Δείτε μια εκδοχή της μεγάλης απειλής του Convid-19. Είναι φιλμ απαρτιζόμενο από βιντεάκια πολιτών από Wuhan & Hubei στην Κίνα.
Μέσω των τρομακτικών εικόνων οι δημιουργοί του εκτιμούν πως τα θύματα είναι πολλαπλάσια όσων έχουν ανακοινωθεί.
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες κατοίκων να αφήνουν την τελευταία τους πνοή αιφνίδια στους δρόμους, στη δουλειά, στο σπίτι .......Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης. (αριθ. 436/2019 απόφασης Ο.Ε.) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας 

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης. (αριθ. 58/2020 απόφασης Ο.Ε.) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εισηγητικής Έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 4ο : Εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 11 Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, Ο.Τ. Γ149 Κοινότητας Επανομής, Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξη - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη. 

ΘΕΜΑ 5ο : Εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 2, 3, 7, 16, 17 Δημοτικών Καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, Ο.Τ. Γ149 Κοινότητας Επανομής, Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξη - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη. 

ΘΕΜΑ 6ο : Εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 1, 5, 13, 14, Δημοτικών Καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Επανομής, Ο.Τ. Γ149 Κοινότητας Επανομής, Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξη - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη. 

ΘΕΜΑ 7ο : Εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 4 & 5 Δημοτικών Καταστημάτων του κτηρίου Α της ιχθυαγοράς Ν. Μηχανιώνας, Ο.Τ. Γ151 Κοινότητας Ν. Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξη - κ. Ιωσήφ Μισαλέμη. 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων» Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον «Προσδιορισμό τρόπου και τιμών χρέωσης καθαρισμού οικοπέδων ιδιωτών εντός και εκτός σχεδίου για πρόληψη πυρκαγιάς». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 3 3 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον «Καθορισμό των τμημάτων που παραχωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, για το έτος 2020». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον «Αδυναμία διέλευσης πεζών σε πεζοδρόμιο, λόγω φύτευσης.». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε., με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα -Tακτοποιητικού του έργου : «Αποπεράτωση 9ου νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού» Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 

ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός εκπροσώπων, για την συγκρότηση των Α/βάθμιων & των Β/βάθμιων συμβουλίων για την επιθεώρηση – αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, πόλεως & υπαίθρου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

ΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου “ Συντηρήσεις- Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Θερμαϊκού '' (αρ. μελ. 01/2015) Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 

ΘΕΜΑ 16ο : Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Ευτυχία Ζαριφέ Παλιούρα. 

ΘΕΜΑ 17ο : Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων - Επιτροπών για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της "Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη", βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων» για το έτος 2020. Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Ευτυχία Ζαριφέ Παλιούρα. 

ΘΕΜΑ 18ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Θερμαϊκού». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Διαδικτυακή πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων στους δήμους της χώρας λειτουργεί από χτες (27/2) στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/.

Μέσω της εφαρμογής οι πολίτες καλούνται να δηλώσουν στον οικείο δήμο τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς τυχόν ανακρίβειες επισύρουν τις κυρώσεις, που προβλέπονται στην εφαρμοζόμενη για τα έσοδα των δήμων νομοθεσία (άρθρο 2, νόμου 429/1976, παρ. 11 και 14, άρθρο 10, νόμου 1080/1980, παρ. 12 και 16, άρθρο 24, νόμου 2130/1993).

Αν για κάποιο ακίνητο δεν είναι δυνατή η δήλωση μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στον οικείο δήμο, μέχρι 31 Μαρτίου 2020.

Επιπροσθέτως, μέσω της εφαρμογής παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων, όπως είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ.

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Ενημερωτική ομιλία με θέμα: Η διατροφή στη Μέση και Τρίτη Ηλικία, πραγματοποιείται στις 19 Μαρτίου και ώρα 17.00΄στο ΚΑΠΗ Επανομής.

Είναι γνωστό πως όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, τόσο οι θρεπτικές ανάγκες του οργανισμού τους διαφοροποιούνται. Η διατροφολόγος - διαιτολόγος του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας, Μαρία Βάσιου, ως ομιλήτρια της εκδήλωσης, θα δώσει πολύτιμες συμβουλές για τον όγκο και τη συχνότητα σίτισης των ατόμων των ανωτέρω κατηγοριών, ενώ θα απαντήσει σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την Αντιδημαρχία Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού και το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας.Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου


Θλίψη στον λογοτεχνικό κόσμο από τον χαμό της Άλκης Ζέη, σε ηλικία 97 ετών.
Η Άλκη Ζέη ήταν Ελληνίδα συγγραφέας και πεζογράφος. Βραβεύτηκε για το έργο της από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες.Μέσα στα έργα της, η συγγραφέας μετέτρεπε προσωπικά της βιώματα σε μυθιστορηματικές καταστάσεις, κρατώντας πάντα την απαραίτητη απόσταση από το αυτοβιογραφικό στοιχείο, αλλά επιτρέποντας στους ήρωές της να βλέπουν τα πράγματα με τη δική της θεώρηση.

Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1925 και πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια στη Σάμο, απ’ όπου καταγόταν η μητέρα της. Όταν άρχισε το σχολείο, η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στο Μαρούσι και στη συνέχεια στην Αθήνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας. 

Η σχέση της με το γράψιμο ξεκίνησε από τα γυμνασιακά της χρόνια, γράφοντας έργα για το κουκλοθέατρο, διηγήματα και νουβέλες, που δημοσιεύονταν σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. 

Παράλληλα με το γράψιμο, αγωνίστηκε ενεργά για την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, συμμετέχοντας στο αριστερό κίνημα από τα χρόνια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της σ’ αυτό τον αγώνα καθόρισε την προσωπική ζωή της.Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η βρετανική δικαιοσύνη ανέστειλε σήμερα μέχρι τις 18 Μαΐου την εξέταση του αμερικανικού αιτήματος έκδοσης του ιδρυτή του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος κατηγορείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για κατασκοπεία.

