτεί έργα διαμόρφωσης αναγλύφου, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο σε έκταση από τα δύο άλλα οικόπεδα και θεωρείται βέλτιστη, σύμφωνα με τα οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που θέτει η κείμενη Νομοθεσία".

Δεν μιλάει όμως για τις εύλογες ανησυχίες κι αντιδράσεις των κατοίκων (φυσικά ούτε αναφέρεται στο ψήφισμα διαμαρτυρίας τους που το παραθέτουμε στο τέλος της ανάρτησής μας).

Όσον αφορά την διαδικασία μας πληροφορεί πως "ολοκληρώθηκε ήδη τη μελέτη της αποχέτευσης του Μεσημερίου και υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του έργου".

Σχετικά με τις αιτιάσεις των κατοίκων ότι θα μπορούσαν να επιλεγούν αγροτεμάχια για την κατασκευή του ΕΕΛ μακριά από κατοικημένες περιοχές του χωριού ο δήμαρχος με το δελτίο τύπου ισχυρίζεται πως "ο Δήμος, πέραν των άλλων δύο θέσεων (636 και 616) που κρίθηκαν ακατάλληλες με πολύ χαμηλή αξιολόγηση, ερεύνησε και τις περιπτώσεις αγοράς ή ανταλλαγής με κάποιες άλλες ιδιωτικές εκτάσεις που απέβησαν άκαρπες, ενώ συνάντησε και την αρνητική θέση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το σκεπτικό ότι εφόσον ο Δήμος έχει ακίνητο που πληροί τις προδιαγραφές υλοποίησης του έργου δεν προκύπτει η δημόσια ωφέλεια αγοράς ή ανταλλαγής εκτάσεων".
 
Το ψήφισμα διαμαρτυρίας των κατοίκων

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαικού της 14/9/2016
Διαμαρτυρόμαστε:
α) για την επιλογή του αγροτεμαχίου 751 του αγροκτήματος Δ.Δ Μεσημερίου με σκοπό την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών της ΕΕΛ (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) που φέρνει τις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και λειτουργίας εγκαταστάσεις, μέσα στις αυλές των σπιτιών μας.
β) Για την μη ουσιαστική και πραγματική δημόσια διαβούλευση, που αφορά στο έργο, από τον Δήμο Θερμαικού.
γ) Για την πλήρη ανυπαρξία στοιχειώδους ενημέρωσης από την Τοπική Δημοτική αρχή, που συμμετέχει στην υλοποίηση, του προβληματικού για τις οικογένειές μας, έργου.
Ζητάμε:
Τήν άμεση επιλογή άλλης λύσης για την διαχείριση των λυμάτων του Δ.Δ Μεσημερίου και την δέσμευση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή αυτή.
Οι κάτοικοι περιοχής "Αμπελότοπου" Μεσημερίου

1.Αντρέ Γιούτε, 2.Βαλσαμής Πέτρος, 3.Βαφειάδης Κώστας, 4.Βιολάκη Μένια, 5.Γαλάνη Δήμητρα, 6.Γκουράσας Ιωάννης, 7.Δούκας Σπύρος, 8.Ζερβουδάκης Δημήτριος, 9.Καραπουλιτίδης Δημήτριος, 10.Κατέρης Ιωάννης, 11.Κατέρη Χάιδω, 12.Κίκης Δημήτριος, 13. Κίκης Ιωάννης, 14. Κιορσάββα Πέρσσα, 15. Κολώνης Δημήτρης, 16. Κοντογεωργάκη Ζηνοβία, 17. Κοσμίδου Λέλα, 18. Κυρίτση Σοφία, 19. Λάμπου Μαριγώ, 20. Μιχαηλίδης Στράτος, 21. Μιχέλη Χριστίνα, 22. Μπαμπάκη Βάσω, 23. Ναιδένης Ιωάννης, 24. Νικολαίδης Νίκος, 25. Παπαδάκης Αθανάσιος, 26. Παπαδάκης Ευριπίδης,
27. Παπαδάκη Νικόλ-Μαρία, 28. Παπαδόπουλος Αθανάσιος "Αρμονία" Κέντρο Αποκατάστασης, 29. Παπαναστασίου Σοφία, 30. Παπαναστασίου Σταύρος, 31. Παπίας Απόστολος, 32. Παπουής Γιώργος, 33. Παρλάνη Μαριάνθη, 34. Παρλάνης Σταύρος, 35. Πουλόπουλος Πολύδωρος, 36. Πρυνιάς Γρηγόρης, 37. Σακελλαρίου Κώστας, 38. Σαραβέλος Σωκράτης, 39. Σιαφαλοπούλου Άρτεμις, 40. Σινκλέρ Ελίζαμπεθ, 41. Στεφανίδης Στέφανος, 42. Τάτση Βασιλεία, 43. Τερψιάδης Νίκος, 44. Τερψιάδου Χαρούλα, 45. Τριανταφύλλου Νατάσα, 46. Τσακίρης Ευθύμης, 47. Τσακμάκης Ιωάννης, 48. Τσιριγώτης Συμεών, 49. Τσολάκη Παγώνα, 50. Τσαμπάζης Μιχάλης, 51. Φόικτ Μπέρντ, 52. Χατζημπαλόγλου Ανανίας