Οι ακροαματικές διαδικασίες, που ξεκίνησαν τη Δευτέρα και έληξαν μία ημέρα πριν από το χρονοδιάγραμμα, θα συνεχιστούν για τρεις εβδομάδες από τις 18 Μαΐου στο Βασιλικό Δικαστήριο του Γούλγουϊτς στο Λονδίνο και η απόφαση της δικαστού Βανέσα Μπαρέιτσερ αναμένεται να εκδοθεί το καλοκαίρι.

Παράπονα εξέφρασε ο Τζούλιαν Ασάνζ

Στον 48χρονο Αυστραλό κατηγορούμενο, Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος εξέφρασε παράπονα ότι δεν μπόρεσε να συζητήσει με τους δικηγόρους του, δεν επιτράπηκε σήμερα να καθίσει δίπλα τους. «Δεν μπορώ να τους δώσω οδηγίες», δήλωσε ο Ασάνζ που παρέστη στην ακροαματική διαδικασία κλεισμένος μέσα σε γυάλινο κλουβί.

«Μου φαίνεται ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα να προσελκύσετε την προσοχή των δικηγόρων σας», απάντησε η δικαστής, τονίζοντας ότι υπήρχαν διάφορες δυνατότητες, γραπτά σημειώματα και διαλείμματα, που θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να επικοινωνούν όταν το κρίνουν κατάλληλο.

10 χρόνια από την διαρροή Wikileaks που έβαλε τον Τζούλιαν Ασάνζ στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Δέκα χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση (το 2010) περισσότερων από 700.000 απόρρητων εγγράφων για τις αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες, κυρίως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, η βρετανική δικαιοσύνη άρχισε να εξετάζει από τη Δευτέρα το αίτημα παράδοσης του Τζούλιαν Ασάνζ στις αμερικανικές δικαστικές αρχές.

Ο Αυστραλός, Τζούλιαν Ασάνζ, διώκεται για παραβίαση νόμων του 1917 περί κατασκοπείας και για πειρατεία κυβερνητικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κινδυνεύει με κάθειρξη έως 175 χρόνια.

Για να αποφανθεί σχετικά με το αίτημα έκδοσης, το βρετανικό δικαστικό σύστημα πρέπει ειδικότερα να διασφαλίσει ότι αυτό δεν είναι δυσανάλογο ή ασυμβίβαστο με τα ανθρώπινα δικαιώματα.


πηγή

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Δυνάμεις του Άσαντ στο Ιντλίμπ AP
Ο ΓΓ του NATO καταδικάζει την επίθεση εναντίον των τουρκικών δυνάμεων στην Ιντλίμπ - Τουλάχιστον 33 οι νεκροί του τουρκικού στρατού. Η Άγκυρα δηλώνει ότι "δεν είναι πλέον σε θέση" να ελέγξει τις προσφυγικές ροές.

Συνολικά 33 άνδρες των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας σκοτώθηκαν στον αεροπορικό βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν εναντίον τους συριακές κυβερνητικές δυνάμεις στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της τουρκικής επαρχίας Χατάι, ο Ραχμί Ντογάν.

Ο στρατός της Τουρκίας επιτέθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε θέσεις στρατευμάτων των κυβερνητικών δυνάμεων του Άσαντ, μετά την αεροπορική επιδρομή στην Ιντλίμπ.Η Άγκυρα απαίτησε από τη διεθνή κοινότητα να "αναλάβει τις ευθύνες της" ως προς την Ιντλίμπ με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα και αναμεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα βήμα πριν κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Δαμασκού συνολικά.

Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της ΜΚΟ, "Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων", είχε κάνει λόγο αργά χθες βράδυ, μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο, για τουλάχιστον 34 νεκρούς και δεκάδες ακόμη τραυματίες στις τάξεις του τουρκικού στρατού στον βομβαρδισμό από αέρος και με πυροβολικό, εναντίον οχηματοπομπής του τουρκικού στρατού στην τοποθεσία Τζάμπαλ αλ Ζαουίγια, νότια της πόλης Σαρακέμπ.


Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκάλεσε χθες βράδυ έκτακτη δίωρη σύσκεψη του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ), με στελέχη της κυβέρνησής του, τους επιτελάρχες και τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών, μετά τις εξελίξεις στην Ιντλίμπ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ.

Οργανώσεις σύρων αντικαθεστωτικών, με την υποστήριξη της Τουρκίας, απέσπασαν την Πέμπτη τη Σαρακέμπ από τα χέρια του συριακού στρατού, ο οποίος την είχε ανακαταλάβει προ ημερών. Η Δαμασκός διεμήνυσε ότι θα άρχιζε νέα επιχείρηση για να ελέγξει ξανά την πόλη, η οποία είναι καίριας σημασίας, από όπου διέρχονται μεγάλοι οδικοί άξονες.

Ο απολογισμός του χθεσινού βομβαρδισμού των συριακών δυνάμεων εναντίον της τουρκικής οχηματοπομπής είναι ο βαρύτερος που έχουν υποστεί ποτέ τουρκικές δυνάμεις εντός της Συρίας.


Ο Ερντογάν είχε απευθύνει προχθές τελεσίγραφο στις συριακές ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν να πολιορκούν τις "θέσεις παρατήρησης", δηλαδή τις βάσεις του τουρκικού στρατού στην Ιντλίμπ μέχρι το τέλος του τρέχοντα μήνα.

Πολλές από τις τουρκικές θέσεις βρίσκονται πλέον πίσω από τις γραμμές των μετώπων, μετά την προέλαση τις τελευταίες εβδομάδες του στρατού της Συρίας, που υποστηρίζεται από τη ρωσική πολεμική αεροπορία.

Σύροι και Τούρκοι έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε εχθροπραξίες το τελευταίο διάστημα.

Η κλιμάκωση στην Ιντλίμπ, όπου από τον Δεκέμβριο σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν σκοτωθεί 400 άμαχοι και σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν εκτοπιστεί άλλοι 948.000, αυξάνει την πίεση προς την τουρκική κυβέρνηση, κυρίως διότι αναμένεται να ωθήσει ακόμα περισσότερους πρόσφυγες στο έδαφός της.


Απειλεί με το προσφυγικό η Άγκυρα

Την ίδια ώρα, η τουρκική κυβέρνηση λέει πως φιλοξενεί ήδη 3,6 εκατ. Σύρους. Η Άγκυρα απείλησε χθες ότι θα πάψει να εφαρμόζει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα επιτρέπει πλέον στους σύρους πρόσφυγες να κινούνται ανεμπόδιστοι διά θαλάσσης και μέσω χερσαίων οδών προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι βαριές απώλειες που υπέστη χθες η Τουρκία - αυξάνουν σε πάνω από 50 τον αριθμό των στρατιωτικών της που έχουν σκοτωθεί στην Ιντλίμπ τον Φεβρουάριο - απειλεί να βαθύνει κι άλλο το χάσμα ανάμεσα στην Άγκυρα και τη Μόσχα, τον βασικό σύμμαχο της Δαμασκού. Ο νέος γύρος συνομιλιών Ρώσων και Τούρκων αξιωματούχων για την επαρχία ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη στην Άγκυρα, χωρίς να ανακοινωθεί κανένα απτό αποτέλεσμα.

Η εκεχειρία που είχαν συμφωνήσει να κηρυχθεί οι δύο πλευρές έχει καταρρεύσει πλήρως προ πολλού.

Παράλληλα, η συριακή κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι ισραηλινά ελικόπτερα εξαπέλυσαν επίθεση με πυραύλους εναντίον θέσεων του συριακού στρατού σε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες, στην αλ Καχτανίγια, στην αλ Χουρία και στην Κουνέιτρα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις σύροι στρατιώτες να τραυματιστούν.

Τα ελικόπτερα του Ισραήλ άνοιξαν πυρ ενώ βρίσκονταν στον εναέριο χώρο του κατεχόμενου τμήματος του υψιπέδου του Γκολάν, μετέδωσε από την πλευρά του το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.


Ο ΓΓ του NATO καταδικάζει τα πλήγματα εναντίον της Τουρκίας


Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε από τη δική του μεριά τα "αεροπορικά πλήγματα [που εξαπέλυσαν] αδιακρίτως το συριακό καθεστώς και η σύμμαχός του Ρωσία" στην Ιντλίμπ και απηύθυνε έκκληση για "αποκλιμάκωση".

Ο Στόλτενμπεργκ συνομίλησε χθες βράδυ με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

"Καταδίκασε τη συνέχιση των αεροπορικών πληγμάτων που γίνονται αδιακρίτως από το συριακό καθεστώς και τη σύμμαχό του Ρωσία στην επαρχία της Ιντλίμπ και κάλεσε (τη Δαμασκό και τη Μόσχα) να σταματήσουν την επίθεσή τους, να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για να εξευρεθεί ειρηνική λύση", πρόσθεσε η εκπρόσωπος του NATO Οάνα Λουνγκέσκου.

Ο κίνδυνος κλιμάκωσης θα συνεχίσει να "αυξάνεται από ώρα σε ώρα", προειδοποίησε και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

"Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός και δηλώνει πως ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά τον μεγεθυνόμενο κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό εξαιτίας των κλιμακούμενων στρατιωτικών συγκρούσεων" στην επαρχία Ιντλίμπ, ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Το NATO δεν συζητά "αυτή τη στιγμή" την επίκληση του Άρθρου 5

Ο Οργανισμός του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού προς το παρόν δεν εξετάζει πάντως το ενδεχόμενο επίκλησης του Άρθρου 5, περί συλλογικής άμυνας σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους του, μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό των συριακών ενόπλων δυνάμεων, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στο NATO Κέι Μπέιλι Χάτσινσον.

"Όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτή είναι νέα εξέλιξη. Είναι σημαντική εξέλιξη· και βρισκόμαστε σε συμμαχία με την Τουρκία", σημείωσε η Χάτσινσον. Ωστόσο, πρόσθεσε η Αμερικανίδα, "δεν γίνεται λόγος για το Άρθρο 5 [περί συλλογικής άμυνας] αυτή τη στιγμή".Αντάρτες που στηρίζονται από την Τουρκία στο Ιντλίμπ AP

"Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ροές"

Η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στην τρέχουσα πολιτική της στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά δεν είναι πλέον σε θέση να συγκρατήσει την εντεινόμενη ροή των προσφύγων από τη Συρία, υποστήριξε ο Εμέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

"Η πολιτική της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη, αλλά η χώρα δεν μπορεί πλέον να συγκρατεί τη μαζική εισροή (προσφύγων) από την Ιντλίμπ στα σύνορά της", τόνισε ο Τσελίκ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο Τσελίκ φάνηκε να προσπαθεί να ανασκευάσει με αυτή την τοποθέτηση δηλώσεις στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters τουρκικών κυβερνητικών πηγών κατά τις οποίες η Άγκυρα αποφάσισε μετά την κλιμάκωση στην Ιντλίμπ να επιτρέπει πλέον σε σύρους πρόσφυγες να περνούν από το έδαφός της προς χώρες της Ευρώπης, αψηφώντας την Κοινή Δήλωση Τουρκίας - ΕΕ για το Προσφυγικό, όπως είναι η επίσημη ονομασία της διμερούς συμφωνίας του 2016.

Η διπλωματία των ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας και Δαμασκού

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απαίτησε από τη δική του μεριά, το συριακό καθεστώς και η σύμμαχός του Ρωσία να βάλουν τέλος στην "αποτροπιαστική επίθεσή τους".

"Υποστηρίζουμε τη σύμμαχό μας στο NATO Τουρκία και συνεχίζουμε να ζητούμε να υπάρξει άμεση διακοπή αυτής της αποτροπιαστικής επίθεσης του καθεστώτος του Άσαντ, της Ρωσίας και δυνάμεων υποστηριζόμενων από το Ιράν", τόνισε εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

"Μελετάμε τον καλύτερο τρόπο για να (...) προσφέρουμε βοήθεια στην Τουρκία σε αυτή την κρίση", συνεχίζει το κείμενο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως βρίσκεται σε επαφή με την Άγκυρα για να ενημερωθεί σχετικά με τα αεροπορικά πλήγματα.

Νωρίτερα, η Ουάσινγκτον είχε παροτρύνει την Τουρκία, όταν ακόμη ο απολογισμός ήταν λιγότερο βαρύς, να εξαγάγει τα σωστά κατ’ αυτήν συμπεράσματα από τις πρόσφατες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυνάμεις της και εκείνες της Δαμασκού, που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, και να προχωρήσει στην ακύρωση της αγοράς των προηγμένων ρωσικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας S-400.

Η αγορά των S-400 συγκαταλέγεται στα αιχμηρότερα αγκάθια στη σχέση της Ουάσινγκτον με την Άγκυρα, συμμάχων στο NATO. Η Τουρκία αγόρασε τα συστήματα αυτά παρά την απειλή επιβολής αμερικανικών κυρώσεων, προκαλώντας την οργή της αμερικανικής κυβέρνησης, που λέει πως δεν είναι συμβατά με τα συστήματα της ατλαντικής συμμαχίας. Η αγορά κόστισε στην Άγκυρα την αποπομπή της από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35.πηγή  ΑΜΠΕ, Reuters
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
του Techi Chan

Η ιδεολογική φαντασίωση των τεχνοκρατικών κοινωνιών μας είναι πως οι δημόσιες αποφάσεις παίρνονται με γνώμονα την επιστημονική γνώση. Γι’αυτή τη γνώση έχει παραμεριστεί και μια άλλη ιδεολογική φαντασίωση των κοινωνίων μας, η υποτιθέμενη δημοκρατικότητά τους.

Παρά το γεγονός ότι αυτή η πεποίθηση έχει καταρριφθεί και συνεχίζει να καταρρίπτεται αμέτρητες φορές κάθε χρόνο, οι κοινωνίες μας κρατιούνται από αυτή με μια θρησκευτική ζέση που είναι αξιοθαύμαστη.

Όταν πρωτο-ανακοινώθηκε από την κίνα η ευρεία εξάπλωση του νέου κορονοϊού, η αντίδραση της κινεζικής κρατικής μηχανής (μιας κατεξοχήν μηχανής που ιδεολογικά φαντασιώνεται πως είναι αυστηρά τεχνοκρατική, διότι σοσιαλισμός ρε κωθώνια), ήταν εντυπωσιακά ασύμμετρη με το είδος της ασθένειας που αντιμετωπιζόταν. Οι αναφορές ήταν για μια σχετικά ήπια ασθένεια που προκαλεί πνευμονία που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει βαριά. Ο κυβερνητικός μηχανισμός στην κίνα όμως αντέδρασε αποκλείοντας ολόκληρες πόλεις και καταργώντας όλες τους εορτασμούς για την κινέζικη νέα χρονιά, τη μεγαλύτερη και μοναδική γιορτή στην κίνα που παραλύει όλη τη χώρα για 10-14 μέρες.

Δυστυχώς για εμάς, την ίδια στιγμή που εμφανίστηκε ο ιος, το spin machine, με λίγα λόγια, η προπαγανδιστική μηχανή που προσπαθεί να ελέγξει τη δυτική αφήγηση μεταξύ ΜΜΕ και social media, άρχισε να δουλεύει full time προσπαθώντας να κατηγορήσει το κακό ΚΚΚ για ό,τιδήποτε συνέβαινε. Στην πραγματικότητα οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν το χονγκ-κονγκ πρώτο θέμα στα ΜΜΕ επί μήνες, ξεκίνησαν το ίδιο τροπάρι με τον κορονοιό. Όπως έγραψα και στο προηγούμενο άρθρο που δημοσίευσα, το Signal to Bullshit ratio ήταν τόσο χαμηλό, κυκλοφορούσαν δηλαδή τόσες πολλές μπούρδες, που ήταν αδύνατο να βγάλεις ένα ανεξάρτητο συμπέρασμα για το τι συμβαίνει με αυτόν τον ιο και γιατί οι κινέζικες αρχές πανικοβλήθηκαν τόσο πολύ ώστε να προχωρήσουν σε όλα αυτά τα μέτρα.

Άρα το μόνο που σου έμενε ήταν η επίσημη άποψη του κινέζικου κρατικού μηχανισμού και το τι μετέδιδε το spin machine. Όμως όπως είναι πια προφανές σε όλους μας, σύντομα θα μάθουμε, όχι γιατί η κατάσταση στην κίνα θα γίνει πιο διαφανής, αλλά γιατί ο ιός εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα και εκτός κίνας.

Οι βασικές εστίες αυτή τη στιγμή εκτός κίνας βρίσκονται στο Qom του Ιράν, στην Daegu της Κορέας και στην β.Ιταλία. Καθώς το ιραν βρίσκεται κι αυτό στο στόχαστρο του spin machine, πάλι θα είναι αδύνατο να καταλάβουμε τι γίνεται πέρα από το τι μεταδίδει το σπιν μασιν και οι αγιατολάδες. Όμως η κορέα και η ιταλία δεν αποτελούν εχθρικές περιοχές για το spin machine. Κι εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα.

Η χαλαρή καραντίνα της ελευθερίας

Ήταν γύρω στις 23-25 Φλεβάρη όταν στα αμερικάνικα ΜΜΕ άρχισαν να φτύνουν ρεπορτάζ από την πόλη Daegu της κορέας. Τόσο τα ρεπορτάζ όσο και το φωτογραφικό υλικό ήταν το απόλυτο αντίθετο των αντιστοίχων από την Wuhan. Οι φωτογραφίες από τη Wuhan έμοιαζαν πάντα μεταξύ blade runner και zombie apocalypse, πάντα συννεφιασμένη, πάντα μουντή και πάντα πλάνα χωρίς ανθρώπους, ακόμα κι όταν δεν είχε επιβληθεί πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας. Στη Daegu αντίθετα είχε πάντα ήλιο, τα χρώματα ήταν πολύ πιο έντονα και η ζωή “συνεχιζόταν”, ακόμα κι αν στη φωτογραφία έβλεπες μόνο τους υπαλλήλους των μαγαζιών που ήταν ακόμα ανοιχτά.

Θα μου πείτε ίσως να βοηθάει ότι στη Daegu έχουν μόλις 1000 κορονοφόρους (σόρυ 1700, και αφού το δημοσιεύσω ο αριθμός θα αυξάνεται με ταχύτητα), ενώ στη Wuhan είχαν δεκάδες χιλιάδες κι ίσως αυτό να αντανακλάται και στη διάθεση των ρεπορτάζ· το να μείνουμε στο σπίν, καίτοι ελαφρά διασκεδαστικό, είναι την ίδια στιγμή μυωπικό.

Διότι το σπιν μας περιγράφει τελικά μια κατάσταση που είναι πράγματι διαφορετική από την καραντίνα της κίνας (τουλάχιστον μέχρι σήμερα). Η Daegu ονομάζεται περιοχή ιδιαίτερης φροντίδας και ο κρατικός μηχανισμός πέρα από αυστηρές συστάσεις δεν επιβάλει περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών τόσο μέσα στην πόλη, όσο και έξω από αυτή. Μόνο τα νοσοκομεία της υπόλοιπης κορέας δεν δέχονται ασθενείς από την Daegu, μια αρκετά λογική θέση. Το ίδιο λίγο πολύ φαίνεται να συμβαίνει και στην ιταλία. Από τις δηλώσεις των επισήμων φαίνεται να σχηματίζεται μια πολύ διαφορετική εικόνα στην αντιμετώπιση.

Η βρυξέλα και οι γερμανοί υπερασπίστηκαν σε όλους τους τόνους την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων και ιών στην εε και εξέφρασαν την πίστη τους στο ιταλικό σύστημα υγείας. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και έχουμε ένα υλικό με το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε δηλαδή όχι μόνο δύο διαφορετικές αφηγήσεις για τον ιο, αλλά και δύο πολύ διαφορετικές αντιμετωπίσεις.

Λίγο πολύ η βρυξέλα αποφάσισε πως το λεσέ πασέ της ΕΕ είναι ιδεολογικά πιο σημαντικό από τον περιορισμό του ιου και στην ουσία θα αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν όπως τα θέλει “η φύση” ενώ θα προσπαθήσει να ελέγξει τα συμπτώματα. Ακόμα και οι κορεάτες φαίνονται λίγο πιο ανήσυχοι σε σχέση με την ΕΕ πάνω στο ζήτημα και σκέφτονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις στην επαρχεία που βρίσκεται η Daegu.

Μια αντίστοιχα χαλαρή στάση είχαμε και στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess που ήταν παρκαρισμένο στη γιοκοχάμα. Οι ιαπωνικές αρχές, υιοθετώντας μια φουκουσίμα στάση, ναι μεν κράτησαν τους 3500 ενοίκους αποκλεισμένους στο πλοίο για 14 μέρες, αλλά δεν εφάρμοσαν κανένα ιδιαίτερο μέτρο καραντίνας μέσα σε αυτό με αποτέλεσμα το 1/3 των ενοίκων να έχει νοσήσει (μέχρι στιγμής). Σαν να μην έφτανε αυτό, τη 14 μέρα τους αμόλησε όλους θεωρώντας πως όσοι ήταν να νοσήσουν το έκαναν χωρίς να υπολογίζει ότι δεν κόλλησαν όλοι τον ιο την ίδια στιγμή κι άρα οι 14 μέρες μέχρι την εκδήλωση της ασθένειας δεν είναι για όλους ίδιες.

Μερικές μέρες αργότερα η ιαπωνία ανακοίνωσε τη στάση της πάνω στο ζήτημα που ήταν αυτή μιας χαλαρής αδιαφορίας. Σε γενικές γραμμές δεν θα ανακοινώσει μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιου, αλλά παρακάλεσε τους νοσούντες να μην ενοχλούν το σύστημα υγείας παρά μόνο αν πρέπει.

Happy go Lucky

Με όλα αυτά νομίζω ότι έχουμε πια μια ξεκάθαρη εικόνα για το πως έχει αποφασιστεί να αντιμετωπιστεί ο ιος στον “ελεύθερο κόσμο”. Σε πλήρη αντίθεση με τον “πανικό” της κινέζικης ηγεσίας, η δυτική απάντηση είναι μια χαλαρή αδιαφορία. Δεν μπορούμε να μην θαυμάσουμε την ταχύτητα με την οποία αυτή η απόφαση μετατρέπεται σε “αλήθεια” από τα MME. Ήδη μπορείς να βρεις διάχυτα happy go lucky κείμενα που να σου εξηγούν πως δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε θέμα, όλοι θα αρρωστήσουμε από αυτόν τον ιο και θα είμαστε μια χαρά και να που το εμβόλιο βρίσκεται προ των πυλών (του χρόνου και βλέπουμε για το πόσο θα δουλεύει).

Κι εδώ είναι που πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες βδομάδες για να δούμε αν θα συνεχιστεί το happy go lucky κλίμα που ΜΜΕ και επίσημοι φορείς εκφράζουν. Διότι είναι προφανές πως ο νέος κορονοιός είναι κάτι παραπάνω από “μία απλή γρίπη”. Τα στοιχεία που έχουμε είναι λίγο διάσπαρτα αλλά λίγο πολύ όλοι συμφωνούν πως είναι αρκετά πιο εύκολο να μεταδοθεί από μία απλή γρίπη, σε πηδάει περισσότερο από μία απλή γρίπη και σου παίρνει περισσότερο χρόνο να αναρρώσεις από μία απλή γρίπη. Κι όλα αυτά στο 80% των περιπτώσεων που θα περάσουν την ασθένεια σχετικά ελαφριά. Το υπόλοιπο 20% θα χρειαστεί κάποιου είδους ιατρική βοήθεια κι εκεί είναι που τα πράγματα σκουραίνουν.

Διότι αν κάτι άλλο μας έχει δείξει η επιδημία στην κίνα, αυτό είναι πως η θνησιμότητα στην επαρχεία που χτύπησε πρώτα ο ιος είναι ιδιαίτερα μεγαλύτερη από τη θνησιμότητα στην υπόλοιπη κίνα (για να συγκρίνουμε μήλα με σχεδόν μήλα). 2-4% στη Χαμπέι και 0,7% στην υπόλοιπη κίνα. Τι συνέβη λοιπόν στην Χαμπέι σε σχέση με την υπόλοιπη κίνα? Πολύ απλά λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιου, το σύστημα υγείας κορέστηκε σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να προσφέρει σε όλους τους σοβαρά ασθενείς την βοήθεια που χρειάζονταν. Και γιατί το σύστημα υγείας στην Χαμπέι, κορέστηκε σε σχέση με την υπόλοιπη κίνα? Διότι πολύ απλά και η κινέζικη ηγεσία στην αρχή είχε μια happy go lucky αντιμετώπιση του ζητήματος (μια γρίπη είναι ρε παιδιά), πριν ο τιμονιέρης σι αποφασίσει να ανάγει τον κορονο-ιο σε νύν υπερ πάντων ο αγών.

Εδώ νομίζω έχουμε μια πολύ ειρωνική εξέλιξη. Το spin machine που λειτουργούσε νυχθημερόν για να δείξει πόσο κακή είναι η κίνα, ανάγκασε τη δύση να υιοθετήσει αυτή τη happy go lucky αντιμετώπιση προκειμένου να δείξει το πόσο διαφορετική είναι σε σχέση με το ΚΚΚ που πυροβολούνταν σταθερά ως κάτι εξαιρετικά αυταρχικό και ανίκανο ταυτόχρονα. Για να επιστρέψω στην εισαγωγή του άρθρου. Η απόφαση για το πως θα αντιμετωπιστεί ο κορνοιός ενώ παρουσιάζεται ως απολύτως τεχνοκρατική, έχει όλα τα σημάδια πως αποτελεί μια ιδεολογική καθήλωση παρόμοια με το “οι τράπεζες είναι ισχυρές” και το “η πυρηνική ενέργεια στη δύση είναι ασφαλής”. Ακριβώς δηλαδή όπως τον Απρίλη του 1986 τα στελέχη του ΚΚΕ στην ελλάδα έτρωγαν φράουλες για να δείξουν πως όλα αυτά με το τσερνομπύλ είναι υπερβολές της κακιάς δύσης.

Το πως θα αποφύγει η δύση τη σύγκριση με τους αυταρχικούς και ανίκανους κινέζους είναι εξίσου προφανές τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο. Σύντομα θα πάψουν να μετράνε κρούσματα με τον ίδιο τρόπο που δεν μετράμε κρούσματα της απλής γρίπης. Το αν αυτό θα είναι αρκετό για να αποφευχθούν οι συγκρίσεις θα το μάθουμε στις επόμενες βδομάδες.

Κι εγώ κύριε?

Εγώ που βρίσκομαι παγιδευμένος ανάμεσα στην πρέσα του χλευασμού των πιστών της επίσημης αφήγησης και το χάος της αβεβαιότητας μένει να φτάσω στα δικά μου συμπεράσματα και να τα ακολουθήσω. Το ποια θα είναι αυτά θα ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Για εμένα που ήμουν πάντα γραφικός, δεν είναι τόσο δύσκολο να πάρω αποφάσεις που θα ακουστούν περίεργες αλλά καταλαβαίνω ότι για πολύ κόσμο είναι προτιμότερο να ρισκάρουν περισσότερο να κολλήσουν τον ιό από το να ρισκάρουν να χαρακτηριστούν κοινωνικά περίεργοι. Δυστυχώς και πάλι το ποια είναι η κοινωνικώς περίεργη συμπεριφορά είναι κάτι που θα αλλάζει. Διαφορετικά σε κοίταγαν όταν έλεγες οι τράπεζες θα καταρρεύσουν το 2008 και το 2011· επειδή ο ιος εξαπλώνεται γρήγορα, αυτή η αλλαγή στη μη-μεπτή κοινωνική συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι -με τις μη ειδικές μου γνώσεις- να σας προσφέρω αυτά που καταλαβαίνω. Από τη μία όπως πάντα είμαι ένας καραγκιόζης στο ίντερνετ χωρίς περγαμηνές πέρα από τα 10-12 χρόνια που έχω αυτό το μπλόγκ· από την άλλη μπορείτε να είστε σχετικά βέβαιοι πως δεν θα σας γράψω αυτό που μου είπε ο εργοδότης μου, ή ο χρηματοδότης μου, ή το peer pressure της επιστημονικής μου σέχτας το οποίο οδηγεί εξίσου πάντα σε αγελαίες συμπεριφορές*

*αν θέλετε να μάθετε το γιατί μπορώ να σας το κάνω ταληράκια στα σχόλια.

Για αρχή θα πρέπει να κρίνουμε το πόσο επιθυμητό είναι να κολλήσεις αυτόν τον ιό.

Όπως είπαμε και πριν είναι σαφώς πιο εύκολο να μεταδοθεί από την απλή γρίπη· παρότι τα Ro που δημοσιεύονται δεν είνα ακριβώς αξιόπιστα, λίγο πολύ τα ανεκδοτολογικά στοιχειά συμφωνούν πως κολλάει αρκετά πιο εύκολα και έχει μεγάλο χρόνο επώασης (άρα κολλάει περισσότερους). Επιπλέον μάλλον όλοι συμφωνούν πως είναι πιο βαριά από την απλή γρίπη. Το γιατί και πως θα το μάθουμε εν καιρώ (τώρα που και οι ομοιότητες του με διάφορα χαρακτηριστικά της μεταδοτικότητας του ΗIV αποτελούν σχεδόν επίσημα νέα), αλλά πάλι λίγο πολύ όλοι συμφωνούν πως σε πηδάει παραπάνω από την “απλή” γρίπη. Επιπλέον σου παίρνει αρκετά περισσότερο καιρό από την απλή γρίπη για να αναρρώσεις (μέχρι 5 βδομάδες λένε οι κινέζοι). Με λίγα λόγια ακόμα κι αν δεν κινδυνέψει η ζωή σου, δεν πρόκειται να είναι μια καθόλου ευχάριστη κατάσταση.

Οι άνθρωποι με προ-υπάρχουσες ασθένειες είναι σαφώς πιο ευάλωτοι και από μια έρευνα που διάβασα για την κίνα στις εντατικές (νομίζω ήταν το lancet που είναι σχετικά σοβαρό μαγαζί αλλά με μικρό δείγμα), προ-υπάρχουσες ασθένειες θεωρούν πράγματα που τα θεωρούμε κοινά όπως την υπέρταση ή τον διαβήτη.

Άρα για εμένα που θεωρητικά δεν έχω καμία προ-υπάρχουσα ασθένεια που να γνωρίζω, δεν μου είναι καθόλου επιθυμητό να το κολλήσω (ειδικά στο ενδεχόμενο του να το έχουν κολλήσει και τόσοι άλλοι ταυτόχρονα).

Γιατί αυτό το ταυτόχρονα είναι σημαντικό? Διότι τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο είναι σχεδιασμένα για να αρρωσταίνει ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού*. Με πολύ γαλαντόμες εκτιμήσεις, αν 30.000 άνθρωποι νοσήσουν ταυτόχρονα στην ελλάδα, το φακελάκι (δηλωμένο ή όχι στην εφορία) για μια θέση στη ΜΕΘ θα εκτοξευτεί σε επίπεδα που κανείς δεν μπορεί καν να φανταστεί.

*σε περίπτωση που δεν το πιάνετε αυτό, ρωτήστε με στα σχόλια να σας πω μερικές ωραίες ιστορίες που έμαθα όταν πριν πολλά χρόνια μελετούσα το πως λειτουργούν τα βιολογικά όπλα και γιατί ασθένειες για τις οποίες υπάρχουν φάρμακα συνεχίζουν να αποτελούν μέρος του βιολογικού οπλοστασίου των κρατών.

Οπότε αφού εξέφρασα την έντονη επιθυμία να μην περάσω την ασθένεια, το ερώτημα που μπαίνει είναι τι μπορώ να κάνω για να την αποφύγω.

Οι μάσκες που έχουν γίνει ανάρπαστες σε όλο τον κόσμο (ο μαυραγορίτης φαρμακοποιός της γειτονιά μου, τις πουλάει ένα ευρώ τη μία), ΔΕΝ είναι ικανό μέτρο προφύλαξης. Ο λόγος που έχουν γίνει της μόδας είναι διότι πράγματι μειώνουν την πιθανότητα να κολλήσεις έναν ιο που μεταδίδεται από σταγονίδια. Αυτή η μείωση της πιθανότητας ισχύει χρησιμοποιώντας το μονίμως ύπουλο όπλο της δυτικής λογικής το ceteris paribus. Με λίγα λόγια το να φοράς μάσκα σε προστατεύει περισσότερο σε σχέση με το να μην φοράς, αν δεν αλλάξεις τίποτα άλλο στην εξίσωση. Αυτό το μην-αλλάξεις-τίποτα-στην-εξίσωση είναι ο φθηνός φερετζές που επιτρέπει στους στουρνάρες αυτού του κόσμου να αντιμετωπίζονται ως σοβαροί τεχνοκράτες παρά το γεγονός ότι είναι τσαρλατάνοι.

Η μάσκα λοιπόν αποτελεί μέτρο προφύλαξης για να συνεχίσεις την καθημερινότητά σου ως έχει, κι άρα επειδή είναι κάτι κοινωνικά αποδεκτό χωρίς να καταντήσεις πολύ γραφικός, έχει γίνει ανάρπαστη.

Είναι όμως προφανές πως ο βασικός τρόπος να μην κολλήσεις είναι να μην βρίσκεσαι σε μέρη με πολύ κόσμο ακόμα κι αν δεν κάνεις παρέα με αυτόν τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε εδώ το κοινωνικά αποδεκτό αρχίζει και γίνεται όλο και πιο δύσκολη πρόταση. Η γκρέτα θα σας στραβομουτσουνιάσει αν δεν παίρνετε τα ΜΜΜ, το αφεντικό στη δουλειά εξίσου αν δεν εμφανιστείτε σε αυτή κλπ κλπ κλπ.

Παρά όμως το γεγονός ότι όλα αυτά δεν αποτελούν (ακόμα) αποδεκτές αντιδράσεις στον ιο, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως το να την κοπανήσεις από μέρη με πολύ κόσμο είναι ιδιαίτερα σοφή επιλογή. Δυστυχώς κανείς δεν θα σας το πει αυτό, ακριβώς διότι δεν αποτελεί μέρος της επίσημης αφήγησης· ακόμα και στην ημι-καραντινιασμένη daegu, η σύσταση είναι να μείνετε μέσα στο σπίτι σας.

Κοινωνικά δε, αν την κοπανήσετε και ταυτόχρονα δεν γράψετε και το δεκαήμερο του βοκάκιου, λίγοι θα σας το δικαιολογήσουν.

Οπότε εδώ αρχίζει και γίνεται σαφής μια πολύ γνώριμη εικόνα στη δύση. Το πόσο επιφυλακτικός μπορείς να είσαι με την πιθανότητα να κολλήσεις τον ιο, είναι το αποτέλεσμα ενός “ελεύθερου συμβολαίου” μεταξύ “ελεύθερων” ανθρώπων. Στα ρεπορτάζ της Daegu, οι εργαζόμενοι στο starbucks φορούσαν τις μασκούλες τους και απλά εύχονταν να μην πλησιάσει ψυχή μέσα στο μαγαζί, διότι the show must go on.

Την ίδια στιγμή ο ιδιοκτήτης του starbucks θα μπορούσε να κάθεται στην εξοχή να γράφει το δικό του δεκαήμερό αν δεν ήταν αρκετά φτωχομπινές για να αγχώνεται που το starbucks του δεν έχει κόσμο (και πως θα πληρώσει τους μισθούς στο τέλος του μήνα). Αν όλα πάνε καλά, μπορεί να γίνει αντικείμενο ειρωνικών σχολίων για τη “δειλία” του, αλλά από την άλλη αν τα πράγματα πάνε λιγότερο upbeat σε σχέση με τα ρεπορτάζ, όλοι θα τον ζηλεύουν και θα οικτιρούν την μοίρα τους.

Εδώ λοιπόν -για όσους είναι αρκετά μοντέρνοι και δεν το έχουν καταλάβει ακόμα- υπάρχει ένα αρκετά ικανό παράθυρο ευκαιρίας για τους έλληνες, που ακόμα οι τράπεζες δεν τους έχουν πάρει το σπίτι στο χωριό.

Προσωπικά λοιπόν, αν ήμουν στην ελλάδα, θα πήγαινα στο χωριό κάποιου φίλου μου και θα ξεκινούσα μια 40ήμερη ψυχική προετοιμασία για το πάσχα. Πολύ δύσκολα θα μπορούσα να θεωρήσω χαμένο χρόνο 40 μέρες στην εξοχή με τα ψητά αρνάκια και τις σαλάτες της· ακόμα κι αν όλα πάνε περίφημα και τα upbeat ρεπορτάζ έχουν δίκιο. Διότι αν είμαι λίγο τυχερός θα έχω γλυτώσει 5 βδομάδες μιζέριας και πνευμονίας.

Προσοχή στο κενό μεταξύ αντικρουόμενων λογικών

Κι εδώ βλέπουμε ένα ακόμα εντυπωσιακό χάσμα της επίσημης αφήγησης των κοινωνιών μας. 2-3 χρόνια τώρα βομβαρδιζόμαστε καθημερινά για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι η κλιματική αλλαγή και πόσο πρέπει να δράσουμε, να επενδύσουμε, να πληρώσουμε παραπάνω για κάτι που στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί και κάτι να σημαίνει σε 20 χρόνια από σήμερα. Η αρχή της πρόληψης δίνει και παίρνει και όλοι πρέπει να βάλουμε τον οβολό μας, να γίνουμε vegan και να κάνουμε λιγότερα παιδιά. Κι όλα αυτά τα μέτρα αποκτούν ολοένα και πιο αναγκαστικό χαρακτήρα.

Την ίδια στιγμή μια -στην καλύτερη περίπτωση- ζόρικη γρίπη που μπορεί να φάει το 2-4% του πληθυσμού στους επόμενους μήνες αντιμετωπίζεται με ουράνια στωικότητα, διότι το starbucks πρέπει να μείνει ανοικτό μέχρι την τελευταία δυνατή στιγμή και το αν θα βγω από το σπίτι μου σήμερα αποτελεί ένα ελεύθερο συμβόλαιο μεταξύ εμού και του εργοδότη μου, του γυμνασιάρχη μου ή των φίλων μου που θα μου κάνουν πλάκα.

Μπορεί τελικά να είμαι εγώ ο γραφικός της παρέας, αλλά για μία ακόμη φορά μπορούμε να δούμε πως η μηχανή που κατευθύνει τις κοινωνίες μας δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε ορθολογική, ούτε αμερόληπτη όπως διαφημίζεται. Και σε περίπτωση που τα τελευταία δέκα χρόνια στην ελλάδα δεν σας έχουν προειδοποιήσει αρκετά, οι συστάσεις των επίσημων φορέων ουδεμία σχέση έχουν με τη δική σας ευδαιμονία.

Ας ελπίσουμε ότι ο θεός ήλιος θα είναι ευγενικός μαζί μας και όχι με τον ιο, τουλάχιστον στον failed state νότο μας.

Καταναλώστε υπεύθυνα κι αν με ρωτάτε τι θα κάνω εγώ, θα σας πω ειλικρινά ότι τις τελευταίες μέρες έχω αρχίσει να σκεφτομαι σοβαρά να ξεκινήσω να γράφω τη συνέχεια της Τζο. Με κάτι τέτοιες μαλακίες ασχολείται άλλωστε και είναι είναι μια καλή δικαιολογία για τον κοινωνικό μου περίγυρο ακόμα κι αν δεν γίνει τόσο διάσημη όσο ο βοκάκιος 😄

πηγή: https://www.techiechan.com/?p=3330

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου